My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

Ãé͹æ Ẻ¹ÕéÁÒÇèÒ¹éӡѺ¤Ô§ÁÑé¤Ѻ
价˹ 1, 2  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
ª×è¹ã¨¨Ñ§
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Aug 2007
ͺ: 532
͹ͧ(Dog name): king

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 10:11 am    ͧ: Ãé͹æ Ẻ¹ÕéÁÒÇèÒ¹éӡѺ¤Ô§ÁÑé¤Ѻ ͺҧͤ

ÍÒ¡ÒÈÃé͹¢Öé¹ÁÒ¡àŹФЪèǧ¹Õéàŵéͧ¾Ò¤Ô§ä»ÇèÒ¹éÓºèÍ¢Öé¹

¤Ô§.... áÁèæ »Ò«Ð·Õ«Ô22 ¡¾.52 008.jpg
 Description:
 Filesize:  81.42 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 008.jpg22 ¡¾.52 009_resize.jpg
 Description:
ËÁÙÅ͹éÓ
 Filesize:  54.29 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 009_resize.jpg22 ¡¾.52 015_resize.jpg
 Description:
á¢è§¡Ñ¹ã¤Ãà¡çºä´é¡è͹¡Ñ¹
 Filesize:  58.03 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 015_resize.jpg22 ¡¾.52 016_resize.jpg
 Description:
àËç¹æ ÍÂÙèÇèÒã¤ÃäÇ¡ÇèÒ ÍÔÍÔÍÔ
 Filesize:  60.62 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 016_resize.jpg22 ¡¾.52 019_resize.jpg
 Description:
µéͧ˹ÕãËéäÇ à´ÕëÂÇáÁè¨Ñºä´é
 Filesize:  64.49 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 019_resize.jpg22 ¡¾.52 021_resize.jpg
 Description:
áÅéǨÐⴹẺ¹Õé áÁè¢Õé⡧ãªéáç§Ò¹à´ç¡ÍèÐ
 Filesize:  64.12 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 021_resize.jpg22 ¡¾.52 022_resize.jpg
 Description:
ÇèÒ¹éÓà˹×èÍÂáÅéÇËÒÍÐäÃàÅè¹ÃÔÁµÅÔ觴աÇèÒ
áÁè....¤Ô§ä»§Á¹ÕèÁÒ¹Ð
 Filesize:  56.66 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 022_resize.jpg22 ¡¾.52 023_resize.jpg
 Description:
ÍÂÙèä˹ËÇèÒ
 Filesize:  59.76 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 023_resize.jpg22 ¡¾.52 024_resize.jpg
 Description:
àÍéÒÎÖºææææ ºØë§æææææ
 Filesize:  70.28 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 024_resize.jpg22 ¡¾.52 034_resize.jpg
 Description:
¨ÃÔ§æ áÅéǾèÍàÅè¹´éÇ áµèµéͧ¶èÒÂÃÙ»ãËé 2 áÁèÅÙ¡¨éÒ
 Filesize:  68.15 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 034_resize.jpg22 ¡¾.52 035_resize.jpg
 Description:
àÅè¹¹éÓÍÂÙèà¡×ͺ 2 ªÑèÇâÁ§ ¢Öé¹ÁÒÇÔè§ãËéµÑÇáËé§
 Filesize:  89.46 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 035_resize.jpg22 ¡¾.52 042_resize.jpg
 Description:
ÇÔè§ãËéÁѹËÁ´áç¨Ðä´é¼ÍÁæ 555
 Filesize:  74.42 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

22 ¡¾.52 042_resize.jpgking at huey hin kao 075_resize.jpg
 Description:
ÅÒä»´éÇÂÀÒ¾¹Õé à¾×èÍ¹æ ¼èÒ¹ÁÒá¶ÇÊÃкØÃÕ ÍÂèÒÅ×ÁáÇзѡ·Ò¤ԧºéÒ§¹Ð¤Ñº ËÃ×ÍáÇÐÁÒà·ÕèÂÇÇѹÍÒ·ÔµÂìàÃÒä»â´´¹éÓµ¡äÃè¡ØÊØÁҡѹ¡çÂѧä´éÃѺ»ÃСѹ¤ÇÒÁàÂç¹â´Â¹Ò¤ԧ¤Ñº
 Filesize:  48.93 KB
 Viewed:  9837 Time(s)

king at huey hin kao 075_resize.jpg_________________
¤Ô§¹èÐ ¹Ôè§à»ç¹ËÅѺ ¢ÂѺà»ç¹«¹
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
kornsanoi@hotmail.com
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2008
ͺ: 883
͹ͧ(Dog name): ËÁվ١СÒá¿

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 10:23 am    ͧ: ͺҧͤ

¼èÒ¹ä»á¶Ç¹Ñ鹺èÍÂææ

áµèäÁèä´éáÇÐàÅÂáÁè¾Ò¢Ñº¼èÒ¹µÅÍ´

ËÁÕ¾ÙàÅÂÍ´ä»àÅè¹¹éÓàÅÂ

¹éÓ¹èÒàÅè¹ÁÒ¡àŤÃѺ¼Á

_________________
äÍéáʺ·Ñé§Êͧ.......àÊ×éͼéÒáÁè¢Ò´ËÁ´áÅéÇ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
tiger
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Oct 2007
ͺ: 1212
͹ͧ(Dog name): TiGeR

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 10:42 am    ͧ: ͺҧͤ

¾Õè¤Ô§ä»àÅè¹¹éÓ¤¹à´ÕÂÇäÁèªÇ¹¹éͧÁÔÁÁÕèàŹФÐ

ä˹ÇèÒÃÑ¡¹éͧÁÔÁÁÕ褹à´ÕÂÇ䧤оÕè¤Ô§ Confused

_________________
~ My empty night and day is coming to be full when i met you. ~
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
warachaya
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Feb 2009
ͺ: 114
͹ͧ(Dog name): OOSKA & BUKA

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 10:45 am    ͧ: ͺҧͤ

âÇéÇ »ëÁºÑ´´Õé ÍÂÒ¡ä»àÅè¹´éǨѧàÅÂÎÐ ¹èÒ˹ءæ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Tong_Ek
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Nov 2008
ͺ: 664
͹ͧ(Dog name): ·Í§àÍ¡,ÊÒÂäËÁ

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 11:00 am    ͧ: ͺҧͤ

âÍéâË ªÍºÃÙ»¾Õè¤Ô§ ÃÙ»ááÁÒ¡æËÅèÍÊØ´æ Ẻ¹ÕéµéͧÃÕºËÒàÇÅÒä»ËÒ¾Õè¤Ô§ ä»à·ÕèÂÇ·Õè¡ØÊØÁÒ«ÐáÅéÇ Ãͺ˹éÒä»ÇèÒÂÍÂèÒÅ×ÁªÇ¹¹éͧ·Í§àÍ¡áÅÐÊÒÂäËÁ¹Ð¤êÒº ÊÒÂäËÁ¹Õ褧µéͧÃÍÊÑ¡¾Ñ¡ãËéâµÍÕ¡¹Ô´ ¶Ö§¨Ð¾Òä»âôâªÇì
_________________
Dogs are not our whole life, but they make our lives whole.
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
mtmu44
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ


: 14 Dec 2008
ͺ: 32
͹ͧ(Dog name): MK

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 12:06 pm    ͧ: ͺҧͤ

ʶҹ·Õè¹èÒä»ÇèÒ¨ѧàÅ¡ÇéÒ§´Õ¤ÃѺ...ÍÔ¨©Ò¾Õè¤Ô§¨Ñ§àÅÂ
¾Õè¤Ô§ËÅèÍËÅèÓÁÒ¡àŤÃѺ

_________________
ÃÑ¡ MK·ÕèÊØ´àÅÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 12:31 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹éÓ¹èÒàÅè¹ÁÒ¡æ Laughing
_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
beekojumps
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Jul 2008
ͺ: 1036
͹ͧ(Dog name): Áѹ¹Õè(¤Ø³¹ÒÂäÎà»ÍÃì)

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 12:57 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ô§¨ëÒ äÇéÁѹ¹Õè¡ÅѺä»ÊÃкØÃÕ àÁ×èÍäËÃè ¨Ðä»àÅè¹´éǹШêÐ
_________________
"Áѹ¹Õè" ¹èÒÃÑ¡ ¤Ö¡¤Ñ¡ àÇÅÒà¨Íà¾×è͹
¹ÙëäÁè¼Ô´ ¹ÙëäÁèà¤Â·Ó¼Ô´ áÁèÍÂèÒÇèÒ¹Ùë¹Ð


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
MooNoizz
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Oct 2008
ͺ: 648
͹ͧ(Dog name): àµéÒËÙé

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 2:26 pm    ͧ: ͺҧͤ

ʧÊÑÂàÂç¹ÊºÒÂá¹èæ àËç¹¾Õè¤Ô§àÅè¹¹éÓáÅéÇÍÂÒ¡ä»áªè¹éÓÁÑ駨ѧ
_________________
àµéÒËÙé·ÓäÁ«¹ÍÂèÒ§¹Õé¹ÐÅÙ¡ (áÁèºè¹¹êÐ)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
nungning
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 13 Oct 2006
ͺ: 363
͹ͧ(Dog name): ¡ÒÃìµÙ¹ , ÅÙ¡µÒÅ

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 2:59 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ô§ÇèÒ¹éÓà¡è§¨Ñ§ ¹èÒ¾ÒÅÙ¡µÒÅä»ÇèÒÂÁÑ駹Ðà¹ÕèÂ
_________________

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
jinny
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jul 2008
ͺ: 571
͹ͧ(Dog name): FOCUS

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 3:28 pm    ͧ: ͺҧͤ

â¿¡ÑÊ¡éÍÍÂҡ令Ѻ ¹éÓ¹èÒàÅè¹¨Ô§æ ¾Õè¤Ô§à¹Õ袹Ҵ¢¹à»Õ¡¹éÓáÅéÇÂѧÍǺÍÑë¹ÍÂÙèàÅÂ
_________________
¼Á äÁèªèͺÍÂÙèà©Âæ äÁèÃÙéà»ç¹äà áµèʧÊÑÂã¡ÅéºéÒÅÐ ¡Ñ´áÁèÁѹ·Ø¡Çѹ


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
jenrakkhow
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Mar 2008
ͺ: 772
͹ͧ(Dog name): ⴹѷ¢ÕéÍÔ¨©Ò&⤹ѹÊØ´áʺ

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 4:14 pm    ͧ: *0* ͺҧͤ

ⴹѷÍÂÒ¡àÅè¹¹éÓ´éǨѧ
ÇèÒáµè¤Ô§à¡è§¨Ñ§¾ÒáÁèÇèÒ¹éÓ´éǹèÒÃÑ¡¨Ñ§àÅÂ

_________________
äÍⴹѷËÁÒ¢Õé¹ÍÔ¨©Ò
´×éÍ «¹ µÐ¡Ð áµè¡ç¹èÒÃÑ¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
wan250
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Nov 2006
ͺ: 693
͹ͧ(Dog name): âÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 5:17 pm    ͧ: âÁ¨Ô â¨ÍÕé ͺҧͤ

âÁ¨Ô¡Ñºâ¨ÍÕé¡çÍÂÒ¡ä»àÅè¹¹éÓÍèÐ ªèǧ¹ÕéàªÕ§ÃÒ¡çÃéÍ¹æ ¾èÍäÁèÇèÒ§¾Òä»ÇèÒ¹éÓÊÑ¡·Õ ¾Õè¤Ô§ÁÕ¹éÓ¡ÇéÒ§æá¶ÁÁÕʹÒÁÇÔè§àÅè¹ÍÕ¡ âÍÂÃé͹
_________________
¹ÙèâÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Sabza
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Feb 2009
ͺ: 234
͹ͧ(Dog name): Sab (áʺ)

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 6:51 pm    ͧ: ͺҧͤ

¾Õè¤Ô§ÇèÒ¹éÓà¡è§áºº¹Õé ʧÊѵéͧãËé¾Õè¤Ô§Ê͹¹éͧáʺÇèÒ¹éÓáÅéÇÅÐ
_________________
áʺʹҹ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Wahnjai
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 Oct 2008
ͺ: 681
͹ͧ(Dog name): YamRoll ( áÂÁâÃÅì ) 2 à´×͹ áÅéǤÃѺ

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 7:49 pm    ͧ: ͺҧͤ

¾ÕèàÅç¡¢Ò à¢éÒÁÒá«Ç àËç¹ËèǧÂÒ§ãË­è´Õ ãËéËÇÒ¹à¢éÒä»ÍÂÙèÍÕ¡¤¹Ë¹èÍÂà¶ÍÐ
àËç¹áÅéÇ ÍÂÒ¡¾ÒáÂÁâÃÅì á¨é¹ä»àÅè¹¹éӡоÕè¤Ô§ºÑ´¹ÒÇ ´Ù«Ô Razz
¹éÓ·ÕèÊÃкØÃÕ¹èÒÇèÒ¨ÃÔ§æË¹Í Cool

_________________
^_^ áÂÁâÃÅì ËÁÒ¹é͹èÒÃÑ¡¢Í§áÁè ^_^

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
poisson
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Oct 2007
ͺ: 735
͹ͧ(Dog name): Oscar&Rocky&Cake

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 7:50 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÃÐãË­èæ ¤ÃͧÊÃФ¹à´ÕÂÇàÅ¹Р¹èÒÍÔ¨©Ò¤Ô§¨Ô§æ
ÍÍÊ¡éÒ ¡Ð Ãêͤ¡Õé ÍÂÒ¡ä»àÅè¹´éǨѧ

_________________
----- Çѹ¹Õéµéͧ´Õ¡ÇèÒàÁ×èÍÇÒ¹----
ËÁÒ¨ÍÁ·ÓÅÒÂÅéÒ§ Íա˹èͤ§¶Í¹àÊÒà¢çÁá¹èæàÅÂ
(¼Á ÁÕÇÔ¸ÕàÍÒµÑÇÃÍ´àÇÅÒ·Ó¼Ô´ äÁèãËéáÁè¡Ð¾èÍâ¡Ã¸¤êÒºº)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
Sherosamurai
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 18 Jan 2009
ͺ: 641
͹ͧ(Dog name): Kevla-िÅèÒ

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 8:07 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÇêÒÇæææ ¹éÓ¹èÒàÅ蹨ѧàŤéÒº
ÍÒ¡ÒÈÃé͹æẺ¹Õé ä´éàÅè¹¹éÓàÂç¹ÊºÒ·Ñ駤Ãͺ¤ÃÑÇàÅÂ
िÅèÒÍÔ¨©Ò¨Ñ§àŤéÒº^O^

_________________
http://Sherosamurai.hi5.com <-- (ÁèÒÁÕêिÅèÒ¤ÃéÒº)


ش Sherosamurai Mon Feb 23, 2009 11:15 pm, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
jicherry
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Apr 2008
ͺ: 152
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡ªÔé¹

ͺͺ: Mon Feb 23, 2009 9:44 pm    ͧ: ͺҧͤ

Very Happy ¤Ô§ÁÒÃѺÅÙ¡ªÔé¹·ÕèºéÒ¹ºéÒ§¨Ôè¤êÒººº ªÔé¹ÍÂÒ¡ä»à·ÕèÂÇäÃè¡ØÊØÁÒÍèÐ Wink ªÔé¹ÍÂÒ¡àÅè¹¹éÓµ¡¡¡¡¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
weerasak T.
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 13 Jun 2008
ͺ: 354
͹ͧ(Dog name): N" MoMMaM

ͺͺ: Tue Feb 24, 2009 7:44 am    ͧ: ͺҧͤ

¹éÓàÂç¹æàÅè¹¹éӵ͹àÂç¹æʹءææææ (ÁÍÁáÁÁÍÔ¨©Ò·ÕèÊØ´àÅÂæææ)
_________________

http://Mom0001.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
¨ÍÁÁÒÂÒ_20002
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 03 May 2007
ͺ: 1565
͹ͧ(Dog name): ¹éÓµÒÅ ¡Ð ºÑ´´Õé

ͺͺ: Tue Feb 24, 2009 12:03 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹éÓ¹èÒàÅ蹤ÃѺ...............»èÒ»ëÒ¾Ò¹éÓµÒÅ ¡Ð ºÑ´´Õéä»àÅè¹Ë¹èÍ´Ô
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2  Ѵ
˹ 1 ҡ 2

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow