My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ªèÇ´éǤÃѺ...¡ÅØéÁÁÒ¡(ÍÒ¡ÒÃàËÁ×͹·éͧ...áµèäÁè·éͧ)

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
9tum
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 05 Jan 2009
ͺ: 3
͹ͧ(Dog name): ÁÙÁÙè

ͺͺ: Mon May 04, 2009 12:01 pm    ͧ: ªèÇ´éǤÃѺ...¡ÅØéÁÁÒ¡(ÍÒ¡ÒÃàËÁ×͹·éͧ...áµèäÁè·éͧ) ͺҧͤ

ÁÙÁÙè ÍÒÂآǺ¡ÇèÒæ Çѹ¡è͹äÁèʺÒ äÁèÂÍÁ¡Ô¹ÍÒËÒà ¤ÃѺ
¹Í¹»Ç´·éͧµÅÍ´Çѹ ʧÊÑÂÇèҨзéͧ à¾ÃÒТشËÅØÁ áÅТش·Õè¹Í¹(¡Ã§)
¨Ö§¾Òä»ËÒËÁÍ ¡çàÅèÒÍÒ¡ÒÃãËé¿Ñ§ ....ËÁÍ¡çàÍÒä» àÍ¡«ìàÃÂì ¡çäÁ辺ÇèÒ·éͧ
ÁÒàÁ×èÍÇҹΌÊѧࡵشٷÕè·éͧ »ÃÒ¡¯ÇèÒÁÕ¹éÓ¹ÁäËÅÍÍ¡ÁÒ
à»ç¹ä»ä´éËÃ×ͤÃѺ·Õè ÁÙÁÙèäÁè·éͧáµèÁÕ¹éÓ¹Á ???? ¼Á¹Ñº¤ÃèÒÇæ¨Ò¡ªèǧ·ÕèÎÕ·
¶Ö§µÍ¹¹Õé¡çÊͧà´×͹¡ÇèҹФÃѺ(à¤ÂÁÕµÑǼÙéÁÒäÅè·ÑºáµèäÁèä´é¹Ð¤ÃѺ à¾ÃÒÐ
¡Ñ¡ºÃÔàdzµÅÍ´) ã¤Ãà¤Âà¨ÍÍÒ¡ÒÃẺ¹ÕéºéÒ§¤ÃѺ ú¡Ç¹´éǤÃѺ ....
¡ÅØéÁã¨ÁÒ¡ ....¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
SachieL3rd
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Jun 2008
ͺ: 1081
͹ͧ(Dog name): ÎҨԤا¡ÐÅاáÂÅâÅ

ͺͺ: Mon May 04, 2009 12:31 pm    ͧ: ͺҧͤ

ËÁÒà¾ÈàÁÕ¶éÒäÁèä´éµÑ駷éͧ¡çÍÒ¨¨ÐÁÕÍÒ¡Ò÷éͧà·ÕÂÁä´é¤ÃѺàËÁ×͹¡Ñ¹·éͧ¨ÃÔ§·Ø¡ÍÂèÒ§ÁÕ¹íéÒ¹ÁÍÍ¡ à´ÕëÂǾÍËÁ´ªèǧ¹Õé¡ç¨ÐËÒÂàͧ¤ÃѺ
áµèá¹è㨹ФÃѺÇèÒäÁèä´é»èÇÂà»ç¹ÍÂèÒ§Í×è¹ áÅéÇËÁÍäÁèºÍ¡àËÃͤÃѺÇèÒà»ç¹·éͧà·ÕÂÁ

_________________
ÎҨԡѺ»Ô§»Í§à¡Ô´Çѹ·Õè 16 àÁ.Â. 2551


-'ñ'- ½Ñ¹´Õ¹éÒ»Ô§»Í§ÅÙ¡¾èÍ -'ñ'-
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Mon May 04, 2009 2:23 pm    ͧ: ͺҧͤ

·éͧà·ÕÂÁàËÁ×͹·Õè¢éÒ§º¹ºÍ¡ÅФèÐ à¡Ô´¨Ò¡ÎÍÃìâÁ¹¼Ô´»¡µÔ ÁÑ¡¨Ðà»ç¹ªèǧ 6-8 ÍÒ·ÔµÂìµÑé§áµèà»ç¹ÎÕ· ÍÒ¡ÒõèÒ§æ¨ÐËÒÂä»ä´éàͧ¤èÐ

¶éÒËÁÒÁÕÍÒ¡ÒÃẺ¹Õéá¹Ð¹ÓãËé·ÓËÁѹ à¾ÃÒÐâÍ¡ÒÊ·Õè¨Ðà»ç¹Á´ÅÙ¡ÍÑ¡àʺÁÕÊÙ§ÁÒ¡¤èÐ

_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow