My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

»ÙèºÙâ«à»ç¹ Horner's Syndrome (ÍÕ¡áÅéÇ)

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
áÁèºÙâ«
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 92
͹ͧ(Dog name): ºÙâ«

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 11:59 pm    ͧ: »ÙèºÙâ«à»ç¹ Horner's Syndrome (ÍÕ¡áÅéÇ) ͺҧͤ

»ÙèºÙâ«à»ç¹ Horner's Syndrome (ÍÕ¡áÅéÇ) ¤ÃÒǹÕéà»ç¹·ÕèµÒ¢éÒ§«éÒÂ

ÍÒ¡Òä×Í˹ѧãµéµÒËÂè͹ áÅеҷÕèÊÒÁ (˹ѧ·ÕèËÑǵÒ) ¢Öé¹ÁÒ»Ô´µÒ´Ó à¹×èͧ¨Ò¡ÅÙ¡µÒÂغà¢éÒä»ã¹¡ÐâËÅ¡àÅ硹éÍ à¾ÃÒÐàÊé¹»ÃÐÊÒ·ËÅѧµÒàÊ×èÍÁËÃ×Íä´éÃѺ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
âä¹Õéà¡Ô´ä´é¨Ò¡ËÅÒÂÊÒà˵Øàªè¹
ä´éÃѺ¡ÒáÃзº¡ÃÐà·×͹·ÕèºÃÔàdz¤ÍËÃ×ÍËÑÇ
ËÙªÑé¹ã¹ÍÑ¡àʺ
ÍÒÂØÁÒ¡àÊé¹»ÃÐÊÒ·àÅÂàÃÔèÁàÊ×èÍÁ
ÏÅÏ
(㹡óպÙ⫤ԴÇèÒà»ç¹·Ñé§ 3 ÊÒà˵Øà¾ÃÒÐá¡èáÅéÇ ËÙÍÑ¡àʺ§èÒ µéͧãËéâ·Ãâ¢è§äÁèãËéà¡ÒËÙ¡çà´Ô¹ª¹¹Ù蹪¹¹ÕèÍÕ¡)

ËÁÍÂѧºÍ¡ÍÕ¡ÇèÒà»ç¹âä·Õ辺ºèÍÂã¹â¡Åà´é¹ áÅÐäÁèÁÕ·Ò§ÃÑ¡ÉÒ ¶éÒ¨ÐËÒ¡çËÒÂàͧÀÒÂã¹ 6-8 ÊÑ»´ÒËì (ËÃ×ÍÍÒ¨¨ÐäÁèËÒÂàÅ¡çä´é) ÃÐËÇèÒ§¹Ñ鹡çËÂÍ´µÒà¾×èͺÃÃà·Ò¡ÒÃÃФÒÂà¤×ͧµÒ
¿Ñ§´Ù˹éÒ¡ÅÑÇáµèËÁͺ͡ÇèÒ¹éͧËÁÒäÁèà¨çº á¤è´Ù¹èÒà¡ÅÕ´àÅ硹éÍ (äÇé¨Ð post ÃÙ»ºÙâ«¢ÕéàËÃèãËé´Ù)

à¾×è͹æ¡çÃÐÇѧäÇéÅСѹ¹Ð¤Ð ËÁÑè¹´ÙáÅËÙÍÂèÒãËéÍÑ¡àʺ¹Ò¹ áÅÐãËé¹éͧËÁÒ¡ÃЪҡâ«èáçæ á¹Ð¹ÓãËéãªé harnest á·¹¨Ð´Õ¡ÇèÒà¾×èÍäÁèãËé¤Íä´éÃѺ¤ÇÒÁ¡Ãзº¡ÃÐà·×͹

¢ÔÁ áÁèºÙâ«
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
áÁèºÙâ«
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 92
͹ͧ(Dog name): ºÙâ«

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 12:07 am    ͧ: ͺҧͤ

Link ÃÙ»ºÙ⫡ѺµÒ Horner's Syndrome...

http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?p=105682#105682
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 2:20 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéºÙâ«ËÒÂÀÒÂã¹äÁè¡ÕèÇѹ¹Ð¤Ð äÁèà¤ÂÃÙéÁÒ¡è͹àÅÂÇèÒÁÕâä¹Õé´éÇ àÃÒàËç¹ÇèÒ˹ѧãµéµÒâÁâÁèàÃÔèÁËÂè͹áÅéÇàËÁ×͹¡Ñ¹ ¤Ô´ÇèÒà»ç¹»¡µÔ¢Í§ËÁÒá¡è ¨Ð·ÃÒºä´éÂѧ䧤ÐÇèÒà»ç¹ËÃ×Íà»ÅèÒ µéͧ¤ÍÂÊѧࡵµÒ´ÓàËÃͤРQuestion

â¸è äÁè¢ÕéàËÃè«Ñ¡Ë¹èÍ Çèҡѹä´é Crying or Very sad

_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
opel_vo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Nov 2007
ͺ: 771
͹ͧ(Dog name): ¾Õè¤Ð¹éÒ&¾Õè¼Ñ¡¡Ò´&¾ÕèËÁÙÍéǹáÅйéͧ¡ÇÒ§µØé§ ¾Õè¡Ù¿¿ÕèáÅйéͧ¡Ñµ¨Ñ§

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 8:34 am    ͧ: ͺҧͤ

ËÒÂäÇæ¹Ð ËÅÒ¹¨ÐàÍÒ㨪èÇÂ
_________________
ËÁÙÍéǹ¨ÐÍÂÙèã¹ã¨àÊÁÍ

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
jee-pumpkin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 1806
͹ͧ(Dog name): ¿Ñ¡·Í§ ¡Ð ᵧä·Â

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 8:51 am    ͧ: ͺҧͤ

¿Ñ¡·Í§ ᵧä·Â ÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé»ÙèºÙâ« ËÒÂäÇäǹШéÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ
nattakan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Jul 2007
ͺ: 285
͹ͧ(Dog name): ¿ÅØê¤(â¡Ð)

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 10:01 am    ͧ: ͺҧͤ

ËÒÂäÇæ ¹Ð¤Ð
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
¤Ãͺ¤ÃÑǵÔèÁ«Ó
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Feb 2006
ͺ: 644
͹ͧ(Dog name): µÔèÁ«Ó,ºêШèÒ§, (ºÑ´´Õé)

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 10:10 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ãͺ¤ÃÑǵÔèÁ«Ó ÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨
¢ÍãËé»ÙèºÙâ« ËÒÂäÇäǹФÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
Volk
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ


: 12 Dec 2007
ͺ: 29
͹ͧ(Dog name): .: Almond :.

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 11:30 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéËÒÂäÇäÇ ¤ÃѺ
_________________
==> ÊÑ¡Çѹ àÃÒ¨Ðâµ âÎè§ âÎè§ <==
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Romeo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Nov 2006
ͺ: 2135
͹ͧ(Dog name): Romeo & The Gang

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 12:48 pm    ͧ: ͺҧͤ

ËÒÂäÇæ¹Ð¤Ð ¨Ðä´éä»à·ÕèÂǡѺà¾×è͹æä´é... Razz
_________________
^^ Romeo.. à»ç¹ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕèÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ^^
http://romeozaaaaaaaa.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
fiat
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Aug 2007
ͺ: 174
͹ͧ(Dog name): ¹ÒÃèÒ , (⪡ع) , à»ÍÃìâÂ

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 1:22 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé»ÙèºÙâ« ËÒÂäÇäǹФÐ
Âѧ§Ñ¡éÍÂѧËÅèͤèÐ

_________________


...............à¨éÒ⪡ع¤ÃѺ äÁèÇèҵ͹¹ÕéÅÙ¡¨ÐÍÂÙè·Õèä˹ áÁèáÅзء¤¹¤Ô´¶Ö§Ë¹ÙÁÒ¡ÁÒ¡àŤÃѺ à¨éÒ⪡ع¤ÃѺ...............
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
¿ÅØê¤ ¡Ð ¿Ãé͹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Jan 2005
ͺ: 458
͹ͧ(Dog name): ¿ÅØê¤ / ¿Ãé͹

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 1:42 pm    ͧ: ͺҧͤ

ËÒÂäÇææ ¹Ð¤Ø³»ÙèºÙ⫨Ðä´éä»à·ÕèÂǡѺ¤Ø³Åا¿ÅØê¤
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Pongpitan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Oct 2005
ͺ: 1782
͹ͧ(Dog name): Summer,Snow White

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 4:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

ËÒÂäÇ æ ¹Ð»ÙèÍÂÙèà»ç¹¢Çѭ㨪ÒÇÁÒÂàÅÔ¿¡Ñ¹¹Ò¹ æ ¹Ð ¶Ö§¨Ðá¡èáµè»Ùè¡çÂѧËÅè͹Ð
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
áÁèºÙâ«
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 92
͹ͧ(Dog name): ºÙâ«

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 4:56 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³·Ø¡æ¤¹·ÕèãËé¡ÓÅѧ㨺Ù⫹ФÐ

Çѹ¹Õéà¾Ôè§ä»ËÒËÁÍÁÒà»ç¹¤ÃÑ駷Õè 3 ã¹ 1 ÍÒ·ÔµÂì ËÁͺ͡ÇèÒµéͧà¨ÒÐàÅ×Í´ÍÕ¡·Õà¾×èÍ´ÙÇèÒà»ç¹¾ÂÒ¸Ôã¹àÅ×Í´ËÃ×Íà»ÅèÒ à¾ÃÒмÅàÅ×Í´Çѹ¡è͹¾ºÇèÒà¡Åç´àÅ×Í´µèÓÁÒ¡ à»ç¹ä»ä´éÇèÒâ´¹àË纷ÕèÁÕ¾ÂÒ¸Ô¡Ñ´àÍÒ ¾ÂÒ¸Ôã¹àÅ×Í´¡ç·ÓãËéà»ç¹ Horner's Syndrome ä´é
à¾Ôè§ÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒÁÕâä¹Õé´éÇ ¹Ö¡ÇèÒÁÕáµè¾ÂÒ¸ÔËÑÇ㨷ÕèÁÕÂاà»ç¹¾ÒËйÓâä

µÍº¤Ø³ Jez áÁè¢Í§ Momo..
à´ÔÁµÒ¡çËÂè͹æ¹Ô´Ë¹èÍÂà¾ÃÒкÙâ« 8 ¢ÇºáÅéÇ
áµèµÍ¹¹Õéà»ç¹àÂÍÐÁÒ¡¨¹àËç¹Ë¹Ñ§´éÒ¹ã¹ãµéµÒ à»ç¹ÊÕªÁ¾ÙµÅÍ´àÇÅÒ
Êèǹ˹ѧµÃ§ËÑÇµÒ (ÊÕ¹éÓµÒÅ) ¡ç¨ÐáÅ躢Öé¹ÁÒ»Ô´µÒ´Óà¡×ͺ¤ÃÖè§
¶éÒà»ç¹ÁÒ¡æÁèÒ¹µÒ (äÇé»ÃѺáʧ) ¨Ðà»ç¹ÃÙàÅç¡æ äÁèà·èҡѺ´éÒ¹·Õèà»ç¹»¡µÔ´éÇÂ

¢ÔÁ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 5:26 pm    ͧ: ͺҧͤ

ºÍ¡ãËéãªé Q10 ¡çäÁèÂÍÁãªé¹Ð¤Ø³»ÙèºÙâ«...

â䤹á¡è¹ÕèÁѹàÂÍÐÁÒ¡ (àÊÕµѧàÂÍдéÇÂ) ÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾ÍÂèÒãËéÍéǹÁÒ¡´éǹФÃѺ

¢ÍãËéäÁèà»ç¹ÍÐäÃÁÒ¡áÅÐËÒÂàÃçÇæ¹Ð¤ÃѺ¨Ðä´éÁÒà·ÕèÂÇ´éÇ¡ѹ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
charinim
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Feb 2005
ͺ: 427
͹ͧ(Dog name): Yoda

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 10:20 pm    ͧ: ... ͺҧͤ

â¶â¶ºÙâ«è ¡ç¹èÒÃÑ¡´Õ¹Ð ´Ù¢ÕéÍé͹àªÕÂÇ
_________________
ÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´ä»àŹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Êع·ÃÕ Ê§Ç¹Ç§Èì
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 May 2006
ͺ: 985
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡Áѧ¤Ø´

ͺͺ: Tue Jan 08, 2008 3:55 am    ͧ: ͺҧͤ

ÅاºÙâ«èËÒÂàÃçÇæà´éͤèÒà´éÍ
from...
ºÑ¡Áѧ¡Õéàͧ

_________________
ÃÑ¡ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡¨êÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
k@min
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2007
ͺ: 618
͹ͧ(Dog name): ¢ÁÔé¹..ËÁÔé¹...äÍéËÁÔé¹..

ͺͺ: Tue Jan 08, 2008 10:57 am    ͧ: ͺҧͤ

»ÙèºÙâ«ËÒÂäÇæ¹Ð..¨Ðä´é仹͹áªè¹éӡѹÍÕ¡.. Very Happy
_________________
·Õè¹ÕèÇØè¹ÇÒ¨Ãԧ˹Í...
·Õè¹Õè¢Ñ´¢éͧ¨Ãԧ˹Í..
------------------------

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
Chittima
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Jan 2007
ͺ: 309
͹ͧ(Dog name): ºêͺºÕé

ͺͺ: Tue Jan 15, 2008 1:39 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéºÙâ«´éǹФРáÅТͺ¤Ø³ÊÓËÃѺ¤Óá¹Ð¹Ó´Õæ´éǤèÐ ¢ÍãËéºÙâ«á¢ç§áçËÒÂäÇæ ¹Ð¨êÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow