My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ËÒ¡¤Ô´¨ÐàÃÔèÁàÅÕé§â¡Åà´é¹...................áÇзҧ¹Õé¡è͹¤èÐ
价˹ 1, 2, 3, 4, 5  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 1:39 am    ͧ: ËÒ¡¤Ô´¨ÐàÃÔèÁàÅÕé§â¡Åà´é¹...................áÇзҧ¹Õé¡è͹¤èÐ ͺҧͤ

¶éҤس¤Ô´ÍÂÒ¡ä´é¹éͧËÁÒÊÑ¡µÑÇÁÒà»ç¹à¾×è͹àÅè¹
à¾×è͹à·ÕèÂÇ à¾×è͹¡Ô¹ à¾×è͹à´Ô¹·Ò§
áÅкѧàÍÔꭺѧàÍÔ­ ä»ÊºµÒ¡Ñº¹éͧËÁÒ˹éÒµÒẺ¹Õé
¾Ç¡à¢ÒÍÒ¨¨Ð¢¹¹ØèÁæ ·èÒ·Ò§¢ÕéÍé͹


áµè...


¡è͹µÑ´ÊԹ㨠¶Í¹éͧâ¡Åà´é¹ÁÒà»ç¹ÊÁºÑµÔÊèǹµÑÇ
¢Í¤ÇÒÁ¡ÃسҪÁÀÒ¾µèÒ§æ µèÍ仹Õé¡è͹ áÅéǤè͵ѴÊԹ㨹ФÐ5750.jpg
 Description:
áÇǵÒãÊ«×èÍẺ¹Õé ·ÓãËéËÅÒÂ椹ã¨ÅÐÅÒÂÁÒáÅéÇ
 Filesize:  32.51 KB
 Viewed:  25093 Time(s)

5750.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 1:42 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³µéͧ¶ÒÁµÑÇàͧÇèÒ

¾ÃéÍÁäËÁ


¶éÒ....¡è͹ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹ ¤Ø³¨Ðµ¡ÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾¹Õé5919.jpg
 Description:
á§èÁæææ..
 Filesize:  33.3 KB
 Viewed:  25091 Time(s)

5919.jpg6153.jpg
 Description:
§Ñèºææ
 Filesize:  37.68 KB
 Viewed:  24838 Time(s)

6153.jpg
ش ÁÔªªÕè Mon Jun 18, 2007 11:26 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 1:45 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³¨ÐÃÙéÊÖ¡ÍÂèÒ§äÃ

¶éÒ....

¡ÃÐà»ëҡتªÕèãºâ»Ã´¢Í§¤Ø³...áÅСÃÐà»ëÒ¡Åéͧ¢Í§á¿¹¤Ø³

¨Ðà»ç¹ÍÒËÒÃÇèÒ§ÂÒÁºèÒ¢ͧà´ç¡æ5775.jpg
 Description:
 Filesize:  39.85 KB
 Viewed:  25087 Time(s)

5775.jpg5664.jpg
 Description:
 Filesize:  50.82 KB
 Viewed:  24428 Time(s)

5664.jpg
ش ÁÔªªÕè Thu Jun 21, 2007 2:16 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 1:47 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³¨Ðâ¡Ã¸äËÁ

¶éÒ


â«¿ÒµÑÇâ»Ã´ ·Õè¤Ø³ÊÑ觷ӾÔàÈÉ ´Õ䫹ìâ´Â Padua

µ¡ÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾¹Õé5963.jpg
 Description:
 Filesize:  34.29 KB
 Viewed:  25086 Time(s)

5963.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 1:50 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³¾ÃéÍÁäËÁ


·Õè¨Ð·´Êͺ¾ÅѧàÊÕ§

ÇèÒã¹Ë¹Öè§Çѹ

¤Ø³¨Ð¡ÃÕê´ä´éÊÑ¡¡Õè¤ÃÑé§5772.jpg
 Description:
á§èÁææ
 Filesize:  33.49 KB
 Viewed:  25085 Time(s)

5772.jpg5754.jpg
 Description:
§èÓææ
 Filesize:  35.42 KB
 Viewed:  25085 Time(s)

5754.jpg5655.jpg
 Description:
¡ÃÐà»ëÒ¡Åéͧ¹ÐÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡
 Filesize:  57.47 KB
 Viewed:  24434 Time(s)

5655.jpg5596.jpg
 Description:
àÎéÂæææ... ÍÂèҧѺ¾ÅÒ´¹Ð¾Ç¡àÍç§
 Filesize:  28.64 KB
 Viewed:  24434 Time(s)

5596.jpg
ش ÁÔªªÕè Thu Jun 21, 2007 1:57 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 1:54 am    ͧ: ͺҧͤ

áÅéÇ

¤Ø³¾ÃéÍÁäËÁ

·Õè¨ÐÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂ


àÅ蹪ѡ¤ÐàÂèÍ

·Ø¡ËéÒ¹Ò·Õ6009.jpg
 Description:
ÎØ àÅ ÎØÂ...¾Ç¡àÃÒ
 Filesize:  31.1 KB
 Viewed:  25083 Time(s)

6009.jpg6013.jpg
 Description:
àÍéÒ...´Ö§§§§§ ÍÖêº ÍÖêº
 Filesize:  29.45 KB
 Viewed:  25083 Time(s)

6013.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 1:56 am    ͧ: ͺҧͤ

áÅéǶéҤسÁÕ¹éͧËÁÒÊØ´ÃÑ¡ÍÂÙèáÅéÇ㹺éÒ¹

Åͧ¹Ö¡ÀÒ¾ÊÔ


ÇèÒÍÐäèÐà¡Ô´¢Öé¹6000.jpg
 Description:
«è͹ãµéàµÕ§ ¡éÍäÁè¾é¹
 Filesize:  23.37 KB
 Viewed:  25081 Time(s)

6000.jpg5999.jpg
 Description:
à´ç¡æ ÃØÁÍÐäáѹà¹ÕèÂ
 Filesize:  26.11 KB
 Viewed:  25081 Time(s)

5999.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 1:58 am    ͧ: ͺҧͤ

¤ÇÒÁªØÅÁع ÇØè¹ÇÒÂ

ÁÕ·Ø¡ÇÔ¹Ò·Õ6028.jpg
 Description:
¾èÍâ´éáͺ¡Ñ¡ÅاÍÔëÇÁÐãËéàÅ蹡Ðà´ç¡æ
 Filesize:  35.78 KB
 Viewed:  25080 Time(s)

6028.jpg6026.jpg
 Description:
ÁÐÃØÁ ÁеØéÁ ã¤ÃÃØÁã¤Ã à´ÒàÍÒàͧ
 Filesize:  29.24 KB
 Viewed:  25080 Time(s)

6026.jpg5599.jpg
 Description:
áÅéǾèÍ¡ÐáÁè¨Ò¹Í¹ä˹à¹ÕèÂÂÂ
 Filesize:  50.18 KB
 Viewed:  24433 Time(s)

5599.jpg5676.jpg
 Description:
áÁè¤êÒºº... ¾Ç¡¹ÕéÁѹ໹ÅÙ¡ÅÔ§ÍÐ ÁЪèÒÂÅÙ¡¼Á«Ð˹èÍÂ
 Filesize:  56.26 KB
 Viewed:  24432 Time(s)

5676.jpg
ش ÁÔªªÕè Thu Jun 21, 2007 2:03 am, 2
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 2:01 am    ͧ: ͺҧͤ

¶ÒÁµÑÇàͧ


ÇèÒ


¤Ø³¾ÃéÍÁáÅéÇËÃ×ÍÂѧ

·Õè¨Ð

ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁÍ´·¹ áÅФÇÒÁÊÁèÓàÊÁÍ

㹡ÒÃàÅÕ駴پǡà¢Ò5927.jpg
 Description:
áÁè·ÓÃÒ ÍÐ
 Filesize:  28.3 KB
 Viewed:  25079 Time(s)

5927.jpg5624.jpg
 Description:
áÁè¹Ô¹·ÒÍÒÃÒÂàËÃÍÍ
 Filesize:  49.65 KB
 Viewed:  24435 Time(s)

5624.jpg
ش ÁÔªªÕè Thu Jun 21, 2007 1:54 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 2:04 am    ͧ: ͺҧͤ

¹éͧËÁÒ

ÁÕªÕÇÔµ

ÁÕ¨Ôµã¨

ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡·ÕèãÊ«×èÍ


·Õè¾ÃéÍÁãËé¡Ñº¤¹·Õèà¢ÒäÇéã¨5946.jpg
 Description:
à¡ÕêÂÇ¡Øé§
 Filesize:  24.29 KB
 Viewed:  25078 Time(s)

5946.jpg
ش ÁÔªªÕè Sun Jun 17, 2007 1:23 pm, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 2:07 am    ͧ: ͺҧͤ

äÁèÁÕã¤Ã¤¹ä˹ ÍÂÒ¡ÍÂÙèã¹·Õè¤ØÁ¢Ñ§

áÅéǤس¤Ô´äËÁ


ÇèÒ...ÁÕ¹éͧËÁÒµÑÇä˹ ÍÂÒ¡ÍÂÙèáµè㹡ç·Ñé§Çѹ

¶éÒ¨ÐàÅÕé§ËÁÒ ¹Í¡¨Ò¡àÇÅÒ ¡ç¤ÇÃÁÕʶҹ·ÕèãËéà¢ÒºéÒ§
ËÁÒµÑÇâµ µéͧ¡ÒÃÇÔè§ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂ

áÅéÇàÇÅÒà¢ÒÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò (»Ò¡) ...àÃÒ¡çµéͧ·Ó㨴éÇ Rolling Eyes5843.jpg
 Description:
ÊÒ¡Åéͧ¹Õé¡éÍËÂèÍÂÂÂÂ
 Filesize:  30.06 KB
 Viewed:  25077 Time(s)

5843.jpg5554.jpg
 Description:
µé¹äÁé¹Õé ËÂèÍ´ըѧ§
 Filesize:  57.71 KB
 Viewed:  24431 Time(s)

5554.jpg
ش ÁÔªªÕè Thu Jun 21, 2007 2:07 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 2:14 am    ͧ: ͺҧͤ

¹Õè¤×͵ÑÇÍÂèÒ§

ÀÒ¾¨ÃÔ§ ¢Í§¨ÃÔ§ ÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ¹ÕéËÅÒÂà·èҹѡ

ÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹ã¹ mylovegolden ·ÃÒº´Õ


¹Í¡¨Ò¡¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ´éÒ¹ÊÀÒ¾¨Ôµã¨ áÅФÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙéàÅÕé§
ÂѧµéͧÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ´éÒ¹¡ÒÃà§Ô¹

à¾ÃÒй͡¨Ò¡ÃÒ¤Ò¹éͧËÁÒ ·Õè¤Ø³¨èÒÂãËé¡Ñº¼Ùé¨Ó˹èÒÂáÅéÇ

ÍÂèÒÅ×ÁÇèÒ

¤èÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ ¤èÒÍÒËÒà ¤èÒãªé¨èÒÂÍ×è¹æ·ÕèµÒÁÁÒ5864.jpg
 Description:
 Filesize:  37.5 KB
 Viewed:  25076 Time(s)

5864.jpg5687.jpg
 Description:
 Filesize:  40.66 KB
 Viewed:  24430 Time(s)

5687.jpg
ش ÁÔªªÕè Thu Jun 21, 2007 2:08 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 2:16 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ô´¡è͹
µÑ´ÊÔ¹ã¨¹Ð¤Ð5928.jpg
 Description:
¾Ô««èÒ
 Filesize:  33.6 KB
 Viewed:  25075 Time(s)

5928.jpg
ش ÁÔªªÕè Sun Jun 17, 2007 1:23 pm, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
chun
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Aug 2006
ͺ: 1888
͹ͧ(Dog name): billy

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 9:06 am    ͧ: Re: ËÒ¡¤Ô´¨ÐàÃÔèÁàÅÕé§â¡Åà´é¹...................áÇзҧ¹Õé¡è͹¤èÐ ͺҧͤ

àËç¹´éÇÂà»ç¹ÍÂèÒ§ÂÔè§àŤèÐ ¤Ô´ãËé´Õæ¡è͹·Õè¨ÐàÍÒà¤éÒÁÒàÅÕé§
».Å.à´ç¡æ«¹¹èÒÃÑ¡´Õ¨Ñ§ áµèà¤éÒ©ÅÒ´à¹ÍÐ ªÍº·ÓÅÒ¢ͧᾧæ·Ñ駹Ñé¹àÅÂ

_________________
~~~ ºÔÅÅÕèËÁÒËÅèÍ&µÐ¡ÅÐ my son u r good boy~~~
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 9:31 am    ͧ: ͺҧͤ

ä´é¢éͤԴËÅÒÂÍÂèÒ§ãËé¡Ñº¼Ùé·Õè¡ÓÅѧµÑ´ÊÔ¹ã¨àÅÕé§ä´éÍÂèÒ§´ÕàŤèоÕèÁÔªªÕè

¶éÒÁյ͹·ÓÅÒÂÅéÒ§Êǹ´éÇ¡çâ¾ÊÍÕ¡·Õ¹Ð¤èоÕè ÍÍÁ¨ÐàÍÒä»ãÊèã¹·ÕèÃÇÁ¡ÃзÙé´éǤèÐ ^^

à´ç¡æ¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡æàŤèоÕè Laughing

_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 9:42 am    ͧ: ͺҧͤ

Laughing ¹Ñè¹ÊÔ ¾Õè¡éÍʧÊÑÂÇèÒ·ÓäÁ¾Ç¡à´ç¡æ ªÍºá·Ðáµè¢Í§á¾§æ Evil or Very Mad

Ãͺ·ÓÅÒÂÊǹ ÂѧäÁèä´é¶èÒ¤èÐ
¾Í´Õªèǧ¹Õéà´Ô¹·Ò§µÅÍ´àÅ à¾Ô觡ÅѺºéÒ¹àÁ×èÍÇÒ¹àͧ à´ç¡æ ⵨¹¨ÓäÁèä´é
á¶ÁÂѧ ..... !@#^^&*) ....ÍÂèÒ§·ÕèàËç¹ÍФèÐ

àÎéÍ


»Å. ¾ÕèÂѧäÁèÅ×Á¹Ð ·Õè¨ÐµéͧËÒÃÙ»ãËéÍÍÁ
áµè«Õ´ÕÁѹáÂÐÁÒ¡¡¡¡¡¡

ËÒà¨ÍáÅéÇÊè§ãËéá¹è¹Í¹¤èÐ äÁèÅ×Á
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 9:57 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤èоÕèÁÔªªÕè ^^

ÃÔªªÕè¨ÍÁ·ÓÅÒÂÅéÒ§ÊǹàÅÂËÅèÐ µé¹äÁé·Õè¾èÍ»ÅÙ¡ÁÒà»ç¹¡ÍææÊǧÒÁ ËÒÂä»ã¹¡ÃоԺµÒ áµèÃÙ»Áѹà¹èÒ仾ÃéÍÁ¡Ñº HDD µÑÇà¡èÒÅФèÐ -- --"

ÃÔªªÕèá¶ÁÍÕ¡ÃÙ»´éǤèÐDSC00799_resize.JPG
 Description:
ºÒ§·Õ¤Ø³ÍÒ¨¨Ðà¨Íâ¡Åà´é¹ÊÀÒ¾¹ÕéÇÔè§à¢éÒÁÒã¹µÑǺéÒ¹ áÅéÇÁѹ¨Ðà¡Ô´ÍÐäâÖé¹ã¹ºéÒ¹¢Í§¤Ø³ 55
 Filesize:  46.31 KB
 Viewed:  25059 Time(s)

DSC00799_resize.JPG_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
áÁè¹éͧàËÅ×Í
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jul 2006
ͺ: 123
͹ͧ(Dog name): ¹éͧàËÅ×Í&áÁè¡ÒâÁè

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 10:33 am    ͧ: ͺҧͤ

à´ç¡æ ¹èÒÃÑ¡¨Ñ§¤èÐ ÊÒÁѤ¤Õ¡Ñ¹´Õà¹êÍÐ ªèÇ¡ѹ¡Ñ´ á·Ð¡Ñ¹Ê¹Ø¡àÅ (·ÓÅÒÂáµè¢Í§á¾§«Ð´éÇÂ)

àÎéÍ! ¹ÕèáËÅÐ à¨éÒÊշͧµÑÇÃéÒÂ...

_________________
»Ø¡»ØÂÊշͧ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
skywallger
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Apr 2007
ͺ: 239
͹ͧ(Dog name): ½Í·ͧ ·Í§à¡éÒ àºÍÃìà¡ÍÃì

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 10:44 am    ͧ: ͺҧͤ

äÁè·Ñ¹áÅéÇÍèÐ ä´éÁÒ¡ç à¢éÒ ä» 10 à´×͹áÅéÇ àÍÒ令׹·Ñ¹»èÒÇÍФÃѺ ÍÔÍÔ HAæ
_________________
½Í·ͧ ¢¹Áä·Â ÍÃèÍÂËÇÒÁ ¡Ô¹ÁÒ¡ Íéǹ!
·Í§à¡éÒ ¹éͧãËÁè à¾ÔèÁàµÔÁ¤ÇÒÁÊآ㨠áµè «¹¨Ñ§! ¶Ö§¹Ùë¨Ð¨Ò¡ä»áÅéÇáµè¾è͡ѺáÁè¡çÂѧÃÑ¡¹ÙëàÊÁ͹ÐÅÙ¡ªÒµÑÇàÅç¡
àºÍÃìà¡ÍÃì ´×éÍ «¹ ¾èͨÐàÍÒÍÂÙèÁÑêÂà¹Õè ^^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
nonbung
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 1653
͹ͧ(Dog name): ä´Áè͹¤ÃѺ+¨Õ¹èÒ¤èÐ

ͺͺ: Sun Jun 17, 2007 10:51 am    ͧ: ͺҧͤ

ªèÇÂÍÕ¡¢éͤèÐ

áÅéÇ
¤Ø³
¨Ð
·¹ä´éäËÁ....

¶éÒ
Ãͧà·éÒ¤Ùéâ»Ã´¤Ø³ µ¡à»é¹¢Í§à¨éÒµÑÇáʺàËÅèÒ¹ÕéÁè͹¤Òº.jpg
 Description:
¡Õè¤Ùèææææ....ÁÒ¹«Ñ´àÃÕºàÃÂÂÂÂ....¡Ó¨Ô§æ -*-
 Filesize:  49.09 KB
 Viewed:  25044 Time(s)

Áè͹¤Òº.jpg_________________

~~ ºéÒ¹¹ÕéÁÕâ¡Åà´é¹¢ÒÇ-´Ó http://dimon-jena.hi5.com~~
àÇçºÁÒÂàÅÔ¿...àËÁ×͹¡Ùà¡ÔéÅ...ÁÕ·Ø¡àÃ×èͧãËé¤é¹ËÒ(¶éÒ¢Âѹ) ÎèÒæææææ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2, 3, 4, 5  Ѵ
˹ 1 ҡ 5

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow