My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

¾ÃØ觹Õé.....

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
charinim
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Feb 2005
ͺ: 427
͹ͧ(Dog name): Yoda

ͺͺ: Sat Jan 05, 2008 10:12 pm    ͧ: ¾ÃØ觹Õé..... ͺҧͤ

¾ÃØ觹ÕéàÍÒâ´Ò仵ÃǨ......à¤éÒäÁèʺÒÂÍÕ¡áÅéÇ Sad

ËÅѧ¨Ò¡ËÒ¨ҡ¡ÃÐà¾ÒлÑÊÊÒÇÐÍÑ¡àʾËÅÒÂà´×͹ÁÒáÅéÇ â´ҡçÂѧ¤§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ©Õèá»Å¡æ ¤×ÍÂѧ¤§©ÕèºèÍ áµè¾ÍàÍÒ©Õè仵ÃǨ áÅеÃǨàÅ×Í´ ¼Å¡çok ©ÕèÁÕẤ·ÃÕàÃÕÂÍÂÙèºéÒ§ áµèàÁ×èÍËÅѧ»ÕãËÁè àÍÒ©Õè仵ÃǨÍÕ¡·Õ ¼ÅÍÍ¡ÁÒäÁè¤èÍÂ´Õ à¨Íà¹×éÍàÂ×èÍ㹩Õè à¨ÍẤ·ÃÕàÃÕÂÁÒ¡áÅÐàÁç´àÅ×Í´¢ÒǹԴ˹èÍÂ(äÁè¤ÇÃà¨ÍàÁç´àÅ×Í´¢ÒÇ)

»ÃШǺ¡Ñº¤ÅÓà¨ÍµèÍÁ¹éÓàËÅ×Í ÃÙéÊÖ¡ÇèÒÁѹãË­è

¾ÃØ觹Õé¹Ñ´ËÁÍ·Õèà¡ÉµÃáÅéÇ......¤×¹¹Õé¡Ñ§ÇÅã¨ÁÒ¡àÅÂ

¶éÒ¾ÃØ觹ÕéµÃǨà¨ÍÊÔè§ÃéÒÂæËÅÐ Ë×ÍÍÍÍÍÍÍ(áͺÃéͧäËéã¹àº×éͧµé¹ä»áÅéÇ)

ËÒÂã¨äÁè·ÑèÇ·éͧ ã¨ËÇÔÇæ ¨Ðà¢éÁá¢ç§·ÕèÊØ´ µÑé§ÊµÔ áÅÐÊÙéà¤Õ§¢éÒ§à¤éÒäÁèÇèÒÍÐäèÐà¡Ô´¢Öé¹ ÃÑ¡à¨éÒ¹ÐÅÙ¡

_________________
ÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´ä»àŹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
kanom
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Apr 2006
ͺ: 144
͹ͧ(Dog name): kENJI

ͺͺ: Sat Jan 05, 2008 10:24 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤§äÁèà»ç¹ÍÐäÃÁÒ¡ËÃÍ¡¤èÐ àÍÒ㨪èǹÐ
_________________
KANOM
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
soulky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jul 2007
ͺ: 863
͹ͧ(Dog name): Diamond

ͺͺ: Sat Jan 05, 2008 11:22 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍÂèÒà¾Ô觡ѧÇÅ令Р¤§äÁèà»ç¹ÍÐäà à´ÕëÂÇ¡çä»ËÒËÁÍáÅéǹԹÒ
àÍÒ㨪èǤÐÍÕ¡áç

_________________
Di@MoNd ËÁÒ»èǹ
http://ployberian.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 1:04 am    ͧ: ͺҧͤ

Ê觢èÒÇ´éǹФÐ
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
mimimumu
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Dec 2007
ͺ: 108
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡¢¹Ø¹

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 4:50 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÅÙ¡¢¹Ø¹¡ÑºáÁè¹Øè¹ÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÍÕ¡áç¤èÐ
_________________


à¨éÒµÑÇáʺáÁèÃѡ˹ٹèÐ...¨Øêº..¨Øêº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Chaba
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 30 Sep 2007
ͺ: 589
͹ͧ(Dog name): ªºÒ

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 6:51 pm    ͧ: ͺҧͤ

¨ÐÁÒµÔ´µÒÁ¼Å¹Ð¤Ð ÊÙéæ
_________________

http://waffle001.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
ËÁèÒÁÕêÇÕâ¡é(¡Ã³Ô¡Ò)
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2006
ͺ: 884
͹ͧ(Dog name): ÇÕâ¡é¤Ø§

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 7:52 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÁÒÃèÇÁà»ç¹¡ÓÅѧ㨴éÇÂÍÕ¡áç¹Ð¤Ð à¢éÁá¢ç§¹Ð¤Ð ¢ÍãËéµÃǨäÁ辺ÊÔ觼Դ»¡µÔã´ æ àŹФРáÅТÍãËéÍÒ¡Ò÷Õèà»ç¹ÍÂÙè¹ÕéËÒÂÇѹËÒ¤׹¹Ð¤Ð
_________________
ËÁÑè¹à¢ÕéÂÇ ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡àÅ ÊÑ¡Çѹ¨Ðµéͧ¢ÂéÓÁѹãËéä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
onnanonan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Feb 2006
ͺ: 663
͹ͧ(Dog name): ¾Õè "ªÒàÂç¹" ¡Ð ¹éͧ "¾Íà¾Õ§" áÅÐ˹٠"ÅѤ¡Õé"

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 9:52 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËé¹éͧà¤éÒÍÂèÒÁÕÍÐäüԴ»¡µÔàŤÃѺ...àÍÒ㨪èÇÂÊÙéæ¤ÃѺ
_________________
={ ªÒàÂç¹ .... ã¤ÃÇèÒ .... àÂç¹ªÒ }=
-*- «¹....«èÒ....ºéÒÃÐËèÓ -*-
*-* àÈÃÉ°¡Ô¨ "¾Íà¾Õ§" *-*
__¡Ô¹ãËéàÂÍÐæ àÅè¹ãËé˹ѡæ áÅй͹ÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§ (¹Ò¹æ)__ËÅѺãËéʺÒ¹ÐÅÙ¡¾èÍ¡ÐáÁèÃѡ˹ٹФÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
opel_vo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Nov 2007
ͺ: 771
͹ͧ(Dog name): ¾Õè¤Ð¹éÒ&¾Õè¼Ñ¡¡Ò´&¾ÕèËÁÙÍéǹáÅйéͧ¡ÇÒ§µØé§ ¾Õè¡Ù¿¿ÕèáÅйéͧ¡Ñµ¨Ñ§

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 8:29 am    ͧ: ͺҧͤ

àÍÒ㨪èǹФРÊÙéæ¨êÐ
_________________
ËÁÙÍéǹ¨ÐÍÂÙèã¹ã¨àÊÁÍ

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
fiat
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Aug 2007
ͺ: 174
͹ͧ(Dog name): ¹ÒÃèÒ , (⪡ع) , à»ÍÃìâÂ

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 1:03 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍàÍÒ㨪èÇÂáÅÐà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð ¢ÍãËé¹éͧ»ÅÍ´ÀÑ´éǹФРáÅéÇÊ觢èÒǺ͡¹Ð¤Ð
_________________


...............à¨éÒ⪡ع¤ÃѺ äÁèÇèҵ͹¹ÕéÅÙ¡¨ÐÍÂÙè·Õèä˹ áÁèáÅзء¤¹¤Ô´¶Ö§Ë¹ÙÁÒ¡ÁÒ¡àŤÃѺ à¨éÒ⪡ع¤ÃѺ...............
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 5:19 pm    ͧ: ͺҧͤ

àÍÒ㨪èǤÃѺ ÊÙéÊÙéÊÙé
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
zimbaa
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 18 Dec 2006
ͺ: 214
͹ͧ(Dog name): zimbaa

ͺͺ: Tue Jan 08, 2008 8:02 pm    ͧ: ͺҧͤ

àÍÒ㨪èÇÂÍÕ¡áç¹Ö§¹Ð¤Ð ...¼Åà»ç¹§ÑªèÇÂÊ觢èÒǺ͡´éǹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
ËÁÒ᫹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 09 Aug 2007
ͺ: 789
͹ͧ(Dog name): ᫹´Õé

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 2:16 pm    ͧ: ͺҧͤ

áͺà»ç¹¡ÓÅѧã¨ÍÕ¡áç¤èÐ
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
daodao
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Sep 2006
ͺ: 567

ͺͺ: Mon Jan 21, 2008 9:14 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ ¤èÐ ¢ÍãËé¡ÓÅѧã¨àŤèÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow