My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

»ÙèºÙâ«à¢éÒËéͧ¼èҵѴ (ÍÕ¡áÅéÇ)
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
áÁèºÙâ«
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 92
͹ͧ(Dog name): ºÙâ«

ͺͺ: Tue Apr 15, 2008 9:50 pm    ͧ: »ÙèºÙâ«à¢éÒËéͧ¼èҵѴ (ÍÕ¡áÅéÇ) ͺҧͤ

»ÙèºÙâ«à¢éÒËéͧ¼èҵѴÍÕ¡áÅéÇ

¾ºà¹×éͧ͡¢¹Ò´ 1 «Á¡ÇèÒ·ÕèäËÅèºÙâ« ËÁͺ͡ÇèÒ¼èÒÍÍ¡´Õ¡ÇèÒà¾ÃÒТ¹Ò´ãË­è¢Öé¹ ¤Ø³ËÁÍ (·ÕèÊØÇÃóªÒ´) ºÍ¡ÍÕ¡ÇèÒä˹æµéͧÇÒ§ÂÒÊźáÅéÇãËé·ÓËÁѹºÙâ«ä»´éÇÂàÅÂà¾×èÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕ觡ÒÃà»ç¹ÁÐàÃ秵èÍÅÙ¡ËÁÒ¡ (·ÕèàÃÔèÁÁÕÍÒ¡ÒúÇÁáÅéÇ)

áÁèºÙâ«¡çàÅÂãËé¤Ø³ËÁÍ´Ù¡é͹àÅ×Í´àÅç¡æ (2 ·Õè) áÅÐËÙ´ (2 ·Õè) ·ÕèËÁÍ¡çãËé¼èÒ´éÇÂ

¢ÔÁ¡ç¨Ñ´á¨§ÇÒ´ÃÙ»ºÙâ«áÅеÓá˹觢ͧÊÔ觷Õèµéͧ¼èÒº¹¡ÃдÒÉ ¾ÃéÍÁ¡ÑºÃкÒ¢¹ºÙ⫺ÃÔàdz¹Ñé¹à»ç¹ÊÕá´§à¾×èÍãËé¤Ø³ËÁÍËÒ§èÒÂæ

2 ªÁ. ¼èҹ仺Ùâ«à´Ô¹ÊÅÖÁÊÅ×ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡Ëéͧ¼èҵѴ áÁè¢ÔÁ¡ç¾ºÇèÒà¨éÒ¡é͹à¹×éÍÍѹáá·Õèµéͧ¼èÒ ÂѧÍÂÙèàËÁ×͹à´ÔÁ ¤Ø³ËÁÍäÁèä´é¼èÒ!! ºÙ⫵éͧ¡ÅѺà¢éÒËéͧ¼èҵѴãËÁèà»ç¹¤ÃÑ駷Õè 2 ã¹Çѹà´ÕÂÇ (ÃÍËÁ͵èÍÍÕ¡ ªÑèÇâÁ§¡ÇèÒà¾ÃÒÐà¤éÒàÃÔèÁ¼èÒµÑǵèÍä»áÅéÇ)

ÊÃØ»Çѹ¹ÕéÍÂÙè·ÕèÊØÇÃóªÒ´ 5 ªÑèÇâÁ§ »ÙèºÙâ« (ÍÒÂØ 8 ¢Çº¡ÇèÒ)ä´éÁÒ 7 á¼Å àÂ纻ÃÐÁÒ³ 20 à¢çÁ ⴹ⡹¢¹à»ç¹ÂèÍÁæµÃ§â¹é¹µÃ§¹Õé ¹èÒʧÊÒÃÁÒ¡àÅÂà¾ÃÒÐàËç¹à¤éҹ͹·èÒä˹¡ç·Ñºá¼Å ÃÙé§Õé¹èҨзÐÂͼèÒäËÁà¹ÕéÂ

à¹×éͧ͡¡çÊè§ä»µÃǨ·Õè¨ØÌÒÏ ÍÕ¡à´×͹¹Ö§¶Ö§ÃÙéÇèÒà»ç¹ÁÐàÃç§ËÃ×Íà»ÅèÒ

¹éͧËÁÒ¾ÍÍÒÂØÁÒ¡¢Ö鹡ç¨ÐÁÕàÃ×èͧÂØè§æẺ¹ÕéáËÅèÐ
áµè´Õ·ÕèáÁèæà¨Íà¹×éͧ͡µÑé§áµèÂѧàÅç¡ÍÂÙè (à¾ÃÒеÃǨàͧ·Ø¡ÇѹàÇÅÒá»Ã§¢¹ËÃ×ÍàÅ蹡ѹ) àË繺ҧµÑÇ·Õè仼èÒ»ÅèÍÂãËéâµ¢¹Ò´à·èÒÅÙ¡à·¹¹ÔÊá¹èÐ

¢ÔÁ (áÁè»ÙèºÙâ«)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
chickenjang
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Nov 2007
ͺ: 391
͹ͧ(Dog name): chicken

ͺͺ: Tue Apr 15, 2008 10:08 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤Ø³»ÙèËÒ»èÇÂàÃçǹéÒ

á¢ç§áçæ ÍÒÂØÂ×¹æææ ¹Ð¨éÐ

_________________
LoVE "LooK moo" mak mak
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
neo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2006
ͺ: 199
͹ͧ(Dog name): äÁâÅ,¤ÔµµÕé,´ÍÅÅèÒ,¿Ù¿Ù,âÁ¨Ô,´Õ´Õ,¨Ô§â¨é(NEO)

ͺͺ: Tue Apr 15, 2008 10:54 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéËÒÂäÇ æ ¹Ð¤èÐ à¨çºµÑǤÃÑ駹Õé¤ÃÑé§à´ÕÂÇáÅéÇ¡ç¢ÍãËéËÒ¹ФèÐ ÍÂèÒà»ç¹ÍÐäÃÍÕ¡àÅÂÊÒ¸Ø Very Happy
_________________
á´è neo ÅÙ¡ÃÑ¡¡Ñº¡ÒèҡÅÒ·Õèà¨çº»Ç´ ÊÙèÊØ¢¤µÔ¹ÐÅÙ¡¨ëÒ áÁèÃÑ¡ÅÙ¡àÊÁÍ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
smallboy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 03 Oct 2006
ͺ: 627
͹ͧ(Dog name): jerry & jany

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 7:07 am    ͧ: ͺҧͤ

ËÒÂäÇææ¹Ð »Ùè
_________________
Jerry ¹éͧÁëÒºéÒ¾Åѧ
jany ¹éͧÊÒǵÑÇáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
chun
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Aug 2006
ͺ: 1888
͹ͧ(Dog name): billy

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 7:45 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéºÙâ«ËÒÂäÇæ¹Ð¤Ð
_________________
~~~ ºÔÅÅÕèËÁÒËÅèÍ&µÐ¡ÅÐ my son u r good boy~~~
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
jee-pumpkin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 1806
͹ͧ(Dog name): ¿Ñ¡·Í§ ¡Ð ᵧä·Â

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 7:54 am    ͧ: ͺҧͤ

¿Ñ¡·Í§ ᵧä·Â ¢ÍãËé¾ÕèºÙâ«ËÒÂäÇäÇ ËÒÂà¨çºá¼ÅäÇäÇ

áÅмŵÃǨ¡é͹à¹×éÍ äÁèà»ç¹ÍÐäÃÃéÒÂáç¹Ð¤ÃêÒº

_________________
http://jeepumpkin.multiply.com/
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ
wan250
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Nov 2006
ͺ: 693
͹ͧ(Dog name): âÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 8:40 am    ͧ: âÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé ͺҧͤ

¢ÍãËéºÙâ«ËÒÂàÃçÇæ¹Ð¤èÐ ¢ÍãËéá¢ç§áçàÃçÇæ¹Ð¤èÐ
_________________
¹ÙèâÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
pomz
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Jan 2008
ͺ: 279
͹ͧ(Dog name): whisky

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 8:53 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËé¤Ø³»ÙèËÒÂäÇæ¹êÒ Laughing

á¢ç§áçæ¨éÒ

_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
CocoNut
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Apr 2007
ͺ: 358
͹ͧ(Dog name): ÁоÃéÒÇ

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 10:34 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËé»ÙèËÒÂäÇææ¹Ð¤ÃêÒººº
_________________
¼Áà»ÅÕ蹪×èÍà»ç¹ÁоÃéÒÇÁÍÁáÁÁªÍºÁØ´¡ÃжҧáÅéǤÃêÒºº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
poisson
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Oct 2007
ͺ: 735
͹ͧ(Dog name): Oscar&Rocky&Cake

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 10:44 am    ͧ: ͺҧͤ

»ÙèºÙâ« ·èҨЧ§ äÃËÇèÒ ¾Öè§ÍÍ¡ÁÒ ãËé¡ÅѺà¢éÒä»ãËÁè«Ð§Ñé¹

¢ÍãËéá¼ÅËÒÂäÇ ¹Ð¤Ð áÅéÇ¡çäÁèà»ç¹ÁÐàÃ秴éǹФÐ

»ÙèºÙâ« ÊÙéææ

_________________
----- Çѹ¹Õéµéͧ´Õ¡ÇèÒàÁ×èÍÇÒ¹----
ËÁÒ¨ÍÁ·ÓÅÒÂÅéÒ§ Íա˹èͤ§¶Í¹àÊÒà¢çÁá¹èæàÅÂ
(¼Á ÁÕÇÔ¸ÕàÍÒµÑÇÃÍ´àÇÅÒ·Ó¼Ô´ äÁèãËéáÁè¡Ð¾èÍâ¡Ã¸¤êÒºº)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 11:06 am    ͧ: ͺҧͤ

ºÙâ« à¨ë§¨ÃÔ§æ à¢éÒËéͧ¼èҵѴÇѹà´ÕÂÇ 2 Ãͺ áÁèæà¹ÕèÂäÁèà¡Ã§ã¨¡Ñ¹ºéÒ§àŹÐ

àËç¹ÇèÒ§èÒÂ˹èÍ·Óà»ç¹

¢ÍãËéËÒÂàÃçÇæ¹Ð¤êÐ

_________________
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=10579
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
nat
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 06 Jun 2007
ͺ: 64
͹ͧ(Dog name): ᴨѧ¡ÖÁ

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 11:09 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËé»ÙèËÒÂäÇæáÅÐÇÔè§ä´é ã¹àÃçÇÇѹ
_________________
¡¹¸Õ ÍغŹت
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
âÃá¹¹2
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 02 Apr 2007
ͺ: 125
͹ͧ(Dog name): âÃá¹¹

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 11:24 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËé»ÙèºÙâ«ËÒÂäÇæææ ¹Ð¤Ñº
_________________
âÃá¹¹ à¨éÒËÁÒ´×Í
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
m-mom
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 30 Sep 2006
ͺ: 635
͹ͧ(Dog name): ·Í§à¾ÔèÁ ¡Ð ᵧ©ÒÂ

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 11:35 am    ͧ: ͺҧͤ

ËÒÂàÃçÇæ ¹Ð¤ÃêÒº
_________________

http://m-moma.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
¾èÍáÃÁâºé
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Aug 2006
ͺ: 321
͹ͧ(Dog name): áÃÁâºé

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 12:19 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéá¼ÅËÒ äÇäÇ ¹Ð¤ÃѺ
_________________
-----------------------------------------------
áÃÁâºé=à¨éÒÊշͧ·Õè˹éÒµÒàÍÒàÃ×èͧ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
may1273
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Dec 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ^^ RagGae & Richy ^^

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 12:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéºÙâ«ËÒÂäÇæ¹Ð¤èÐ
_________________
¹éͧ¼Á «¹ áµè ¼Á àÃÕºÃéÍÂÁÒ¡¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
ËÁèÒÁÕêÇÕâ¡é(¡Ã³Ô¡Ò)
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2006
ͺ: 884
͹ͧ(Dog name): ÇÕâ¡é¤Ø§

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 12:26 pm    ͧ: ͺҧͤ

ËÒÂäÇ æ ¹Ð¤ÃѺ»Ùè â¡é¨Ðà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤ÃêÒ»
_________________
ËÁÑè¹à¢ÕéÂÇ ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡àÅ ÊÑ¡Çѹ¨Ðµéͧ¢ÂéÓÁѹãËéä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
jarkjarkjark
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 1322
͹ͧ(Dog name): MoMMaM

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 12:29 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙé ÊÙé (=^-^=)v
_________________
A MoMMaM ËÁÒÁÖ¹Êì
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
waewkamol
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 May 2007
ͺ: 641
͹ͧ(Dog name): Alice

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 12:49 pm    ͧ: ͺҧͤ

»ÙèºÙâ«ËÒÂäÇæ¹Ð¤éÒ
à¢éÁá¢ç§¨ÃÔ§æ Çѹ¹Ö§¼èÒµÑé§2Ãͺ

_________________
Love me Love my Golden
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Apr 16, 2008 3:44 pm    ͧ: ͺҧͤ

»Ù褧äÁèà»ç¹ÍÐäÃÁÒ¡ËÃÍ¡ à´ÕëÂÇ¡çËÒÂáÅéÇ µ×è¹ÁÒ¤§µ¡ã¨¹èÒ´Ù "µÙâ´¹µÍ¹«ÐáÅéÇ" ËÒÂäÇäǹФÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
˹ 1 ҡ 3

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow