My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

àÃ×èͧ¡ÒõѴàÅçº ¢Í¤Óá¹Ð¹Ó¤èÐ

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
charinim
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Feb 2005
ͺ: 427
͹ͧ(Dog name): Yoda

ͺͺ: Wed Mar 05, 2008 9:47 am    ͧ: àÃ×èͧ¡ÒõѴàÅçº ¢Í¤Óá¹Ð¹Ó¤èÐ ͺҧͤ

àÁ×èÍ¡è͹·Õèâ´ҨлèÇÂäÁèµéͧµÑ´àÅçºàÅ à¾ÃÒÐà¤éÒÇÔè§àÅ蹨¹àÅçºÊÖ¡ä»àͧ áµèµÍ¹¹Õé»èÇ àÅçºàÅÂÂÒÇ¢Ö鹤èÐ à´Ô¹äÁ趹Ѵ ¢Í¤Óá¹Ð¹Ó˹èͤèÐ

1.äÁè¡ÅéҵѴàͧ ä´é¢èÒÇÇèÒàÊÕè§àÅ×Í´äËÅ
2.仵Ѵ¡Ñ¹·Õèä˹¤Ð ÍÂÒ¡ä´é·ÕèæäÇéã¨ä´é ºéÒ¹ÍÂÙèÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ ÁÕ·Õèä˹á¹Ð¹ÓäËÁ¤Ð
3.ËÃ×Í µÐäºàÍÒä´éËÃ×Íà»ÅèÒ ¤×Í«×é͵ÐäºÁÒ¶ÙæàÍÒ Áѹ¨Ðä´éÁÑêÂ

âÂ´Ò 6 ¢ÇºáÅéÇ äÁèà¤ÂµÑ´àÅçºàÅ ¾ÍÁÒ´ÙàÅçºãË­êãË­è äÁè¡ÅéҵѴàͧ¤èÐ

ªèÇÂá¹Ð¹Ó˹è͹ФР¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ææ

_________________
ÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´ä»àŹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Wed Mar 05, 2008 10:17 am    ͧ: ͺҧͤ

¶éÒàÅ红ÒÇæ ¡çµÑ´¡è͹·Õè¨Ðà»ç¹ÊÕªÁ¾Ù¤èÐ ÍÂèÒãËé¶Ö§ÊÕªÁ¾Ù¹Ð¤Ðà´ÕëÂÇàÅ×Í´ÍÍ¡

ËÃ×ͨÐãªéµÐ亡çä´é¤èÐ

µÍ¹¹Õé ÍÒ¡Òùéͧâ´Òà»ç¹Âѧ䧺éÒ§¤êÐ

_________________
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=10579
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
nonbung
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 1653
͹ͧ(Dog name): ä´Áè͹¤ÃѺ+¨Õ¹èÒ¤èÐ

ͺͺ: Wed Mar 05, 2008 12:17 pm    ͧ: ͺҧͤ

à·¤¹Ô¤à¾ÔèÁàµÔÁ¹Ð¤Ð

- àÍÒä¿©ÒÂÊèͧ ¨ÐàËç¹ Êèǹà¹×éͪѴਹ¤èÐ
- à¹×éͨÐÍÍ¡à»ç¹ÊÕªÁ¾Ù¶éÒàÅ红ÒÇ áÅÐÍÍ¡à»ç¹ÊÕ¤ÅéÓ ¶éÒàÅ纴Ó
- àÇÅҵѴàÍÕ§·ÓÁØÁ »ÃÐÁÒ³ 45 ͧÈÒ¤èÐ äÁèµéͧà¢éÒä»ÅÖ¡ÁÒ¡ ¾Íź¤Áä´é¡ç¾Í¤èÐÊèǹÊÕá´§ ¤×Í áÍè§àÅ×Í´ã¹à¹×éͤèÐ ¶éҵѴⴹ àÅ×Í´¡ç¨ÐÍÍ¡


_________________

~~ ºéÒ¹¹ÕéÁÕâ¡Åà´é¹¢ÒÇ-´Ó http://dimon-jena.hi5.com~~
àÇçºÁÒÂàÅÔ¿...àËÁ×͹¡Ùà¡ÔéÅ...ÁÕ·Ø¡àÃ×èͧãËé¤é¹ËÒ(¶éÒ¢Âѹ) ÎèÒæææææ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
chun
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Aug 2006
ͺ: 1888
͹ͧ(Dog name): billy

ͺͺ: Wed Mar 05, 2008 7:10 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÃÙéá¤èÇèҵѴá¤èà¹×éÍ¢ÒÇæ ÍÂèÒãËé¶Ö§à¹×éͪÁ¾Ù¤èÐ áÅéÇâ´Òà»ç¹Âѧ䧺éÒ§¤Ð ...

¢ÍãËéÍÒ¡ÒôբÖé¹ ÃèÒ§¡ÒÂá¢ç§áçäÇæ¹Ð¤Ð

_________________
~~~ ºÔÅÅÕèËÁÒËÅèÍ&µÐ¡ÅÐ my son u r good boy~~~
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
rin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Feb 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ~*â«´Ò*~

ͺͺ: Thu Mar 06, 2008 9:24 am    ͧ: ͺҧͤ

Âѧ¹Ö¡ÍÂÙèÇèÒËÒÂà§Õºä»...
â´Òà»ç¹Âѧ䧺éÒ§¤Ð ??
¤Ô´¶Ö§áÅÐà»ç¹Ëèǧ¹Ð¤Ðâ´Ò
á¢ç§áçäÇ æ ¹Ð¤Ð .. ÊÙéÊÙé

_________________
ÃÑ¡¹éͧËÁÙÁÒ¡·ÕèÊØ´ ã¹âÅ¡àŹÐ..
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
may1273
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Dec 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ^^ RagGae & Richy ^^

ͺͺ: Thu Mar 06, 2008 9:47 am    ͧ: ͺҧͤ

â´Òà»ç¹Âѧ䧺éÒ§¤Ð
á¢ç§áçàÃçÇæ¹Ð¤èÐ Razz

_________________
¹éͧ¼Á «¹ áµè ¼Á àÃÕºÃéÍÂÁÒ¡¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow