My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

Çѹ¹Õé.......¤ÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
charinim
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Feb 2005
ͺ: 427
͹ͧ(Dog name): Yoda

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 7:51 pm    ͧ: Çѹ¹Õé.......¤ÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§ ͺҧͤ

â´Òà»ç¹ÁÐàÃ秵èÍÁ¹éÓàËÅ×ͧ ÃÐÂСÅÒ§.........¹Õè¤×ͤÇÒÁ¨ÃÔ§

â´Òá¢ç§áç ¡Ô¹¢éÒ§àÂÍÐ ÇÔè§àÅè¹.........¹Õè¡ç¤×ͤÇÒÁ¨ÃÔ§

¾ÃØ觹Õé仵ÃǨ«éÓ ÇѹÈØ¡ÃìàÃÔèÁ·Óà¤ÁպӺѴ

ËÁÒ·ÕèÃèÒàÃÔ§¢Í§áÁè ã¹Çѹ¾ÃØ觹Õé ÅÙ¡¨Ð«ÖÁŧ´éÇÂÄ·¸ÔìÂÒ áÅéÇÅÙ¡¡ç¨ÐàÈÃéÒ äÁèÃèÒàÃÔ§ÍÕ¡............¹Õè¤×ͤÇÒÁ¨ÃÔ§

ËÅѧ¨Ò¡ËÒ´ÕáÅéÇ ÅÙ¡¡ç¨ÐÃèÒàÃÔ§ ÊǧÒÁ ÇÔè§àÅ蹡ÐáÁèÍÕ¡¹Ò¹æ.........¹Õè¤×ͤÇÒÁËÇѧ

_________________
ÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´ä»àŹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
ËÁèÒÁÕêÇÕâ¡é(¡Ã³Ô¡Ò)
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2006
ͺ: 884
͹ͧ(Dog name): ÇÕâ¡é¤Ø§

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 8:07 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéÃÑ¡ÉÒËÒ¹ФР¢Í´ÅºÑ¹´ÒÅãËéÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì ªèǹéͧâ´ÒãËéÃÑ¡ÉÒä´éËÒÂÇѹËÒ¤׹¹Ð¤Ð
_________________
ËÁÑè¹à¢ÕéÂÇ ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡àÅ ÊÑ¡Çѹ¨Ðµéͧ¢ÂéÓÁѹãËéä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Chaba
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 30 Sep 2007
ͺ: 589
͹ͧ(Dog name): ªºÒ

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 8:09 pm    ͧ: ͺҧͤ

Sad ä´éáµèºÍ¡ãËéÊÙéÍÂèÒ§à´ÕÂǤèÐ ºÓºÑ´à¤éÒ´éÇ ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅСÒÃàÍÒã¨ãÊè¢Í§àÃÒ¹èÒ¨ÐÊӤѭ·ÕèÊØ´¹Ð¤Ð
_________________

http://waffle001.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
poppie21
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 31 Oct 2007
ͺ: 456
͹ͧ(Dog name): Sandy , Bigky

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 8:23 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéËÒÂàÃçÇæ¹Ð¤Ð ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁËèǧã·ÕèàÃÒÊ×èͶ֧à¤éÒÍÒ¨à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéà¤éÒÊÃéÒ§»Ò®ÔËÒÃÔÂìã¹µÑÇàͧ¡çä´é¤èÐ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé...ÊÙéæ

_________________
·ÒáÂÑ¡Éì ... ᫹´Õé
Birth : 28 ÊÔ§ËÒ 2543

áÍ´ hi5 ᫹´Õé¡Ñ¹ÁҹФÐ

http://cute-sandy-golden.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
¾ÑªÃÕÂì_àºÅ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jun 2007
ͺ: 127
͹ͧ(Dog name): àºÅ

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 8:40 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéâ´ÒËÒÂÇѹËÒ¤׹¹Ð¤Ð
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
golden
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Dec 2007
ͺ: 306
͹ͧ(Dog name): ÅÍ´ªèͧ,äÅÍé͹

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 8:48 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÊÙéµèÍ仹Ðâ´Ò
_________________
"àÃÒÂѧ¤Ô´¶Ö§Ë¹ÙàÊÁ͹РÅÍ´ªèͧ"
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
áµêÐàÍÕÂ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 24 Feb 2007
ͺ: 234
͹ͧ(Dog name): ¾Ñ駤ì¡Õé,,áµêÐàÍÕÂ,,àÁ¨Ô

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 9:07 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ¹Ð¤ÐáÁèâ´Ò

â´Ҩеéͧ¡ÅѺÁÒÃèÒàÃÔ§ä´éàËÁ×͹ÍÂèÒ§à¤Â

¢ÍãËé¾ÃФØéÁ¤Ãͧâ´Ò

ªÒÇÁÒÂàÅԿϨÐà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéâ´ÒÊÙéµèÍä»
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
¹Ùë¾ÍÅÅèÒ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 24 Jul 2007
ͺ: 301
͹ͧ(Dog name): ¾ÍÅÅèÒ & ÅÙÅÙè

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 9:33 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéâ´ÒËÒÂáÅÐá¢ç§áç ¨Ðà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð¤Ø³áÁèâ´Ò.... à¢éÁá¢ç§äÇé¹Ð¤Ð...ÊÀÒ¾¨Ôµã¨·Õèá¢ç§áç¨Ð·ÓãËéà¤éÒÁÕ¡ÓÅѧ㨵èÍÊÙé¹Ð¤Ð
_________________
¹Ùë¹é;ÍÅÅèÒ...µÒâµàËÁ×͹áÁè...¢Õéá¡Åé§àËÁ×͹¾èÍ
¹Ùë¹éÍÂÅÙÅÙè... à¤éÒÇèÒ¹Ùëà»ç¹ "ÊÒÇËÅèÍ"
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
onnanonan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Feb 2006
ͺ: 663
͹ͧ(Dog name): ¾Õè "ªÒàÂç¹" ¡Ð ¹éͧ "¾Íà¾Õ§" áÅÐ˹٠"ÅѤ¡Õé"

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 9:55 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËé¹éͧâ´ÒËÒÂäÇæ¹Ð¤ÃѺàÍÒ㨪èÇÂæÊÙéæ¤ÃѺ
_________________
={ ªÒàÂç¹ .... ã¤ÃÇèÒ .... àÂç¹ªÒ }=
-*- «¹....«èÒ....ºéÒÃÐËèÓ -*-
*-* àÈÃÉ°¡Ô¨ "¾Íà¾Õ§" *-*
__¡Ô¹ãËéàÂÍÐæ àÅè¹ãËé˹ѡæ áÅй͹ÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§ (¹Ò¹æ)__ËÅѺãËéʺÒ¹ÐÅÙ¡¾èÍ¡ÐáÁèÃѡ˹ٹФÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
¿ÅØê¤ ¡Ð ¿Ãé͹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Jan 2005
ͺ: 458
͹ͧ(Dog name): ¿ÅØê¤ / ¿Ãé͹

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 10:19 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéâ´Òá¢ç§áç ãËéËÒÂàÃçÇæ¹Ð ÊÙéÊÙéÊÙé
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
à¨éÒÍéǹູ¨Õé
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ


: 25 Jun 2005
ͺ: 42
͹ͧ(Dog name): ູ¨Õé

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 10:22 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð
¶éÒà¤éÒ¡ÓÅÑ§ã¨´Õ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ à¤éÒ¡çÍÂÙè¡ÑºàÃÒä´é¹Ò¹¤èÐ Íѹ¹Õéà»ç¹à¤Ê·Õèà¡Ô´¡ÑºàÃÒàͧ áµè¢Í§àÃÒ¼èҵѴäÁèä´é á¡èà¡Ô¹ä» ËÁÍäÁè¼èÒãËé

ÊÙéÊÙé¹Ð¤Ð

_________________
BENJY
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 10:40 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙé仾ÃéÍÁ¡Ñºâ´ҹФР¶éÒâ´Ò˧ش˧Դ äÁèʺÒµÑÇà¾ÃÒÐÄ·¸ÔìÂÒ ¤Ø³µéͧà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé à¾ÃÒЩйÑé¹--à¢éÁá¢ç§äÇé¤èÐ

Êè§ã¨ÁÒãËé¹Ð¤Ð

_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Tiny
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ


: 19 Jun 2007
ͺ: 42
͹ͧ(Dog name): ä·¹Õè

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 10:40 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé·Ñé§â´ÒáÅФسáÁèâ´ҹФР¢ÍãËéâ´ÒËÒÂäÇæ áÅТÍãËéáÁèâ´Òà¢éÁá¢ç§ÁÒ¡æ ¹Ð¤Ð ¨Ðä´é´ÙáÅà¤éÒãËé´Õ·ÕèÊØ´µèÍä»...ÊÙéæ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
moofat
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 24 Nov 2006
ͺ: 451
͹ͧ(Dog name): Yogurt-âÂà¡ÔÃìµ

ͺͺ: Sun Jan 06, 2008 11:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ àÍÒ㨪èÇ ¢ÍãËéÍÒ¡ÒÃà¤éÒ´Õ¢Öé¹ ´Õ¢Öé¹
_________________
âÂà¡ÔÃìµ .....àÃÒà¹ÕèÂÐ.....äÁè´×éÍ
á¶ÁÊÇÂÍÂèҺ͡ã¤ÃàªÕÂÇ....
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
lekky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2007
ͺ: 309
͹ͧ(Dog name): Junior&Milo

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 12:40 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹éͧâ´ÒáÅоèÍáÁè¹éͧâ´ÒÊÙé æ ¹Ð¤Ð ¢ÍãËé¤Ø³¾ÃФØéÁ¤Ãͧ ¶éÒàÃÒÁÕ¡ÓÅѧ㨹éͧâ´ҨÐÃѺÃÙéä´é ãËé¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁà¢éÒã¨áÅСʹà¤éÒºèÍÂ æ ¹Ð¤Ð â´ÒÊÙé æ ¹ÐÅÙ¡ ËÒÂàÃçÇ æ ¡ÅѺÁÒÇÔè§àÅ蹫¹àËÁ×͹à´ÔÁ¹Ð
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
soulky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jul 2007
ͺ: 863
͹ͧ(Dog name): Diamond

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 12:55 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ ¤ÇÒÁËÇѧµéͧà»ç¹¨ÃÔ§á¹è
ÊÙéæ¹Ð àÍÒ㨪èÇÂÂÂÂÂÂÂÂ

_________________
Di@MoNd ËÁÒ»èǹ
http://ployberian.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Viking
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 03 Nov 2007
ͺ: 11
͹ͧ(Dog name): Viking

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 3:20 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéá¢ç§áç ËÒÂäÇæ¹ÐâÂ´Ò áÁèà¤éÒà»ç¹ËèǧÁÒ¡¹Ð
¡Ô¹à¡è§æ àÅ蹫¹æàËÁ×͹à´ÔÁ¹Ð

_________________
à¼ÅÍäÁèä´éàŹРⴴŧÍèÒ§(ºÑÇ)·Ø¡·Õà¨éÒµÑÇ»èǹ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
Chin-jan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2005
ͺ: 487
͹ͧ(Dog name): ªÔ¹¨Ñ§

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 7:39 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍÊ觡ÓÅѧ㨪èǹéͧâÂ´Ò ¢ÍãËéÍÒ¡ÒôբÖ鹤ÃѺ
_________________
ªÔ¹¨Ñ§
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
CocoNut
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Apr 2007
ͺ: 358
͹ͧ(Dog name): ÁоÃéÒÇ

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 7:56 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íà»ç¹¡ÓÅѧ㨷Ñé§â´ÒáÅФÃͺ¤ÃÑÇâ´ҤèÐ ÊÙéæ¹Ð¤Ð
_________________
¼Áà»ÅÕ蹪×èÍà»ç¹ÁоÃéÒÇÁÍÁáÁÁªÍºÁØ´¡ÃжҧáÅéǤÃêÒºº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
tbl_big
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Nov 2006
ͺ: 572
͹ͧ(Dog name): MAMBO(áÁÁâºé)

ͺͺ: Mon Jan 07, 2008 8:26 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéËÒ äÇäÇ ¹Ð¤èÐ ÊÙéà·èÒ¹Ñ鹤èÐàÃÒ¶Ö§¨Ðª¹Ðâä¾Ç¡¹Õéä´é àÍÒ㨪èǹФРÍÂèÒÅ×ÁºÍ¡àÅèÒÍÒ¡ÒõèÍà¹×èͧãËéà¾×è͹ÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´é¹ ¨Ð¤ÍµԴµÒÁÍÒ¡ÒõÅÍ´ à»ç¹Ëèǧ¤èÐ
_________________
^big^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
˹ 1 ҡ 3

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow