My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ࡳ±ì㹡ÒèѴà¡Ã´ÍÒËÒÃàÁç´ÊÓËÃѺ¹éͧËÁÒ !!!!

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
Moji
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 16 May 2006
ͺ: 7
͹ͧ(Dog name): Moji

ͺͺ: Fri May 19, 2006 9:59 pm    ͧ: ࡳ±ì㹡ÒèѴà¡Ã´ÍÒËÒÃàÁç´ÊÓËÃѺ¹éͧËÁÒ !!!! ͺҧͤ

à¾×è͹ æ ËÅÒ·èÒ¹ÍÒ¨¨ÐÅѧàÅÇèÒÍÒËÒùéͧËÁÒ ã¹·éͧµÅÒ´ÁÕËÅÒÂÂÕèËéÍ ¤¹â¹é¹ºÍ¡ÂÕèËé͹Õé´Õ ¤¹¹Ñ鹺͡ÂÕèËé͹Ñé¹´Õ ·ÓãËéµéͧÅͧà»ÅÕè¹ä»ËÅÒ æ ÂÕèËéÍ ¡çÂѧʧÊÑÂÇèÒÊÙµÃä˹´ÕÊÓËÃѺ¹éͧËÁÒàÃÒ·ÕèÊØ´ ÍÒËÒÃàÁç´·Õè¹éͧËÁÒàÃҪͺ·Ò¹ÍÒ¨¨ÐäÁè´Õ·ÕèÊØ´¡éÍä´é¹Ð Åͧ´Ù¢éͤÇÒÁ¢éÒ§ÅèÒ§ áÅéÇÅͧãËé¤Ðá¹¹¡Ñ¹¤ÃѺ

â´Â´Ù¢éÍÁÙÅ ¡ÒÃà»ÃÕºà·ÕºÊèǹ¼ÊÁ¢Í§ÍÒËÒÃáµèÅÐÂÕèËéÍ: ¨Ò¡ http://www.mylovegolden.com/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=66541&Ntype=0 ÇèÒ ÁÕÊèǹ¼ÊÁÍÐäáѹºéÒ§¡éͨЪèÇÂä´éÁÒ¡ Åͧ´Ù¹Ð¤ÃѺ

ÍéÒ§ÍÔ§ http://pets.families.com/blog/grade-your-dog-food

------------------------------------------------------------------------------
Grade Your Dog Food
-----------------------------------------------------------------------------

It's hard to know what the best food for your pup is. There are a lot of factors involved -- ingredients, your dog's age, your dog's general health and weight, and what you can afford!

Below is a method to grade your dog food that was posted on one of the online dog communities I belong to. It seems like a lot of effort, but it yields some interesting results.

Start with a grade of 100 :

For every listing of "by-product", subtract 10 points for being sketchy!
For every non-specific animal source ("meat" or "poultry", meat, meal or fat) reference, subtract 10 points for being sketchy!
If the food contains BHA, BHT, or ethoxyquin, subtract 10 points
For every grain "mill run" or non-specific grain source,subtract 5 points for being sketchy!
If the same grain ingredient is used 2 or more times in the first five ingredients (i.e. "ground brown rice", "brewer's rice", "rice flour" are all the same grain), subtract 5 points
If the protein sources are not meat meal and there are less than 2 meats in the top 3 ingredients, subtract 3 points
If it contains any artificial colorants, subtract 3 points
If it contains ground corn or whole grain corn, subtract 3 points
If corn is listed in the top 5 ingredients, subtract 2 more points
If the food contains any animal fat other than fish oil,subtract 2 points
If lamb is the only animal protein source (unless your dog is allergic to other protein sources), subtract 2 points


If it contains soy or soybeans, subtract 2 points
If it contains wheat (unless you know that your dog isn't allergic to wheat), subtract 2 points
If it contains beef (unless you know that your dog isn't allergic to beef), subtract 1 point


If it contains salt, subtract 1 point
Extra Credit:

If any of the meat sources are organic, add 5 points
If the food is endorsed by any major breed group or nutritionist, add 5 points


If the food is baked not extruded, add 5 points


If the food contains probiotics, add 3 points


If the food contains fruit, add 3 points


If the food contains vegetables (NOT corn or other grains), add 3 points
If the animal sources are hormone-free and antibiotic-free, add 2 points


If the food contains barley, add 2 points
If the food contains flax seed oil (not just the seeds), add 2 points


If the food contains oats or oatmeal, add 1 point


If the food contains sunflower oil, add 1 point


For every different specific animal protein source (other than the first one; count "chicken" and "chicken meal" as only one protein source, but "chicken" and "beef" as 2 different sources), add 1 point


If it contains glucosamine and chondroitin, add 1 point
If the vegetables have been tested for pesticides and are pesticide-free, add 1 point

Grading:

94-100+ = A
86-93 = B
78-85 = C
70-77 = D
69 = F


ä´é¤Ðá¹¹¡Ñ¹ÍÂèÒ§äÃÁÒ post äÇé¡éʹչФÃѺ ÍÔÍÔ

_________________
¼Á´×éÍáÅЫ¹ÁÒ¡ æ ¡ÐÅѧàÃÕ¹àµÃÕÂÁ͹غÒÅÍÂÙèÎѺ


ش Moji Sun May 21, 2006 8:14 pm, 3
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
Moji
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 16 May 2006
ͺ: 7
͹ͧ(Dog name): Moji

ͺͺ: Mon May 22, 2006 10:18 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍÕ¡ Web ¾Íà»ç¹¢éÍÁÙŤÃѺ ÍÂèÒ¨ÃÔ§¨ÃѧÁÒ¡¹Ñ¡ ¢Ö鹡Ѻ¨Ó¹Ç¹¼ÙéâËǵ´éÇÂ
http://www.topgoldenretrieversites.net/cgi-bin/database/db.cgi?tbl=DogFood

_________________
¼Á´×éÍáÅЫ¹ÁÒ¡ æ ¡ÐÅѧàÃÕ¹àµÃÕÂÁ͹غÒÅÍÂÙèÎѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
Moji
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 16 May 2006
ͺ: 7
͹ͧ(Dog name): Moji

ͺͺ: Mon May 22, 2006 10:25 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍÕ¡àÇ纤ÃѺ
http://www.rateitall.com/t-353-dog-food-brands.aspx?age=&zipcode=&gender=&sort=0&pagenum=1

_________________
¼Á´×éÍáÅЫ¹ÁÒ¡ æ ¡ÐÅѧàÃÕ¹àµÃÕÂÁ͹غÒÅÍÂÙèÎѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow