My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

### ÁÒáÅéǤÃêÒºº ÃÙ»¹éͧËÁÒà·ÕèÂÇàÊÁ紡ѹ###

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÇÁÃÙ»¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÒÇ My Love Golden (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Nov 28, 2006 11:15 am    ͧ: ### ÁÒáÅéǤÃêÒºº ÃÙ»¹éͧËÁÒà·ÕèÂÇàÊÁ紡ѹ### ͺҧͤ

ÁÒáÅéÇÃÙ»ÊÇÂæ¡Ñº¡Ò÷غ·Ø¡Ê¶ÔµÔ¡Ñº¡ÒþҹéͧËÁÒâ¡Åà´¹Êշͧ¹Ñè§àÃ×Í·èͧà·ÕèÂÇà¡ÒÐàÊÁç´ ´éǹéͧËÁÒà¡×ͺ 60 µÑÇ ¡ÑºÍÕ¡ 90 ¡ÇèÒªÕÇÔµ

ºéÒ¹áʧµÐÇѹ
¤Ø³âÊÀÒ ÍÒà·ÍÃì ÇÕèÇÕè 4¤¹ 2¹éͧËÁÒ
ºéÒ¹ªÁ·ÐàÅ áÅÐÇÔÁÒ¹µÐÇѹ
¤Ø³»éÍÁ ªÒâ´Çì 2¤¹ 2¹éͧËÁÒ
¤Ø³àÅç¡ ¹éͧÇÔ¹ áͧ¨Õé 3¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹àÃ×Í
¤Ø³ºÙ à¡ÒÅѤ 3¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹ËÅѧ 5 Ëéͧ A1-A5
¤Ø³Ãѵ¹ì àµéÒËÙé ÊÒ¤Ù ¶ÑèÇá´§ 2¤¹ 3¹éͧËÁÒ
¤Ø³âºÇì ä´Á͹´ì »êÍ»¤ÍÃì¹ 2¤¹ 2¹éͧËÁÒ
¤Ãͺ¤ÃÑÇᵧâÁ 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³¨Ôêº ¤Ø§ËÁק 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³¹¡ «ÙâÁè 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹ËÅѧ 5 Ëéͧ A10-A14
¤Ø³à·¾ ¿Ù¨Ô â¿âÁÊ·ì 1¤¹ 2¹éͧËÁÒ
¤Ø³à¨¹ ºØÅâ«è 1¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³µØÅà·¾ âÁ¨Ô ¡ÃкÇ 2¤¹ 2¹éͧËÁÒ
¤Ø³µØê¡ â¤ÇµéÒ 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³¾Ø¸ áÁê¡¡Õé ¨Õ¨Õé 2¤¹ 2¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹ËÅѧ 5 Ëéͧ A15-A19
¤Ø³ÍéÍÁ »ÍÁ »ÍÁ ¤Ø³áÁÇ »ÅÒ 2¤¹ 2¹éͧËÁÒ
¤Ø³ÍéÍ ÁÍÁáÁÁ 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³à¨ÁÊì 2¤¹ -
¤Ø³ÍêÍ´/à¾×è͹¤Ø³ÍéÍÁ 3¤¹ -
¤Ø³¨Ôêº ÍÑÅÁ͹´ì 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹à´ÕèÂÇ A06
¤Ø³»Ù ÍÑÅÁ͹´ì 2¤¹ 2¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹à´ÕèÂÇ A01
¤Ø³âÍë ÍêÍ¿¿Õè 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹ËÅѧ 2 Ëéͧ SW1-2
¤Ø³â¡êÐ ¡ØꧡÔé§ â´â´é 2¤¹ 2¹éͧËÁÒ
¤Ø³ÁÔªªÕè ä«ÍÔëÇ 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹ËÅѧ 2 Ëéͧ SW5-6
¤Ø³¹éͧ «ÑÁàÁÍÃì 3¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³¹éͧ Êã¹ÇìäÇ·ì 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹¤Ùèá½´ SW3-4
¤Ø³Í͹ ¤Ø³á¹¹ ªÒàÂç¹ áÁ¹ÂÙ 4¤¹ 3¹éͧËÁÒ
¤Ø³àªÍÃÕè µÙ¹ 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹ËÅѧ 3 Ëéͧ A6 A8 A9
¤Ø³´Å ¤Ø³Ë¹Öè§ 2¤¹ 3¹éͧËÁÒ
¤Ø³à¡ë ¾´´éǧ 4¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³àÍë Ê»Ò 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹à´ÕèÂÇ A02 A03 A04 A05
¤Ø³Ãب à¨ÍÃÕè 4¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ãͺ¤ÃÑÇ ¡ÅéͧÂÒ Ê¹ÔÁ 4¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³¨Ôêº 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³ãÍë ä·¹Õè 4¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹ËÅѧ 2 Ëéͧ D1-2
¤Ø³¨Ôêº 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³Ë¹Øè ºêÍ¡ ºêÍ¡ 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ

ºéÒ¹ËÅѧ 3 Ëéͧ G1-G3
¤Ø³¨Ôêº àª¿ 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ
¤Ø³¨Ôêº àª¿ 1¤¹ -
¤Ø³¨Ôêº àª¿ 2 ¤¹ -

ºéÒ¹à´ÕèÂÇ H5
¤Ø³»ÃÔéÁ Dog Chance 2¤¹ 1¹éͧËÁÒ

(Day Trip ÁÒàªéÒ¡ÅѺàÂç¹)
¤Ø³ Susan & Andrew ¹éͧËÁÒ Savannah & Bender 5¤¹ 2¹éͧËÁÒDSCF5018.JPG
 Description:
 Filesize:  77.27 KB
 Viewed:  13747 Time(s)

DSCF5018.JPGtitle1.gif
 Description:
 Filesize:  59.5 KB
 Viewed:  13625 Time(s)

title1.gif
ش mylovegolden Wed Nov 29, 2006 3:57 pm, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Nov 28, 2006 11:25 am    ͧ: ͺҧͤ

à¾×è͹æÁÒµÒÁ¹Ñ´äÇé·Õè¨Ø´¹Ñ´¾º·Õè 1 ÊÃØ»ÇèÒÁÕà¾×è͹æÁÒ¶Ö§¡Ñ¹¡è͹ 6 âÁ§àªéÒ·Õè¨Ø´¹Ñ´¾ºË¹éÒ KFC ÁÍàµÍÃìàÇÂì¡Ñ¹àÂÍÐÁÒ¡


DSCF4792.JPG
 Description:
 Filesize:  63.1 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4792.JPGDSCF4787.JPG
 Description:
 Filesize:  63.59 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4787.JPGDSCF4784.JPG
 Description:
 Filesize:  53.98 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4784.JPGDSCF4785.JPG
 Description:
 Filesize:  66.76 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4785.JPGDSCF4782.JPG
 Description:
 Filesize:  63.88 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4782.JPGDSCF4781.JPG
 Description:
 Filesize:  56.42 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4781.JPGDSCF4780.JPG
 Description:
 Filesize:  60.3 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4780.JPGDSCF4779.JPG
 Description:
 Filesize:  47.1 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4779.JPGDSCF4778.JPG
 Description:
 Filesize:  59.45 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4778.JPGDSCF4776.JPG
 Description:
 Filesize:  51.73 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4776.JPGDSCF4777.JPG
 Description:
 Filesize:  55.79 KB
 Viewed:  13737 Time(s)

DSCF4777.JPGDSCF4789.JPG
 Description:
 Filesize:  60.55 KB
 Viewed:  13736 Time(s)

DSCF4789.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Nov 28, 2006 11:32 am    ͧ: ͺҧͤ

áÁèàÅ硨٧¹éͧÇÔ¹¼Ù¡¼éҾѹ¤ÍÁÒÂàÅԿϵÒÁàªç¤ª×èÍà¾×è͹æ¡Ñ¹


DSCF4791.JPG
 Description:
 Filesize:  65.08 KB
 Viewed:  13732 Time(s)

DSCF4791.JPGDSCF4775.JPG
 Description:
 Filesize:  64.27 KB
 Viewed:  13732 Time(s)

DSCF4775.JPGDSCF4783.JPG
 Description:
 Filesize:  60.44 KB
 Viewed:  13732 Time(s)

DSCF4783.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Nov 28, 2006 11:39 am    ͧ: ͺҧͤ

ÍÍ¡¢ºÇ¹¨Ò¡·ÕèÁÍàµÍÃìàÇÂì¡Ñ¹ ¹éͧÇÔ¹ÃèÒàÃÔ§ã¹Ã¶ ¢Í¡Åéͧ¶èÒÂÃÙ»ÁÒ¶èÒ»лêÒÁèÒÁÕéáÅйéͧËÁÒÊØ´·ÕèÃÑ¡´éǵÑÇàͧ


DSCF4811.JPG
 Description:
 Filesize:  38.71 KB
 Viewed:  13731 Time(s)

DSCF4811.JPGDSCF4799.JPG
 Description:
 Filesize:  35.31 KB
 Viewed:  13731 Time(s)

DSCF4799.JPGDSCF4798.JPG
 Description:
 Filesize:  37.25 KB
 Viewed:  13731 Time(s)

DSCF4798.JPGDSCF4796.jpg
 Description:
 Filesize:  61.68 KB
 Viewed:  13731 Time(s)

DSCF4796.jpgDSCF4797.jpg
 Description:
 Filesize:  58.61 KB
 Viewed:  13731 Time(s)

DSCF4797.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Nov 28, 2006 11:42 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÑºÃ¶à»ç¹¢ºÇ¹¡Ñ¹ä»ÁդسµØÅà·¾¹Ó˹éÒ˹Ö觢ºÇ¹¡è͹à¡×ͺ¤ÃÖ觪ÑèÇâÁ§ áÁèàÅ硹éͧÇÔ¹Íա˹Ö觢ºÇ¹µÒÁä» áÅФس˹ØèºêÍ¡ºêÍ¡Íա˹Ö觢ºÇ¹»Ô´·éÒ ËèÒ§¡Ñ¹»ÃÐÁÒ³¤ÃÖ觪ÑèÇâÁ§áµè·Ñé§ËÁ´ä»¶Ö§·Õè¨Ø´·Õè«×éÍÍÒËÒ÷ÐàÅ»Ôé§ÂèÒ§¡Ñ¹·ÕèËÒ´áÁèÃÓ¾Ö§à¡×ͺ¾ÃéÍÁæ¡Ñ¹ äÁè¤Ø³µØŢѺªéҡ確ǹËÅѧ¢ÑºàÃçÇËÅÐ

¶Ö§¨Ø´·ÕèàÃÒáÇЫ×éÍÍÒËÒ÷ÐàÅÊ´æä»»Ôé§ÂèÒ§¡Ñ¹·Õèà¡ÒÐàÊÁç´ ÃÙ»¹ÕéÁÕ˹ØèÁËÅèͤسâ¡êÐà»ç¹¹ÒÂẺãËé

à¾×è͹æ¡ÓÅѧÁاà¨êÍÖ觷Õè¡ÓÅѧ¤Ô´à§Ô¹áºº¾Õè¹éͧ¡Ñ¹àͧ¶Ù¡æà¾ÃÒÐÁÕà¾×è͹ºÒ§¤¹ä»«×éÍÃéÒ¹Í×è¹´éÇÂÃÒ¤Ò·Õèᾧ¡ÇèÒàÂÍÐDSCF4817.JPG
 Description:
 Filesize:  83.06 KB
 Viewed:  13727 Time(s)

DSCF4817.JPGDSCF4816.JPG
 Description:
 Filesize:  71.99 KB
 Viewed:  13727 Time(s)

DSCF4816.JPGDSCF4818.jpg
 Description:
 Filesize:  92.96 KB
 Viewed:  13726 Time(s)

DSCF4818.jpg
ش mylovegolden Tue Nov 28, 2006 11:46 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Nov 28, 2006 11:45 am    ͧ: ͺҧͤ

¹éͧÇÔ¹äÁèä´éʹ㨡Øé§ËÍ»ٻÅÒàÅ ¢Í¢Õèáͧ¨ÕéàÅè¹´Õ¡ÇèÒ Ê¹Ø¡¡ÇèҡѹàÂÍÐàÅÂ...


DSCF4814.JPG
 Description:
 Filesize:  72.5 KB
 Viewed:  13725 Time(s)

DSCF4814.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
kinmai-golden
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 25 Aug 2006
ͺ: 729
͹ͧ(Dog name): ¡Ôè§äÁé ¡Ð µé¹¡ÅéÒ

ͺͺ: Tue Nov 28, 2006 11:48 am    ͧ: ͺҧͤ

á§éææææ ¹Ùë¨Ðä» ¹Ùë¨Ðä» ·ÓäÁáÁèäÁèãËé¹Ùëä»

â¶ÅÙ¡ ¡çáÁè¢ÑºÃ¶äÁèà»ç¹¨ÐãËéà¢ç¹ä»ËÃ×Íä§ÅÙ¡img_0176_167.jpg
 Description:
 Filesize:  44.14 KB
 Viewed:  13719 Time(s)

img_0176_167.jpg_________________
(;•;•★ 【à¨éÒ¡Ôè§äÁé-µé¹¡ÅéÒ áÁèÃÑ¡¹ÙëÁÒ¡¹Ð】 ★ •;•)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Nov 29, 2006 4:27 pm    ͧ: ͺҧͤ

´ÙÃÙ»µÍ¹µèÍä´é·Õè¹Õè¤ÃѺ

### ÁÒáÅéǤÃêÒºº ÃÙ»¹éͧËÁÒà·ÕèÂÇàÊÁ紡ѹ### mylovegolden
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5199

### ÁÒáÅéǤÃêÒºº ÃÙ»¹éͧËÁÒà·ÕèÂÇàÊÁ紡ѹ (µÍ¹¢Öé¹àÃ×Í) ### mylovegolden
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5200

### ÁÒáÅéǤÃêÒºº ÃÙ»¹éͧËÁÒà·ÕèÂÇàÊÁç´ ¶Ö§à¡ÒÐàÅè¹¹éӡѹ ### mylovegolden
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5201

### ÁÒáÅéǤÃêÒºº ÃÙ»¹éͧËÁÒà·ÕèÂÇàÊÁç´ ¶Ö§à¡ÒÐàÅè¹¹éÓ(2) ### mylovegolden
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5207

### ÁÒáÅéǤÃêÒºº ÃÙ»¹éͧËÁÒà·ÕèÂÇàÊÁç´ àÅè¹¹éÓ·ÐàÅ (3) ### mylovegolden
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5208

### ÁÒáÅéǤÃêÒºº ÃÙ»¹éͧËÁÒà·ÕèÂÇàÊÁç´ ¶èÒÂÃÙ»ËÁÙè¡Ñ¹(4) ### mylovegolden
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5209


´ÙÃÙ»·Ñé§ËÁ´·Õè¶èÒÂÀÒ¾ÊÇÂæ¢Í§à¾×è͹æ¡Ñ¹¤ÃѺ

+ + + MyLoveGolden in Sa-Med. Part 1 As Journey Begun + + + ÁÔªªÕè
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5188

+ + + MyLoveGolden in Sa-Med. Part 2. Dogs are friends+ + + ÁÔªªÕè
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5189

+ + + MyLoveGolden in Sa-Med... Part 3..All about LOVE + + + ÁÔªªÕè
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5190

+ + + MyLoveGolden in Sa-Med.. Part 4...All about DOGS + + + ÁÔªªÕè
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5191

+ + + MyLoveGolden in Sa-Med. Part 5. Dogs and else+ + + ÁÔªªÕè
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5192


ä´Áè͹´ìÁÒáÅéÇ ¤ÃéÒº...(^_^) bowtingtong
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5187

Samed : Nov.25 â´´¹éÓ..By MoMMaM jarkjarkjark
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5205

Samed collections #1 : Nov.25 By MoMMaM jarkjarkjark
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5217

Samed collections #2 : Nov.25 By MoMMaM jarkjarkjark
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5233

Samed collections #3 : Nov.25 By MoMMaM jarkjarkjark
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5234

Jerry ¡Ñº·ÃÔ»àÊÁç´ ¾.Â. 49 smallboy
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5210

ð-ð- S A M E D - w i t h - G O L D E N -ð-ð ä¢èµØë¹
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5218

¤ÃÑé§áá¢Í§â¤´éÒ ·Õèä´éä»à·ÕèÂÇàÊÁç´ ¾. 49 dakotakoda
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5505


ش mylovegolden Fri Dec 22, 2006 5:00 am, 2
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
âÁ¨Ô
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Nov 2006
ͺ: 235
͹ͧ(Dog name): âÁ¨Ô

ͺͺ: Thu Nov 30, 2006 10:04 am    ͧ: âÍ¡ÒÊ˹éÒ¢Íä»´éǹФèÐ ͺҧͤ

àËç¹ÃÙ»·Õèä»à·ÕèÂÇà¡ÒÐàÊÁç´áÅéÇ ¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡ âÍ¡ÒÈ˹éÒ¶éÒÁըѴÍÕ¡ ¢Íä»´éǹФèÐ ¨ÐàÍÒ¹éͧâÁ¨Ôä»ÃèÇÁʹء´éÇ µÍ¹¹Õéà¾Ô觨Р3 à´×͹¡Ñº 20 Çѹàͧ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
sukkajee
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 17 Oct 2006
ͺ: 55
͹ͧ(Dog name): ¢éÒǵѧ

ͺͺ: Fri Dec 01, 2006 5:11 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤ÃÒÇ˹éÒÁÕ·ÃÔ»´Õ´ÕẺ¹Õé µéͧä»ãËéä´éàÅÂ...Â.Â.Â.Â.
¢Íº¤Ø³·ÕèŧÀÒ¾ãËéä´éªÁ¡Ñ¹ ¹èÒÃÑ¡¡Ñ¹·Ñ駹Ñé¹àÅ ÂÔ觴ÙÂÔè§ÍÂÒ¡ä»......
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÇÁÃÙ»¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÒÇ My Love Golden (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow