My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

¼ÅµÃǨà¹×éͧ͡»ÙèºÙâ«: à»ç¹ÁÐàÃç§
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
áÁèºÙâ«
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 92
͹ͧ(Dog name): ºÙâ«

ͺͺ: Fri May 09, 2008 5:16 pm    ͧ: ¼ÅµÃǨà¹×éͧ͡»ÙèºÙâ«: à»ç¹ÁÐàÃç§ ͺҧͤ

Çѹ¹Õé¾ÒºÙâ«ä»ÇèÒ¹éÓ·Õè Doggie Doo
ÃÐËÇèÒ§·Ò§â·ÃËÒÊØÇÃóªÒ´à¾×èͿѧ¼Å¡ÒõÃǨ¡é͹à¹×éÍ·Õè¼èÒä»àÁ×èÍà´×͹·ÕèáÅéÇ
ËÁͺ͡ÇèÒ¡é͹à¹×éÍà»ç¹ÁÐàÃç§ ª¹Ô´·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊÅÒÁÊÙ§´éÇ (¢ÔÁ¿Ñ§áÅéÇã¨ËÒÂÇÙºàÅ ¢ÑºÃ¶ÍÂÙèµéͧ¨Í´Ã¶¤ØÂãË騺)

ºÙâ«¡çÂѧ¤Ö¡¤Ñ¡ÍÒÃÁ³ì´ÕËÁ×͹à´ÔÁ ÇèÒ¹éÓ 1 ªÑèÇâÁ§àµçÁæ

àÊÒÃì˹éҹѴËÁÍàÃ×èͧÁÐàÃç§â´Â੾ÒÐ à¾×è͵ÃǨà¾×èÁàµÔÁ áÅÐËÒ·Ò§ÃÑ¡ÉÒ

à¾×è͹椹ä˹ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì ËÃ×ÍÃÙéàÃ×èͧÁÐàÃç§äËÁ¤Ð? ªèÇÂá¹Ð¹Ó´éǤèÐ áÁèæ à¤ÃÕ´...µéͧÃ;ºËÁÍÍÕ¡µÑé§ÍÒ·ÔµÂì¹Ö§

¢ÔÁ (áÁèºÙâ«)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
ËÁèÒÁÕêÇÕâ¡é(¡Ã³Ô¡Ò)
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2006
ͺ: 884
͹ͧ(Dog name): ÇÕâ¡é¤Ø§

ͺͺ: Fri May 09, 2008 5:42 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð ¢ÍãËé»ÙèËÒÂàÃçÇ æ ÃÑ¡ÉÒä´é·Ñ¹ ÁÐàÃç§äÁèÅØ¡ÅÒÁä»ä¡Å¹Ð¤Ð
_________________
ËÁÑè¹à¢ÕéÂÇ ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡àÅ ÊÑ¡Çѹ¨Ðµéͧ¢ÂéÓÁѹãËéä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Fri May 09, 2008 5:47 pm    ͧ: ͺҧͤ

äÁèÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì áµèà¢éÒÁÒàÍÒ㨪èǤèÐ
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
tiger
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Oct 2007
ͺ: 1212
͹ͧ(Dog name): TiGeR

ͺͺ: Fri May 09, 2008 5:56 pm    ͧ: ͺҧͤ

äÁèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé·Ò§´éÒ¹¹ÕéàËÁ×͹¡Ñ¹¤ÃѺ áµèà¢éÒÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÍÕ¡áç¤ÃѺ»ëÁ


-- ä·à¡ÍÃì ËÁÒºéÒ ÍÔÍÔ --
*»ëÁäÁèä´éµÑé§ã¨ »ëÁ¢Íâ·É*
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
may1273
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Dec 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ^^ RagGae & Richy ^^

ͺͺ: Fri May 09, 2008 7:13 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤èÐ
_________________
¹éͧ¼Á «¹ áµè ¼Á àÃÕºÃéÍÂÁÒ¡¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
Pongpitan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Oct 2005
ͺ: 1782
͹ͧ(Dog name): Summer,Snow White

ͺͺ: Fri May 09, 2008 7:33 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé ÍÂèÒà¤ÃÕ´ÁÒ¡¹éÒ..´ÙáÅà¢ÒµÒÁá¾·ÂìÊÑè§ãËéà¢ÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ãËéÁÒ¡·ÕèÊØ´¹Ð¤èÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
pla_parazzy
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 27 Apr 2008
ͺ: 58
͹ͧ(Dog name): ¨Õ¨éÒ

ͺͺ: Fri May 09, 2008 8:06 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍËÑéÂËÒÂàÃçÇæ ÃÑ¡ÉÒä´é´éǹФÐ
_________________
¹éͧ¨Õ¨éÒÅÙ¡áÁè»Åҷ١оèÍá¹¹¹Õè½Ò¡µÑÇ´éǤÃéÒ (>_____<!!!)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
puppojang
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2005
ͺ: 205
͹ͧ(Dog name): cupcake, alexy,thongkum,kaomao',numchoke

ͺͺ: Fri May 09, 2008 8:31 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéºÙâ«èËÒÂàÃçÇ æ Çѹ¹Õé´ÙºÙâ«èÂѧÃèÒàÃÔ§ ÇèÒ¹éÓ ¡çÂѧ¤Ö¡¤Ñ¡ÍÂÙèàÅÂ..á¶ÁËØè¹à¾ÃÕÂÇ¢Öé¹àÂÍÐ
_________________
swimming swimming @ doggie doo...
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Fri May 09, 2008 8:58 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹éͧâ´Ò䧤Р¡ÓÅѧÃÑ¡ÉÒÁÐàÃç§ÍÂÙè·Õè þÊ.à¡ÉµÃ

áµè â´Â¤ÇÒÁàËç¹ÊèǹµÑÇ ¶éҵѴä»áÅéÇäÁèÅØ¡ÅÒÁ ¡çÃÍ´ÙÊÑ¡ÃÐÂÐ áµè¶éÒÅØ¡ÅÒÁ¡çµéͧÃÑ¡ÉÒ´éǤÕâÁ áµèÍÂÒ¡ãËéà»ç¹·Ò§àÅ×Í¡ËÅѧæ à¾ÃÒйéͧËÁÒ¨ÐÍè͹áÍŧä´é§èÒ¹Ð

Åͧ»ÃÖ¡ÉÒáÁèâ´Ҵ٤èÐ

_________________
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=10579
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
CocoNut
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Apr 2007
ͺ: 358
͹ͧ(Dog name): ÁоÃéÒÇ

ͺͺ: Fri May 09, 2008 9:33 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ ÍÒ¨¨Ðà»ç¹à©¾ÒзÕèµÑ´¡çä´é¹Ð¤Ð àÍÒÍÍ¡áÅéÇ¡çËÒÂàŤèÐ ÊÙéæ¤èÐ
_________________
¼Áà»ÅÕ蹪×èÍà»ç¹ÁоÃéÒÇÁÍÁáÁÁªÍºÁØ´¡ÃжҧáÅéǤÃêÒºº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
thcmaph
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Jun 2006
ͺ: 149
͹ͧ(Dog name): ÍÑÅÁ͹´ì áÅÐ ¹éÓµÒÅ

ͺͺ: Fri May 09, 2008 10:15 pm    ͧ: ͺҧͤ

äÁèÁÕ¤ÇÒÁÃÙéàÃ×èͧ¹Õé áµèÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé·Ñ駻ÙèºÙâ« áÅÐáÁè æ ¹Ð¤èÐ ¢Íá¤èàÃÒÁÕ¡ÓÅѧ㨷Õè´Õ ¹éͧËÁÒ¡ç¾ÃéÍÁ¨ÐÊÙé¡ÑºàÃÒ¤èÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Fri May 09, 2008 10:27 pm    ͧ: ͺҧͤ

ºéÒ¹ÃÔªªÕèÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÍÕ¡ºéÒ¹¤èÐ
_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
tee
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Jun 2007
ͺ: 106
͹ͧ(Dog name): ......µÕë + ËÁÇÂ......

ͺͺ: Fri May 09, 2008 10:56 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËé ËÒÂÇѹËÒ¤׹¹Ð¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
PUMMY
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Apr 2005
ͺ: 1589
͹ͧ(Dog name): **ªÕâµÊ & ªÕµÒÃì**

ͺͺ: Sat May 10, 2008 12:17 am    ͧ: ͺҧͤ

â¡Åà´é¹¢Í§à¾×͹·Õè·Ó§Ò¹à»ç¹ÁÐàÃ秷ÕèµèÍÁ¹éÓàËÅ×ͧ¤èÐ ÃÑ¡ÉҡѺ¤Ø³ËÁÍ(»Ôê¡)ä¾±ÙÃÂì ·Õè þÊ.ÊØÇÃóªÒ´´éǤÕâÁ àÁ×èͻշÕèáÅéÇ ´ÙàËÁ×͹ËÒ´ÕáÅéÇ ¡é͹æ·Õè¢Öé¹·Õè¤Í¡çÂØºä» ÁÒÊÑ»´ÒËì·ÕèáÅéÇÁÕ¡é͹àÅç¡æ¢Öé¹·Õè¤ÍÍÕ¡ ¡çâ·ÃËÒËÁÍ»Ô꡹ѴµÃǨÍÕ¡¤èÐ ÂѧäÁè·ÃÒºÇèÒà»ç¹äÃÍÕ¡äËÁ

¡è͹Í×è¹¢Íà»ç¹áçã¨ãËéà¢éÁá¢ç§ÁÕ¡ÓÅѧ㹪èǧàÇÅÒáË觡ÒÃÃÑ¡ÉÒµÑǺÙâ« ÊÓËÃѺºÙâ«¢ÍãËéËÒÂä´é¤èÐ

㹡óբͧºÙâ« ·ÃÒº¨Ò¡ËÁÍ·èÒ¹Í×è¹æÇèÒ ËÁÍ»Ôê¡à»ç¹ÍÒ¨ÒÃìÂËÁÍÊ͹·Õè þÊ.ÁËÔ´Å´éÇ áÅЪӹҭàÃ×èͧ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒà¹×éͧ͡áÅÐÁÐàÃç§ äÁè·ÃÒºÇèÒà¢Ò´Ùà¤ÊºÙâ«ËÃ×Íà»ÅèÒ¤Ð
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
soulky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jul 2007
ͺ: 863
͹ͧ(Dog name): Diamond

ͺͺ: Sat May 10, 2008 2:55 am    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ ¹Ð¤Ð à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé´éÇÂÍÕ¡¤¹ ´ÕÇѹ´Õ¤×¹¤Ð
_________________
Di@MoNd ËÁÒ»èǹ
http://ployberian.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
chun
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Aug 2006
ͺ: 1888
͹ͧ(Dog name): billy

ͺͺ: Sat May 10, 2008 6:42 am    ͧ: ͺҧͤ

µÃǨà¨ÍàÃçÇ¡çÊÒÁÒöÃÑ¡ÉÒä´é·Ñ¹·èǧ·Õ

áÅТÍãËéºÙâ«ËÒÂàÃçÇæ´éǹФÐ

à´ÕëÂǹÕé¤Ø³ËÁÍà¡è§æ·Ñ駹Ñé¹ à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé·Ñ駤س¢ÔÁáÅкÙ⫤èÐ

_________________
~~~ ºÔÅÅÕèËÁÒËÅèÍ&µÐ¡ÅÐ my son u r good boy~~~
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
bentley
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jan 2005
ͺ: 815
͹ͧ(Dog name): bentley/ Lilo/ babe /bushy /polla /taro

ͺͺ: Sat May 10, 2008 8:02 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÍÕ¡ºéÒ¹¤èÐ
¤§¨ÐäÁèà»ç¹ÍÐäÃÁÒ¡ÁÑ駤èÐ à¾ÃÒÐÃÙéáµèà¹Ôè¹ æ áÅСçµÑ´ÍÍ¡ä»áÅéÇ

Âѧä§Åͧ·ÓµÒÁ¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§¾Õè»ØéÁ ºéÒ¹ PUMMY ´Ù¡çä´é¤èÐ

¢Í§ºéÒ¹ bentley ¡çà»ç¹¤èÐ áµèà»ç¹ª¹Ô´·ÕèäÁè¡ÃШÒ ª×èÍ Fibrosarcma
µÑ´ÍÍ¡ä»áÅéÇàËÁ×͹¡Ñ¹ ¤Ø³ËÁÍãËé¤Í´ÙàÃ×èÍÂ æ ¤èÐ ¶éÒ¡ÅѺÁÒà»ç¹ÍÕ¡
¡çµéͧµÑ´ÍÕ¡

_________________
´Õ㨷Õèä´éàÅÕé§à¨éÒ¹Ð
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
m-mom
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 30 Sep 2006
ͺ: 635
͹ͧ(Dog name): ·Í§à¾ÔèÁ ¡Ð ᵧ©ÒÂ

ͺͺ: Sat May 10, 2008 12:06 pm    ͧ: ͺҧͤ

»Ùè ¤ÃêÒº ¼Á¢ÍãËé»ÙèËÒÂàÃçÇæ ¹Ð¤ÃêÒº ½Ò¡¤ÇÒÁËèǧã¶֧¤Ø³áÁè´éǹФÃêÒºãËé¤Ø³áÁèà¢éÁá¢ç§ ¨Ðä´é´ÙáÅ»Ùè䧤ÃêÒº
_________________

http://m-moma.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
¿ÅØê¤ ¡Ð ¿Ãé͹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Jan 2005
ͺ: 458
͹ͧ(Dog name): ¿ÅØê¤ / ¿Ãé͹

ͺͺ: Sat May 10, 2008 1:13 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ãͺ¤ÃÑÇ¿ÅØ餿Ãé͹ ¢Íà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéÍÕ¡ºéÒ¹¤èÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Sat May 10, 2008 1:48 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ãͺ¤ÃÑǺØ駡Õë+㺺ÑÇ ÁÒà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ
_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
˹ 1 ҡ 3

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow