My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ÃÙ»§Ò¹»ÒÃìµÕé»ÕãËÁè¹éͧËÁÒ¤ÃêÒºº

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÇÁÃÙ»¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÒÇ My Love Golden (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 10:57 am    ͧ: ÃÙ»§Ò¹»ÒÃìµÕé»ÕãËÁè¹éͧËÁÒ¤ÃêÒºº ͺҧͤ

¹éͧÇÔ¹ áͧ¨Õé ຤͹ áÁèàÅç¡ à»Ô´ºéÒ¹©Åͧ»ÕãËÁèãËéà¾×è͹æÁÒà·ÕèÂǡѹáÅéǤÃѺ

¡ÇèÒ¨Ðà»Ô´ºéÒ¹ä´é¡ç¢Í¤Ø³ÂÒ¡ÇèÒ¨ÐãËéä´é µéͧºÍ¡ÇèÒÁÕ¹éͧËÁÒÁÒá¤è 4-5 µÑÇàͧáÅéÇ¡ç·ÓÁ×Íä¢ÇéËÅѧ¾Ù´ã¹ã¨äÇéÇèÒ "4 ¤Ù³ 5 ¤ÃѺáÁè" ¤§¨Ðà»Ô´»Õ¹Õéä´é»Õà´ÕÂÇà¾ÃÒФҴÇèÒ ¹éͧËÁÒ¤§¨ÐÁҡѹàÂÍСÇèÒ 20 µÑÇ¡Ñ´á·Ð·ÓÅÒºéÒ¹¾Ñ§¤§¨Ðâ´¹¤Ø³ÂÒ¤Ҵâ·ÉäÁèãËéÁÒÍÕ¡á¹èæ ¤Ø³»éÍÁºÍ¡ÇèÒ»Õ¹ÕéäÁèÁÕÍÐäÃàÊÕÂËÒÂàÅÂÁÕáµèàÊÕ§àËèÒµÅÍ´§Ñé¹»Õ˹éҨѴÍÕ¡¤Ø³ÂèÒ¤§¨ÐãËéÁÒÍÕ¡¹Ð àź͡ÇèҨѴºéÒ¹¤Ø³»éÍÁàÅ´աÇèÒàËç¹ÁÕÊǹ¼ÅäÁé´éÇ ä»ÅØÂÊǹ¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ

µ¡Å§ÇèÒ¹éͧËÁÒÁҡѹ¡ÇèÒ 20µÑǨÃÔ§æ´éÇ àËèҡѹÇ×è§àÅ蹡ѹʹء ÁÕÍÒËÒÃàËÅ×Íà¾Õº¡Ô¹»Ôé§ÂèÒ§¡Ñ¹ ¨Ñº¢Í§¢ÇÑ­¡Ñ¹áÅÐäÅè¨ÑºËÁÒ¨ÍÁ«èҡѹ«Ðà˹×èͨ¹´Ö¡¡ÇèÒ 4 ·ØèÁ¨Ö§á¡ÂéÒ¡ѹ¡ÅѺ ÁÒ´ÙÃÙ»¡Ñ¹¤ÃѺDSC04980.jpg
 Description:
 Filesize:  53.89 KB
 Viewed:  12701 Time(s)

DSC04980.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:04 am    ͧ: ͺҧͤ

à¾×è͹æ·ÂÍÂÁҡѹ¾ÃéÍÁ¹éͧËÁÒ


DSC04978.jpg
 Description:
 Filesize:  60.38 KB
 Viewed:  12700 Time(s)

DSC04978.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:07 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ãͺ¤ÃÑÇ¿ÅØê¡¿Ãê͹ ¤Ãͺ¤ÃÑÇÍàÅç¡«Õè¡Ð¤Ñ¿à¤ê¡

¢Íº¤Ø³¤Ãͺ¤ÃÑÇ¿Ñ¡·Í§áµ§ä·Â·ÕèäÁèä´éÁÒ¡çÍصÊèÒËì½Ò¡¢éÒÇà¡ÃÕº¡Ñºá¡ÅéÁÁÒãË騹àµçÁâµêÐ áÅФسÁÔ¡·Õè¼èÒ¹ÁÒáÇêºà´ÕÂÇàÍÒ»êÍà»ÕéÂÁÒ½Ò¡DSC04985.JPG
 Description:
 Filesize:  60.87 KB
 Viewed:  12699 Time(s)

DSC04985.JPG
ش mylovegolden Sun Jan 01, 2006 11:32 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:10 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³Ë¹ØèÁ¤Ø³¹Øê¡ ¡Ð ¤Ø³´Å¤Ø³Ë¹Öè§ ÁÕà¨éÒ¿ÅØ꡹͹à½éÒÍÒËÒú¹âµêÐÍÂèҧʺÒÂã¨


DSC04986.JPG
 Description:
 Filesize:  45.61 KB
 Viewed:  12698 Time(s)

DSC04986.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:16 am    ͧ: ͺҧͤ

ÃÙ»ã¡Åéæ¢Í§Ë¹ØèÁËÅèÍ·ÕèÊØ´ÊÒÇÊÇÂà«ç¡«Õè·ÕèÊØ´¢Í§ÁÒÂàÅԿϤÃѺ ÍÔÍÔ


DSC04990.JPG
 Description:
 Filesize:  46.97 KB
 Viewed:  12695 Time(s)

DSC04990.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:21 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³«Õ«èÒÊì ¤Ø³µØÅà·¾ÍѹàÅ×ͧª×èÍ «éÍà¨ç´¤Ø³·ÃÒÂÊѧࡵØÇèÒÂѧ¨éÍäÁèËÂØ´àŹФÃѺ ¤Ø³¨ëÒ ¤Ø³àÅç¡ËÁèÒÁÕéູ ¤Ø³Ë¹Ö§·ÕèµÍ¹¹Õé¹Ó˹ѡ¢Öé¹àÍÒ¢Öé¹àÍÒ¡çà¾ÃÒСԹ¡Ô¹¡Ô¹ Êèǹ¤Ø³´Å¡ÓÅѧà´Ô¹ÁÒÅÔºæ


DSC05000.JPG
 Description:
 Filesize:  46.11 KB
 Viewed:  12694 Time(s)

DSC05000.JPGDSC04999.JPG
 Description:
 Filesize:  44.66 KB
 Viewed:  12693 Time(s)

DSC04999.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:27 am    ͧ: ͺҧͤ

»ëÁູ (ÂѧàͿ࿤) ¡Ð»Ð»êÒàͧ¤ÃѺ ˹ØèÁËÅèÍ·ÕèáͺªÍºáͧ¨Õé


DSC04996.JPG
 Description:
 Filesize:  41.61 KB
 Viewed:  12691 Time(s)

DSC04996.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:35 am    ͧ: ͺҧͤ

à¾×è͹æàÃÔèÁŧÁ×Í·Ó»ÅÒËÁÖ¡áÅÐÍÒËÒ÷ÐàÅÊ´»Ôé§ÂèÒ§ ·ÓºÒºÕ¤ÔÇ¡Ô¹¡Ñ¹

¢Íº¤Ø³¤Ø³µØÅà·¾ÍصÊèÒËì¢ÑºÃ¶ä»àÍÒºÒºÕ¤ÔÇáʹÍÃèÍÂÁÒãËéDSC04994.JPG
 Description:
 Filesize:  49.16 KB
 Viewed:  12689 Time(s)

DSC04994.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:37 am    ͧ: ͺҧͤ

¤¹·ÕèäÁèä´é·ÓÍÐäáç¹Ñè§ÃͤØ¡ѹÍÂèҧʺÒÂæ


DSC04991.JPG
 Description:
 Filesize:  51.24 KB
 Viewed:  12688 Time(s)

DSC04991.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:42 am    ͧ: ͺҧͤ

¹éͧÇÔ¹¡çÁÕ¾ÕèÊÒÇ·ÕèºéÒ¹¤Ø³Ë¹Öè§ÁÒàÅè¹´éÇÂ


DSC04984.JPG
 Description:
 Filesize:  53.58 KB
 Viewed:  12687 Time(s)

DSC04984.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:45 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³»ÑêºÁÒà»ç¹«Ò¹µÒ¤ÃÍʢͧ¹éͧËÁÒ ·Ø¡ÃÙ»¨ÐÁÕ¹éͧËÁÒÃØÁµÍÁäÁèÁÕËèÒ§


DSC04997.JPG
 Description:
 Filesize:  42.52 KB
 Viewed:  12686 Time(s)

DSC04997.JPGDSC04998.JPG
 Description:
 Filesize:  41.02 KB
 Viewed:  12685 Time(s)

DSC04998.JPGDSC05001.JPG
 Description:
 Filesize:  45.02 KB
 Viewed:  12685 Time(s)

DSC05001.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:52 am    ͧ: ͺҧͤ

¹éͧÇÔ¹¡éàÅ蹺·«Ò¹µÒ¤ÅÍʹéͧËÁÒàËÁ×͹¡Ñ¹ ¨¹áͧ¨Õé¡Ô¹ÁÒ¡ä»Íêǡᵡä»ÊÒÁ¤ÃÑé§


DSC04988.JPG
 Description:
 Filesize:  38.7 KB
 Viewed:  12684 Time(s)

DSC04988.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 11:55 am    ͧ: ͺҧͤ

àÃÔèÁÁ×´áÅéÇ à»Ô´ä¿Ê»Í·äÅ·ì˹èÍ ¶èÒÂÍÍ¡ÁÒÁÕáµèÃÙ»¹éͧËÁÒà»ç¹à§Ò ËÁÒ¼Õ ºÃêÍÍÍÍÍÍ.....


DSC05015.JPG
 Description:
 Filesize:  40.41 KB
 Viewed:  12683 Time(s)

DSC05015.JPGDSC05014.JPG
 Description:
 Filesize:  39.46 KB
 Viewed:  12682 Time(s)

DSC05014.JPGDSC05013.JPG
 Description:
 Filesize:  40.15 KB
 Viewed:  12682 Time(s)

DSC05013.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 12:06 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÂÔè§Á×´«Ò¹µÒ¤ÅÍʹéͧËÁÒÂÔ觢Âѹ·Ó§Ò¹ ÁÕ¹éͧËÁÒÁÒÃͧ͢¢ÇÑ­à¾Õº


DSC05008.JPG
 Description:
 Filesize:  26.84 KB
 Viewed:  12681 Time(s)

DSC05008.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 12:11 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³á»ëÁ¹Õè¡ç«Ò¹µÒ¤ÃÍÊáµèÁ¹µìàÊ×èÍÁÁÕ¹éͧËÁÒÁҡѹ¹éÍÂäÁèàËÁ×͹¤Ø³»Ñêº


DSC05012.JPG
 Description:
 Filesize:  32.17 KB
 Viewed:  12680 Time(s)

DSC05012.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 12:16 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÃÙ»»ÒÃìµÕéʹءæÂѧÁÕÍÕ¡à¾Õº¤ÃѺ à´ÕëÂǨÐÁÒâ¾Êµè͵͹ 2 ãËé µÍ¹¹Õéµéͧä»à½éÒ¹éͧÇÔ¹µèͤÃѺ áÁèàÅ硨Ðä»·ÓÍÒËÒÃà·Õè§ à´ç¡æä»à·ÕèÂǵèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´¡Ñ¹ËÁ´ºéÒ¹àŤÃѺ


DSC05069.JPG
 Description:
 Filesize:  30.03 KB
 Viewed:  12659 Time(s)

DSC05069.JPGDSC05064.JPG
 Description:
 Filesize:  29.22 KB
 Viewed:  12659 Time(s)

DSC05064.JPGDSC05058.JPG
 Description:
 Filesize:  29.39 KB
 Viewed:  12659 Time(s)

DSC05058.JPGDSC05059.JPG
 Description:
 Filesize:  29.88 KB
 Viewed:  12658 Time(s)

DSC05059.JPG
ش mylovegolden Sun Jan 01, 2006 9:34 pm, 2
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sun Jan 01, 2006 7:29 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÃÙ»ÀÒ¤ 2 ÁÒµè͡ѹ·Õè¹ÕèàŤÃѺ

http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?p=14210
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
noobee_2528
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 19 Mar 2009
ͺ: 3
͹ͧ(Dog name): à¬ÍáµÁ

ͺͺ: Fri Mar 20, 2009 12:51 pm    ͧ: à¬ÍáµÁ ͺҧͤ

ÍÂÒ¡ä»´éǨѧ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÇÁÃÙ»¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÒÇ My Love Golden (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow