My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

㺺ÑÇ á¿ªÑè¹ ÎÕ·

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:12 am    ͧ: 㺺ÑÇ á¿ªÑè¹ ÎÕ· ͺҧͤ

ÁÒáÅéǤèÐ µÒÁ¤ÓÊÑ­­Ò

µéͧãÊèäÇé¤èÐ ÁèÒ§Ñé¹à¨éÒ¾ÕèªÒÂÁѹ¢Öé¹á¹è æ

¢¹Ò´ãÊè¹Ð¤ÐÁѹÂѧµÒÁ´Á¡é¹¹éͧä´éµÅÍ´

_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:13 am    ͧ: ͺҧͤ

¹Ñè§ÊÇ æ ãËé´Ù¡è͹¤èÐ


DSCN1790.JPG
 Description:
 Filesize:  28.15 KB
 Viewed:  5434 Time(s)

DSCN1790.JPG_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:15 am    ͧ: ͺҧͤ

ÁÒÁÐ....ÁÒ...´Ù¡Ñ¹....´Ù¡Ñ¹


DSCN1792.JPG
 Description:
 Filesize:  35.22 KB
 Viewed:  5433 Time(s)

DSCN1792.JPG_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:15 am    ͧ: ͺҧͤ

µÒÁÁÒ¤èÒ


DSCN1793.JPG
 Description:
 Filesize:  34.56 KB
 Viewed:  5432 Time(s)

DSCN1793.JPG_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:16 am    ͧ: ͺҧͤ

ÁÕÍÕ¡¤èÒ


DSCN1794.JPG
 Description:
 Filesize:  32.03 KB
 Viewed:  5431 Time(s)

DSCN1794.JPG_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:17 am    ͧ: ͺҧͤ

ÁÕÍÕ¡


DSCN1795.JPG
 Description:
 Filesize:  27.85 KB
 Viewed:  5430 Time(s)

DSCN1795.JPG_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:17 am    ͧ: ͺҧͤ

ÂѧÁèÒÂËÁ´


DSCN1796.JPG
 Description:
 Filesize:  31.51 KB
 Viewed:  5429 Time(s)

DSCN1796.JPG_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:18 am    ͧ: ͺҧͤ

ã¡ÅéÅÐ


DSCN1797.JPG
 Description:
 Filesize:  30.67 KB
 Viewed:  5428 Time(s)

DSCN1797.JPG_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:18 am    ͧ: ͺҧͤ

ÊØ´·éÒÂáÅéǤèÐ


DSCN1798.JPG
 Description:
 Filesize:  30.66 KB
 Viewed:  5427 Time(s)

DSCN1798.JPG_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
jee-pumpkin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 1806
͹ͧ(Dog name): ¿Ñ¡·Í§ ¡Ð ᵧä·Â

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 8:32 am    ͧ: ͺҧͤ

Embarassed

*** *** *** Girl
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ
ªÔÊØÁØÁËéͧ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Sep 2005
ͺ: 535
͹ͧ(Dog name): Latte'

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 10:13 am    ͧ: ͺҧͤ

âÍéâË...㺺ÑÇ...
¹Ø觡ҧࡧ㹵ÑÇà´ÕÂÇâªÇìà©ÂàÅ ÍÔÍÔÍÔ Laughing

_________________
áÁè¤éÒº.. ÅÒàµé¡ÅѺÁÒáÅéÇ
àµé¡ÅѺÁÒ¾ÃéÍÁ㺻ÃÔ­­Ò
àµé¡ÅѺÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁáʺ¶éÒäÁèä´éÍÂÙèã¹ÊÒ¨٧¤éÒº ÍÔÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Tue Mar 21, 2006 11:01 am    ͧ: ͺҧͤ

*** ´Õ¤èÐ
Ẻ㺺ÑÇãÊè¹Õè·ÓàͧËÃ×Í»èÒǤèÐ

_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Love-is_4ever
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 May 2007
ͺ: 172
͹ͧ(Dog name): Buddy

ͺͺ: Mon Jun 18, 2007 5:06 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÎèÒæ à¢éÒ㨤Դ´ÕààÎйèÒÃÑ¡æ
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
makoto
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Dec 2006
ͺ: 338
͹ͧ(Dog name): ˹ا˹ԧ ˹ԧ˹ԧ ÂÑÂ˹ԧ

ͺͺ: Mon Jun 18, 2007 6:15 pm    ͧ: ͺҧͤ

¿Ôµ´Õ¨Ñ§¤ÃѺ ËØè¹à¿ÔÃìÁ ¹Ø觡اࡧ㹵ÑÇà´ÕÂÇà·ÕèÂÇÃͺºéÒ¹ 55
_________________
˹ا˹ԧ ˹ԧ˹ԧ ÂÑÂ˹ԧ äÍé˹ԧ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
toukae
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Apr 2007
ͺ: 769
͹ͧ(Dog name): à¶éÒá¡è , ÁÔÅàÅÕè¹ , ¿çÍ¡

ͺͺ: Sat Aug 25, 2007 1:48 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àÅ ÁÕ˹ØèÁ ÍÂØè㹺éÒ¹´éÇÂ
àËÁ×͹àÈÃÉ°ÕàÅ ÊÒÇà´ÕÂÇ·Ñ駺éÒ¹
¤ÃÔæææ

_________________
http://benzzey.hi5.com
hi5 ¢Í§»êлêÒ §Ñº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
tomoh
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Oct 2005
ͺ: 147
͹ͧ(Dog name): ¹éÓµÒÅ,sugar

ͺͺ: Sat Aug 25, 2007 3:17 pm    ͧ: ¹Ö¡ÇèÒ sugar ¨ÐãÊèẺ¹ÕéµÑÇà´ÕÂÇ ͺҧͤ

áËÁÁ äÍà´ÕÂà´ÕÂǡѹàŹÐ
_________________
âºâºé,áÁè¹éÓµÒÅ, Sugar ¢ÕéÍé͹ ¹èÒÃÑ¡·ÕèªÙê´ã¹âÅ¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Nongtuadang
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Oct 2007
ͺ: 393
͹ͧ(Dog name): áÁè¶ÑèÇá´§¡Ð¾è;ÃÕàÁÕÂÃì¤ÃéÒº

ͺͺ: Mon Oct 22, 2007 3:12 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àÅÂ....ÍÂÒ¡ä´éäÇéãËé¹éͧ¶ÑèÇá´§ÁÑè§ÍèÐ 5555
·ÓàͧàËÃͨêйéͧ㺺ÑÇÊ͹ÁÑè§ÊÔ¨Ðä´é·ÓãËé¹Ñ§¶ÑèÇá´§ºéÒ§¨éÒ Razz

_________________
¤Ø³¹Ò¶ÑèÇá´§áʹ§ÒÁ & ¹ÒÂÁÐàÁÕÂÃì........ ;P
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
KoHaRu
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 May 2008
ͺ: 131
͹ͧ(Dog name): KoHaRu

ͺͺ: Tue May 13, 2008 9:01 pm    ͧ: ͺҧͤ

¡ÔêÇæ...¹Øè¹ÅÔ§µÑÇà´ÕÂÇÇÔè§ÃͺºéÒ¹àÅÂ
_________________
(='.'=)â¤ÎÒÃبѧ : â»ÃâÁªÑè¹ãËÁè!!!!! àÅÕ駹ÙëÇѹ¹Õé...«¹¿ÃÕ 24 ªÁ.¤èÒÒÒÒÒÒ!!!! (='.'=)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
jenrakkhow
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Mar 2008
ͺ: 772
͹ͧ(Dog name): ⴹѷ¢ÕéÍÔ¨©Ò&⤹ѹÊØ´áʺ

ͺͺ: Mon Jan 26, 2009 11:14 pm    ͧ: 555 ͺҧͤ

¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àÅÂʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÃÖ»èÒÇà¹ÕèÂàÍÒÁÒ·ÓãËéⴹѷºéÒ§
_________________
äÍⴹѷËÁÒ¢Õé¹ÍÔ¨©Ò
´×éÍ «¹ µÐ¡Ð áµè¡ç¹èÒÃÑ¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow