My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

Çѹ¹Õé¢Í§â´Ò
价˹ 1, 2  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
charinim
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Feb 2005
ͺ: 427
͹ͧ(Dog name): Yoda

ͺͺ: Tue Jan 22, 2008 7:40 pm    ͧ: Çѹ¹Õé¢Í§âÂ´Ò ͺҧͤ

¶éÒã¤ÃæÂѧ¨Óà¤éÒä´é â´Òà»ç¹ÁÐàÃ秵èÍÁ¹éÓàËÅ×ͧ µÍ¹¹ÕéÃÑ¡ÉÒËÅÒÂÍÂèÒ§ à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃËÅÒÂæÍÂèÒ§¢Öé¹ ä»âç¾ÂÒºÒÅ·Ø¡Çѹ¨¹µéͧ»ÅÍÁãºÃѺÃͧᾷÂì(¤¹) à¾ÃÒÐÅÒ»èÇÂÂÒÇÁÒ¡æ

àÅèÒäÁèäËǤèÐ ¤×ÍÁѹ·Ñé§àÈÃéÒ à˹×èÍ áÅÐËÇѧ â´ÒÂѧÇÔè§àÅè¹ä´é ¤ÒººÍÅ áµèËÁ´áÅé§ä»ÁÒ¡ µÍ¹¹Õéà¡ÅÕ´âç¾ÂÒºÒÅáÅéÇ äÁèÂÍÁà¢éÒËéͧÂÒ©Õ´µéͧÍØéÁà¢éÒ令èÐ

äÁèä´éà¢éÒÁÒ¹Ò¹à¾ÃÒÐäÁèÁÕàÇÅÒ äÁèÁÕáç áÅéÇ¡çàÅèÒäÁè¶Ù¡ÇèÒà¡Ô´ÍÐäâÖ鹺éÒ§

¢Íº¤Ø³¤Ø³ÍéÍ ¤Ø³áÁè¢Í§vodkaáÅÐpopeye ·ÕèãËéÂ×Á¡Ã§¹Ð¤Ð

¶éÒÁÕáçáÅéǨÐÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§à¾×èÍáºè§ºÑ¹»ÃÐʺ¡ÒóìãËéà¾×è͹æ¤èÐ µÍ¹¹Õ騴·¶¡ÍÂèÒ§äÇéã¹ÊÁØ´ áÅéǨлÃÐÁÇÅà¢Õ¹ŧÍÕ¡·Õ¹Ð¤Ð

_________________
ÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´ä»àŹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
hua
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 13 Jan 2008
ͺ: 173
͹ͧ(Dog name): roxy

ͺͺ: Tue Jan 22, 2008 7:44 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ ¹Ð¤Ð ·Ñ駹éͧâ´ÒáÅéÇ¡ç¤Ø³áÁè¢Í§¹éͧâÂ´Ò ¨Ð¤ÍÂà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð
_________________
PETS ARE FOR LIFE. THINK BEFORE YOU HAVE ONE.

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Tue Jan 22, 2008 7:49 pm    ͧ: ͺҧͤ

Êè§ã¨ÁÒªèǤèÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
EANG-BOMB
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2005
ͺ: 475
͹ͧ(Dog name): NASHI¹ÒªÔ MEMEEÁÕÁÕèRITAÃÔµéÒSUNSHINE «Ñ¹ªèÒÂ

ͺͺ: Tue Jan 22, 2008 8:06 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð
_________________
á¹Ð¹ÓáªÁ¾ÙÊعѢ Doggie Care ÊÙµÃÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¢¹á¡Ð--> http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=14609
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ
chickenjang
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Nov 2007
ͺ: 391
͹ͧ(Dog name): chicken

ͺͺ: Tue Jan 22, 2008 8:26 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéææ ¹Ð¤èÐ
_________________
LoVE "LooK moo" mak mak
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
k@min
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2007
ͺ: 618
͹ͧ(Dog name): ¢ÁÔé¹..ËÁÔé¹...äÍéËÁÔé¹..

ͺͺ: Tue Jan 22, 2008 9:03 pm    ͧ: ͺҧͤ

àÍÒ㨪èÇ ¢Íà»ç¹¡ÓÑÅѧã¨ãËé...ÊÙéæ ¹Ð¤Ð
_________________
·Õè¹ÕèÇØè¹ÇÒ¨Ãԧ˹Í...
·Õè¹Õè¢Ñ´¢éͧ¨Ãԧ˹Í..
------------------------

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
may1273
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Dec 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ^^ RagGae & Richy ^^

ͺͺ: Tue Jan 22, 2008 9:38 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧ㨤èÐ
_________________
¹éͧ¼Á «¹ áµè ¼Á àÃÕºÃéÍÂÁÒ¡¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
Romeo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Nov 2006
ͺ: 2135
͹ͧ(Dog name): Romeo & The Gang

ͺͺ: Tue Jan 22, 2008 10:30 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéµèÍ仹ФоÕè³ÔÁ.....


ÁÒÂàÅÔ¿áË觹Õé ÁÕ¡ÓÅѧ㨤ÍÂàµÔÁãËé¾Õè³ÔÁÁÕáçÊÙé仾ÃéÍÁæ¡Ñºâ´ҵÅÍ´àÅÂÅèФèÐ..... Razz

_________________
^^ Romeo.. à»ç¹ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕèÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ^^
http://romeozaaaaaaaa.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
KenDo
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 21 Dec 2007
ͺ: 78
͹ͧ(Dog name): "Zen" "à«ç¹"

ͺͺ: Tue Jan 22, 2008 10:54 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé´éǤ¹¤Ñº
¢ÍãËéâ´ÒËÒÂäÇæ¹éÒ

_________________
µ¡Å§¼Áª×èÍäÃá¹è¤Ñº
¾èÍàÃÕ¡ ¹éͧ à«ç¹
»ÙèàÃÕ¡ äÍ «¹
ÂèÒàÃÕ¡ äÍ ·âÁ¹
¼ÁÅÐÊѺʹ¨Ô§æ
http://mookeng.hi5.com >>>äÎä¿Çì¾è͹éͧà«ç¹¤Ñº ÁÕÃÙ»¹éͧà«ç¹´éÇÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
soulky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jul 2007
ͺ: 863
͹ͧ(Dog name): Diamond

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 12:33 am    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ¹Ð¤Ð¤Ø³áÁè¤Ø³ÅÙ¡ ¢ÍãËéËÒ´ջ¡µÔäÇäǤРà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé
_________________
Di@MoNd ËÁÒ»èǹ
http://ployberian.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Chaba
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 30 Sep 2007
ͺ: 589
͹ͧ(Dog name): ªºÒ

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 4:12 am    ͧ: ͺҧͤ

¤ÃÒǹÕéÁÒàªÕÂÃìãËé¤Ø³áÁèÊÙéæ¤èÐ ¢ÍãËé¹éͧâ´ÒËÒ»èÇÂàÃçÇæ¤èÐ
_________________

http://waffle001.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
CocoNut
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Apr 2007
ͺ: 358
͹ͧ(Dog name): ÁоÃéÒÇ

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 7:25 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ â´Â੾ÒÐáÁèâÂ´Ò ÊÙéææ¹Ð¤èÐ
_________________
¼Áà»ÅÕ蹪×èÍà»ç¹ÁоÃéÒÇÁÍÁáÁÁªÍºÁØ´¡ÃжҧáÅéǤÃêÒºº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
rin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Feb 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ~*â«´Ò*~

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 8:52 am    ͧ: ͺҧͤ

ËÒÂäÇ æ ¹Ð¤ÐâÂ´Ò à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¨êÐ
_________________
ÃÑ¡¹éͧËÁÙÁÒ¡·ÕèÊØ´ ã¹âÅ¡àŹÐ..
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
opel_vo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Nov 2007
ͺ: 771
͹ͧ(Dog name): ¾Õè¤Ð¹éÒ&¾Õè¼Ñ¡¡Ò´&¾ÕèËÁÙÍéǹáÅйéͧ¡ÇÒ§µØé§ ¾Õè¡Ù¿¿ÕèáÅйéͧ¡Ñµ¨Ñ§

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 8:53 am    ͧ: ͺҧͤ

àÍÒ㨪èǹФРÊÙéæ¹ÐáÁèâÂ´Ò áÅÐâ´ҴéÇÂ
_________________
ËÁÙÍéǹ¨ÐÍÂÙèã¹ã¨àÊÁÍ

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
¤Ãͺ¤ÃÑǵÔèÁ«Ó
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Feb 2006
ͺ: 644
͹ͧ(Dog name): µÔèÁ«Ó,ºêШèÒ§, (ºÑ´´Õé)

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 9:09 am    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ ¹Ð â´Ò
¢ÍãËéâ´Òá¢ç§áç ËÒ¨ҡâäÀÑÂä¢éà¨çºäÇæ
à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé âÂ´Ò áÅФسáÁè
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
poppie21
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 31 Oct 2007
ͺ: 456
͹ͧ(Dog name): Sandy , Bigky

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 9:28 am    ͧ: ͺҧͤ

ÍÕ¡1¡ÓÅѧ㨤èÐÊÙéæ¹Ð¤Ð
_________________
·ÒáÂÑ¡Éì ... ᫹´Õé
Birth : 28 ÊÔ§ËÒ 2543

áÍ´ hi5 ᫹´Õé¡Ñ¹ÁҹФÐ

http://cute-sandy-golden.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
Bubble
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 09 Jan 2008
ͺ: 187
͹ͧ(Dog name): Bubble

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 10:00 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤Ø³áÁè¡Ñºâ´ҹФÃѺ ¤ÍµԴµÒÁ¿Ñ§¢èÒÇâ´ÒÍÂÙè¹Ð¤ÃѺ ¢ÍãËéâ´ÒËÒÂäÇ æ ¡ÅѺÁÒà»ç¹áçã¨ãËé¤Ø³áÁèàËÁ×͹à´ÔÁ¹Ð¤ÃѺ
_________________
à»ç¹à´ç¡´Õ¢Í§¾è͡ѺáÁè µÅÍ´ä»àŹкÑêºàºÔéÅ

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Nongtuadang
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Oct 2007
ͺ: 393
͹ͧ(Dog name): áÁè¶ÑèÇá´§¡Ð¾è;ÃÕàÁÕÂÃì¤ÃéÒº

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 10:52 am    ͧ: ͺҧͤ

àÍÒ㨪èǹéͧâ´ҹФРÊÙéÊÙé Razz
_________________
¤Ø³¹Ò¶ÑèÇá´§áʹ§ÒÁ & ¹ÒÂÁÐàÁÕÂÃì........ ;P
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
chayasit
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Jan 2006
ͺ: 186
͹ͧ(Dog name): buddy & koko

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 10:52 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¿Ñ¹½èÒà˵ءÒóì¹Õéä»ä´é´éÇ´չФÃѺ

µÔ´µÒÁÍÒ¡Òâͧâ´ÒÍÂÙèµÅÍ´ àÍÒ㨪èǤÃѺ

_________________
man's best friend! - à¾×è͹á·é¢Í§Á¹ØÉÂì
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Wed Jan 23, 2008 11:24 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ
_________________
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=10579
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2  Ѵ
˹ 1 ҡ 2

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow