My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ÃÙ»¾×é¹ÂÒ§¡Ñ¹Å×è¹ ºéÒ¹âÁâÁè
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Thu Apr 27, 2006 11:59 am    ͧ: ÃÙ»¾×é¹ÂÒ§¡Ñ¹Å×è¹ ºéÒ¹âÁâÁè ͺҧͤ

àÍÒÃÙ»ÁÒãËé´ÙàÅ´աÇèÒ Í¸ÔºÒÂÂÒ¡


S3010021_1.jpg
 Description:
˹éÒºéÒ¹
 Filesize:  64.04 KB
 Viewed:  24469 Time(s)

S3010021_1.jpgS3010023_1.jpg
 Description:
ËÅѧºéÒ¹
 Filesize:  61.73 KB
 Viewed:  24469 Time(s)

S3010023_1.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Thu Apr 27, 2006 12:12 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍÕ¡..


S3010031_1.jpg
 Description:
»ÙÂÒǵÅÍ´ºéÒ¹
 Filesize:  58.81 KB
 Viewed:  24467 Time(s)

S3010031_1.jpgS3010053_2.jpg
 Description:
ÁÕÅÒÂã¹µÑÇ
 Filesize:  70.86 KB
 Viewed:  24467 Time(s)

S3010053_2.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
mumu
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Apr 2005
ͺ: 402
͹ͧ(Dog name): ÁÙÁÙè

ͺͺ: Thu Apr 27, 2006 12:40 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒʹ㨨ѧàÅÂ
ÍÂÒ¡·ÃÒºÃÒ¤Ò , ¢¹Ò´ µèÍá¼è¹ÍèФèÐ
áÅéÇËÒ«×éÍä´é·Õèä˹¤èÐ
¢Íº¤Ø³¤èÐ

_________________
** à¸Í¤×ÍÊèǹ·Õè¢Ò´ ¤×ͪÕÇÔµ·Õè¢Ò´ áÅЩѹÃÙéÇèÒäÁèÁÕÇѹä´é¨Ò¡ã¤Ã **
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
»ëÁᡧÊéÁ¡Ð¹ÙëµéÁÂÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 25 Jan 2005
ͺ: 95
͹ͧ(Dog name): ᡧÊéÁ¡ÐµéÁÂÓ

ͺͺ: Thu Apr 27, 2006 12:49 pm    ͧ: ͺҧͤ

yes! ¹èÒʹ㨠ÁÑê¡ ÁÑê¡ ¹éͧâÁâÁè µÍº´èǹà¨éÒ¤èÒ
_________________
ÃѡᡧÊéÁ¡ÐµéÁÂÓ·ÕèÊØ´
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Thu Apr 27, 2006 1:26 pm    ͧ: ͺҧͤ

ËÒ«×éÍä´éá¶Çæ ¶¹¹àÊ×Í»èÒ ÁÕËÅÒÂÃéÒ¹µéͧä»à´Ô¹¶ÒÁ´Ù à¾ÃÒÐÃÒ¤ÒºÕ¨ÓäÁè¤èÍÂä´é»ÃÐÁÒ³ 1,000 ¡ÇèÒäÁèà¡Ô¹ 1,500 ¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§ 1.5 àÁµÃ ¤ÇÒÁÂÒÇ»ÃÐÁÒ³ 10 àÁµÃ «×éÍ·Ñé§Áéǹ¨Ð¶Ù¡¡ÇèÒ«×éÍà»ç¹àÁµÃ ¶éÒä»à´Ô¹´Ù¨ÐàËç¹à»ç¹ÁéÇ¹æ µÑé§ÍÂÙè˹éÒÃéÒ¹àµçÁàÅ ËÒäÁèÂÒ¡ ËÒ·Õè¨Í´Ã¶ÂÒ¡¡ÇèÒ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
Maximus
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 14 Feb 2006
ͺ: 12

ͺͺ: Thu Apr 27, 2006 2:52 pm    ͧ: ͺҧͤ

á¨ëÇÁÒ¡æ¤ÃѺ..áÅéÇãªéÍÐäÃÂÖ´µÔ´¡Ñº¾×鹤ÃѺ ´ÙàÃÕºÃéÍÂÁÒ¡àÅÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
oum2009
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Jan 2006
ͺ: 196
͹ͧ(Dog name): à»ê»«Õè & â¤ÅèÒ

ͺͺ: Thu Apr 27, 2006 3:12 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ¨Ñ§àŤèÐ Very Happy
ÍÂÒ¡ä´éÁÑ駨ѧ Laughing

_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
PUMMY
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Apr 2005
ͺ: 1589
͹ͧ(Dog name): **ªÕâµÊ & ªÕµÒÃì**

ͺͺ: Thu Apr 27, 2006 11:41 pm    ͧ: ͺҧͤ

àÂÕèÂÁàŤèÐ Cool
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
DEE DEE
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jul 2005
ͺ: 1171
͹ͧ(Dog name): deedee tatar

ͺͺ: Thu Apr 27, 2006 11:46 pm    ͧ: ͺҧͤ

âÍéâËé»Ù·Ñ駺éÒ¹àÅÂËÃ×Íà¹ÕèÂÊØ´ÂÍ´àŤÃѺ à¾×èÍÅÙ¡ÊÙéâÇéÂ!!
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
ªÔÊØÁØÁËéͧ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Sep 2005
ͺ: 535
͹ͧ(Dog name): Latte'

ͺͺ: Fri Apr 28, 2006 12:50 am    ͧ: ͺҧͤ

·ÕèºéÒ¹ãªéà»ç¹â¿ÁÂÒ§¹Ð¤Ð à¾ÃÒжéÒãªéẺà»ç¹ÂÒ§ ¤¹ÅÒ¡ÁÒ¤§ÊÒËÑÊ à¾ÃÒдÙáÅéÇ·èÒ¨Ð˹ѡ...
áµè¢éÍàÊÕ¤×Í µéͧàÍÒ¡ÃдÒÉ¡ÒÇÁÒÂÖ´¡ÑºµÑǺéÒ¹ÍФРà¾ÃÒÐâ¿Á¨ÐàºÒ¡ÇèÒÂÒ§ Confused


_________________
áÁè¤éÒº.. ÅÒàµé¡ÅѺÁÒáÅéÇ
àµé¡ÅѺÁÒ¾ÃéÍÁ㺻ÃÔ­­Ò
àµé¡ÅѺÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁáʺ¶éÒäÁèä´éÍÂÙèã¹ÊÒ¨٧¤éÒº ÍÔÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Fri Apr 28, 2006 1:16 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³ Maximus äÁèµéͧãªéÍÐäÃÂÖ´àŤèÐ »Ùä»à©Âæ µÃ§Êèǹ·Õèà¢éÒÁØÁ¡çµÑ´«Ð˹èÍ 2-3 Çѹ Áѹ¡çàÃÕºà»êÐẺà¹ÕéÂáËÅÐ
¤Ø³ ªÔÊØÁØÁËéͧ ãªèàŤèÐ˹ѡÁÑè¡ÁÑè¡ Â¡à¢éÒºéÒ¹ 2 ¤¹¡Ð¾ÕèªÒ à¡×ͺµÒ áµè»Ùä»áÅéÇ¡çʺÒÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
LEKlinux
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Mar 2006
ͺ: 743
͹ͧ(Dog name): Linux, Browny, Indy Vista, Mafia, Ava, Java ~

ͺͺ: Mon May 01, 2006 6:45 am    ͧ: ͺҧͤ

Very Happy âÍêÐ âË..... ºéÒ¹âÁâÁèÂÍ´ÁÒ¡ »ÙàµçÁ¾×é¹·ÕèàÅ´չèеéͧàÍÒÍÂèÒ§ºéÒ§áÅéǹèÐà¹ÕèÂÁèÒ§Ñé¹ÅÙ¡ æ Åչء«ìÍÒ¨¢ÒäÁèá¢ç§áçàËÁ×͹¾èÍÁѹá¹èàŤسáÁèâÁâÁèà¢éÒ㨷ӨÃÔ§ æ ¹èÐ ¡ÓÅѧ¤Ô´ÇèÒµéͧ»Ù¾×é¹áºººéÒ¹ªÔÊØÁØÁËéͧ«ÐáÅéÇ仫×éÍÁÒÅͧËÅÒÂá¼è¹áÅéÇäÁè¤èÍÂàÃÕºÃéÍÂÁÕÃ͵è͹èÐ ¾ÍàË繢ͧºéÒ¹âÁâÁèãªèàÅÂÍÂèÒ§¹Õé«Ô¶Ö§àÃÕ¡ÇèÒ¡ºéÒ¹ãËéÅÙ¡ æ ( ËÁÒ ) ¨ÃÔ§ æ
Confused àÍ ? ? ? µÃÙ¨ÐàÊÕµѧ»Ù¾×é¹á¡Ã¹Ôµä»·ÓäÁ à ¹Õè Â.....â Ê ¹é Ò ¹è Ò Îè Ò Î Ò

Lek.

_________________
.

.
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=4079&highlight
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
»ÅÒ·Ù¹èÒ㹺èÍ»ÅÒ¾ÂÙ¹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 25 Jan 2005
ͺ: 372
͹ͧ(Dog name): ¾Õè½éÒ & ¹éͧ¿Ò¹

ͺͺ: Fri May 05, 2006 7:22 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒʹã¨ÁÒ¡æ¤èÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
jjuupp
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 02 Jun 2006
ͺ: 99
͹ͧ(Dog name): Gundum

ͺͺ: Sat Jul 08, 2006 3:41 pm    ͧ: ͺҧͤ

âÍé ´ÕÁÑê¡ææàÅ ¨Ðä´é仫×éͺéÒ§ áµèÍ×Á..............................ÁÕ·Õè«×éÍá¶ÇÃÒÁºéÒ§ÁÑé¤Рà¾ÃÒÐä»äÁè¶Ù¡¤Ð áµèàÊ×èÍÂÒ§à¹ÕéÂÐ ´ÙáÅ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´Âѧ䧤Ð
¢Ò´§èÒÂÁÑé¤Ð

¹èÒʹ㨨ÃÔ§æ

_________________
ÊØ¹Ñ¢ã¨´Õ ¢ÕéàÅè¹ «é¹«¹ áµè¹èÒÃÑ¡¹èҪѧ àÇÅҹ͹¹èÒÃéÒ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ àÇÅÒàÅè¹ÎÖèÁ ¡Ñ´¢Í§ÍÕ¡áÇéÇ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
ËÁèÒÁÕêÇÕâ¡é(¡Ã³Ô¡Ò)
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2006
ͺ: 884
͹ͧ(Dog name): ÇÕâ¡é¤Ø§

ͺͺ: Sat Jul 22, 2006 5:02 pm    ͧ: ͺҧͤ

ºéÒ¹ÇÕâ¡é ¡ç仫×éÍÁÒáÅéÇËÅèÐ à¢Ò¢ÒÂà»ç¹ ¡ÔâÅ æ ÅÐ 15 ºÒ· ËÁ´ä» 600 ºÒ·
_________________
ËÁÑè¹à¢ÕéÂÇ ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡àÅ ÊÑ¡Çѹ¨Ðµéͧ¢ÂéÓÁѹãËéä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
pangbobo
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 13 Jul 2006
ͺ: 94
͹ͧ(Dog name): ËÁÙâºéÍéǹ

ͺͺ: Thu Jul 27, 2006 9:15 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àÅ ¤èÐ àËÁ×͹à»ç¹ºéÒ¹¢Í§¹éͧâÁâÁè·Ñé§ËÅѧàÅ ... âÁâÁè¤ÃͧºéÒ¹áÅéÇàËÃÍ....á»é§¡çÍÂÒ¡·Ó¹Ð áµèà¡Ã§ã¨¾èÍáÁèÍÐ(à´ÕëÂÇà¤éÒºè¹ÇèÒÍÐäáçâºâºé) à´ÕëÂÇÁÕºéÒ¹à»ç¹¢Í§µÑÇàͧáÅéǨлٷÑé§ËÅѧàÅÂ....âºâºéÃÍ˹è͹éÒ
_________________
à¾ÃÒÐàÃÒ ËèÒ§....ä¡Å¡Ñ¹àËÅ×Íà¡Ô¹.....
©Ñ¹àͧ¡çäÁèÃÙéàÁ×èÍäèÐä´é¾º..à¸Í....ËÁÙâºéSad
¨ÐÊͺáÅéǹÐ..
äÁèä´éà¨Í¡Ñ¹ºèÍÂæáÅéǹÐ....
¤Ô´¶Ö§¹éͧËÁÒ(ËÁÙ)·Ø¡µÑǹÐ...
Mylovegolden
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Wed Oct 18, 2006 9:03 pm    ͧ: ͺҧͤ

ãªèàŤèйéͧá»é§ âÁâÁè Áѹà»ç¹à¨éҢͧºéÒ¹·Ñé§ËÅѧä»áÅéÇ

à¡éÒÍÕé ÅÒÂàÊ×Í áÁèÁѹµÑé§ã¨«×éÍÁҹ͹àÅè¹ µÍ¹¹Õé âÁâÁè àÍÒäÇé¹Í¹àÅè¹+
¹Í¹à»èÒ¢¹ËÅѧÍÒº¹éÓ

«×éÍâ«¿ÒÁÒãËÁè µÍ¹áá¡ç¹Ö¡ÇèÒÁѹ¨ÐäÁèʹ㨠¾ÍàªÔ­á¢¡¹Ñè§à·èÒ¹Ñé¹ËÅèÐ
áÁè¤Ø³¢Öé¹¹Ñ觴éÇ (ªÑé¹à»ç¹à¨éҢͧºéÒ¹)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
LEKlinux
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Mar 2006
ͺ: 743
͹ͧ(Dog name): Linux, Browny, Indy Vista, Mafia, Ava, Java ~

ͺͺ: Wed Dec 06, 2006 2:22 pm    ͧ: ͺҧͤ

Laughing ½Ò¡äÇé´Ùà¼×èÍàÅ×Í¡

ҧԧҡ:
äÍéà¨éÒá¼è¹ÂÒ§¡Ñ¹Å×è¹·ÕèÇèÒà¹Õè ÁÕ·Ñé§áººË¹Ò ẺºÒ§
à¤ÂàË繵çÊоҹ¢éÒÁ¶¹¹¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡(ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒÁÊͧ)
ÁØè§Ë¹éÒä»ÁËҪѠŧÊоҹÁÒ¨ÐÁÕÃéÒ¹ÍÂÙè«éÒÂÁ×ÍàŤÃѺ
áµèäÁèà¤Âà¢éÒ件ÒÁÃҤҹФÃѺ àËç¹áµèÇèÒà¤éÒÁÕẺá¼è¹ãË­èæàŤÃѺ

¢¹Ò´ 1.50x1.20 Á.Ë¹Ò 0.5 ÁÔÅ à·èҡѺäÁéÍÑ´¸ÃÃÁ´Ò¹ÕèáËÅÐ
ÁÕËÅÒÂÅÒÂËÅÒÂÊÕ á¼è¹ÅÐ 150 ºÒ·
»ÙäÇéà©Â æ äÁèµéͧÁÕÍÐäÃÂÖ´¡çä´éDSCF0001.jpg
 Description:
 Filesize:  128.62 KB
 Viewed:  941 Time(s)

DSCF0001.jpgDSCF0006.jpg
 Description:
 Filesize:  117.32 KB
 Viewed:  888 Time(s)

DSCF0006.jpg_________________
.

.
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=4079&highlight
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
supat26
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ


: 07 Aug 2007
ͺ: 39
͹ͧ(Dog name): GDH COCO JAZZ

ͺͺ: Mon Aug 13, 2007 3:14 am    ͧ: ͺҧͤ

à´ÕëÂÇÅͧ仴Ù
_________________
-------------------------------------------------------
Mr.Supat Piboolsupapradit
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) Limited
Email:supat26@gmail.com,supat26@hotmail.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
babai
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 11 Sep 2007
ͺ: 87
͹ͧ(Dog name): à¨ÕëÂÁà¨ÕéÂÁ

ͺͺ: Tue Sep 18, 2007 5:12 pm    ͧ: ͺҧͤ

àÊÒÃì¹Õé仫×éÍá¹è¹Í¹
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
˹ 1 ҡ 3

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow