My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

¾ÃØ觹Õé........¤ÕâÁ¤ÃÑé§áá
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
charinim
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Feb 2005
ͺ: 427
͹ͧ(Dog name): Yoda

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 7:55 pm    ͧ: ¾ÃØ觹Õé........¤ÕâÁ¤ÃÑé§áá ͺҧͤ

µÃǨàÁ×èÍÇѹ¨Ñ¹·Ãì ËÁ͹ѴÍÕ¡·ÕÇѹÈØ¡Ãìà¾×èÍ·Ó¤ÕâÁãËéàÃçÇ·ÕèÊØ´

ã¨äÁè´Õ ¹Í¹äÁèËÅѺÁÒµÅÍ´ ¡ÅÑÇÁѹ¨ÐªéÒä» ¡ÅÑÇàÇÅÒ2-3Çѹ·Õè¤Í ¨Ðà¡Ô´¼ÅÃéÒµèÍà¤éÒ ¡ÅÑÇ·Ø¡ÍÂèÒ§

¤Ø³ËÁ͹èÒÃÑ¡ÁÒ¡æ ¹Ñ´ËÁͤÅÔ¹Ô¤à¹×éͧ͡ãËé¹Í¡Ãͺä´é à»ç¹Çѹ¾ÃØ觹ÕéºèÒÂ

´Õ㨷Õè¨Ðä´éàÃÔèÁÃÑ¡ÉÒ áÅСÅÑÇ·Õè¨Ðµéͧ·Ó¤ÕâÁ

áÁè¡çÊÙé ÅÙ¡¡çÊÙé¹Ð¹Ð

_________________
ÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´ä»àŹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
soulky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jul 2007
ͺ: 863
͹ͧ(Dog name): Diamond

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 8:15 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ¹Ð¤Ð ·Ñé§â´ҷÑ駤سáÁèàÅ ¢ÍãËé´Õ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ ¨¹à»ç¹»¡µÔ¹Ð¤Ð
à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé ¤èÐ Smile

_________________
Di@MoNd ËÁÒ»èǹ
http://ployberian.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
ple_ape
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 25 Sep 2007
ͺ: 72
͹ͧ(Dog name): mUstAng

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 8:17 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé ÊÙéæ¤Ð Very Happy
_________________
~ i love mustang ~
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
may1273
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Dec 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ^^ RagGae & Richy ^^

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 8:22 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ
_________________
¹éͧ¼Á «¹ áµè ¼Á àÃÕºÃéÍÂÁÒ¡¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 8:28 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéà¢Ò¨éÐ Exclamation
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Por
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 09 May 2007
ͺ: 264
͹ͧ(Dog name): ᵧâÁ

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 8:32 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ¤èÐ ¢ÍãËé¡ÓÅѧ㨴éǤ¹¤èÐ ÊÙéæ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
mimimumu
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Dec 2007
ͺ: 108
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡¢¹Ø¹

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 9:26 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÍÕ¡¹èФèÐ ÊÙéææ¤èÐàÍÒ㨪èÇ´éÇÂÍÕ¡áç Laughing
_________________


à¨éÒµÑÇáʺáÁèÃѡ˹ٹèÐ...¨Øêº..¨Øêº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
poisson
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Oct 2007
ͺ: 735
͹ͧ(Dog name): Oscar&Rocky&Cake

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 9:44 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ ¹Ð¤Ð à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé ÍÂèÒ·é͹ФРãËé¡ÓÅѧã¨à¤éÒÁÒ¡æ à¤éÒ¨Ðä´éÁÕáçÊÙé ¤Ð
_________________
----- Çѹ¹Õéµéͧ´Õ¡ÇèÒàÁ×èÍÇÒ¹----
ËÁÒ¨ÍÁ·ÓÅÒÂÅéÒ§ Íա˹èͤ§¶Í¹àÊÒà¢çÁá¹èæàÅÂ
(¼Á ÁÕÇÔ¸ÕàÍÒµÑÇÃÍ´àÇÅÒ·Ó¼Ô´ äÁèãËéáÁè¡Ð¾èÍâ¡Ã¸¤êÒºº)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
à¨éÒÍéǹູ¨Õé
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ


: 25 Jun 2005
ͺ: 42
͹ͧ(Dog name): ູ¨Õé

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 10:13 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé ÊÙéÊÙé¹Ð¤Ð
_________________
BENJY
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Romeo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Nov 2006
ͺ: 2135
͹ͧ(Dog name): Romeo & The Gang

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 10:30 pm    ͧ: ͺҧͤ

â´ÒÊÙéæ ¾Õè³ÔÁ¡çÊÙéæ ´éǹФРà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé áÅШеԴµÒÁ¼ÅµÅÍ´¤èÐ Razz
_________________
^^ Romeo.. à»ç¹ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕèÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ^^
http://romeozaaaaaaaa.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
k@min
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2007
ͺ: 618
͹ͧ(Dog name): ¢ÁÔé¹..ËÁÔé¹...äÍéËÁÔé¹..

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 11:03 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÁÔé¹ÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéâ´ÒËÁÒÂÑ¡ÉìµÑÇâµ..ÊÙéææ¹ÐâÂ´Ò ¹Ð.. Very Happy
_________________
·Õè¹ÕèÇØè¹ÇÒ¨Ãԧ˹Í...
·Õè¹Õè¢Ñ´¢éͧ¨Ãԧ˹Í..
------------------------

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
keaton
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 23 Jun 2007
ͺ: 86
͹ͧ(Dog name): keaton

ͺͺ: Wed Jan 09, 2008 11:17 pm    ͧ: .. ͺҧͤ

¢Íà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÍÕ¡¤¹¤ÑºËÒÂäÇäǹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
onnanonan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Feb 2006
ͺ: 663
͹ͧ(Dog name): ¾Õè "ªÒàÂç¹" ¡Ð ¹éͧ "¾Íà¾Õ§" áÅÐ˹٠"ÅѤ¡Õé"

ͺͺ: Thu Jan 10, 2008 12:25 am    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ¤ÃѺàÍÒ㨪èÇÂÊØ´ÃÔ´àÅÂ
_________________
={ ªÒàÂç¹ .... ã¤ÃÇèÒ .... àÂç¹ªÒ }=
-*- «¹....«èÒ....ºéÒÃÐËèÓ -*-
*-* àÈÃÉ°¡Ô¨ "¾Íà¾Õ§" *-*
__¡Ô¹ãËéàÂÍÐæ àÅè¹ãËé˹ѡæ áÅй͹ÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§ (¹Ò¹æ)__ËÅѺãËéʺÒ¹ÐÅÙ¡¾èÍ¡ÐáÁèÃѡ˹ٹФÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
poppie21
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 31 Oct 2007
ͺ: 456
͹ͧ(Dog name): Sandy , Bigky

ͺͺ: Thu Jan 10, 2008 1:41 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé·Ñ駤سáÁèáÅйéͧâ´ҹФРÊÙéæ¹Ð¤Ð...
_________________
·ÒáÂÑ¡Éì ... ᫹´Õé
Birth : 28 ÊÔ§ËÒ 2543

áÍ´ hi5 ᫹´Õé¡Ñ¹ÁҹФÐ

http://cute-sandy-golden.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
âÁ¨Ô ¡Ð ຤è͹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2005
ͺ: 829
͹ͧ(Dog name): âÁ¨Ô ¡Ð ຤è͹ ~ ⺨ѧ

ͺͺ: Thu Jan 10, 2008 6:22 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤Ø³³ÔÁáÅÐâ´ҤèÐ
·Ø¡ÍÂèÒ§µéͧ´Õ¢Ö鹹ФÐ

_________________
â º ¨Ñ § ~ ª×è͹ÕéÁÕ·ÕèÁÒ
ຠ+ âÁ = ⺠^^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
pop
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Jan 2005
ͺ: 1036
͹ͧ(Dog name): ¶Ø§à§Ô¹ ¶Ø§·Í§ â¡Åà´é¹ àÁÂìà´Âì áÅеÑÇàÅ硵ÑǹéÍÂÍÕ¡4µÑÇ

ͺͺ: Thu Jan 10, 2008 7:01 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧãËéÍÕ¡áç¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
l_sirikhuan
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 03 Sep 2007
ͺ: 10
͹ͧ(Dog name): U-fa

ͺͺ: Thu Jan 10, 2008 7:53 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéâ´ÒáÅФسáÁèâÂ´Ò ÊÙéæ ¹Ð¤Ð àÃÒàͧ¡çà¤Â¼èÒ¹à˵ءÒóìẺ¹ÕéÁÒ¡è͹à¢éÒã¨àŤèÐÇèÒ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡à»ç¹Âѧä§àÃҨеԴµÒÁ¼ÅµÅÍ´àŹФРÁÒÍѾവÍÒ¡ÒûèÇ¢ͧâ´ÒãËé·ÃÒº´éǹФРÊÙéæ ÊÙé ¤èÐ Smile
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
bentley
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jan 2005
ͺ: 815
͹ͧ(Dog name): bentley/ Lilo/ babe /bushy /polla /taro

ͺͺ: Thu Jan 10, 2008 7:59 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íâ·É·Õ¤èÐ âÂ´Ò à»ç¹·Õèä˹ËÃ×ͤèÐ

¢Í§·ÕèºéÒ¹¡çà»ç¹àËÁ×͹¡Ñ¹ ª×èÍ·ÒâÃè áµè¢Í§à¢Òà»ç¹ã¹ªèͧ»Ò¡´éÒ¹º¹
àÃÒàËç¹ä´é»ÃÐÁÒ³ 1 ÍÒ·ÔµÂì ¡çÃÕºä»ËÒËÁÍãËé¤Ø³ËÁ͵ѴàÍÒªÔé¹à¹×é͹Ñè¹ä»µÃǨ ¼Å»ÃÒ¡®ÇèÒà»ç¹¤èÐà»ç¹ª¹Ô´·Õè ª×èÍÇèÒ "Fibrosarcma" ¤Ø³ËÁÍàÅÂ
á¹Ð¹ÓãËéä»ËÒ·Õèà¡ÉµÃÍÕ¡ »ÃÒ¡®ÇèҤسËÁÍ·Õèà¡ÉµÃà¢Ò¤ÇÒ¹à¹×éÍÍÍ¡
·Ñ駴éÒ¹«éÒÂáÅдéÒ¹¢ÇҢͧªèͧ»Ò¡ ´éÒ¹º¹¤èÐ áÅéÇÊ觪Ôé¹à¹×é͵ÃǨÍÕ¡¤ÃÑé§

àÁ×èÍÇѹ·Õè 7 Á.¤. ·Õè¼èҹ仾º¤Ø³ËÁÍ´éÒ¹ÁÐàÃ秤èÐ ¤Ø³ËÁͺ͡ÇèÒà¹×éÍ·ÕèÊ觵ÃǨ¹Ñè¹ äÁ辺àª×éÍÁÐàÃç§áÅéÇ ¾ºá¤èà»ç¹à¹×éÍÍÑ¡àʺá¤è¹Ñ蹤èÐ

¢ÍãËéâÂ´Ò ËÒÂàËÁ×͹·ÒâÃèáÅéǡѹ¹Ð¤èÐ
à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÍÕ¡ºéÒ¹¤èÐ

_________________
´Õ㨷Õèä´éàÅÕé§à¨éÒ¹Ð
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
CocoNut
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Apr 2007
ͺ: 358
͹ͧ(Dog name): ÁоÃéÒÇ

ͺͺ: Thu Jan 10, 2008 8:25 am    ͧ: ͺҧͤ

â´ÒÊÙéææ à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé·Ñé§â´ÒáÅФÃͺ¤ÃÑǤèÐ
_________________
¼Áà»ÅÕ蹪×èÍà»ç¹ÁоÃéÒÇÁÍÁáÁÁªÍºÁØ´¡ÃжҧáÅéǤÃêÒºº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
rin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Feb 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ~*â«´Ò*~

ͺͺ: Thu Jan 10, 2008 8:53 am    ͧ: ͺҧͤ

Êè§áçã¨ÁÒªèÇÂÊÙéÍÕ¡¤¹ ÊÙé æ ¹Ð¤Ð
_________________
ÃÑ¡¹éͧËÁÙÁÒ¡·ÕèÊØ´ ã¹âÅ¡àŹÐ..
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
˹ 1 ҡ 3

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow