My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

àË繪èǧ¹Õé¢Ñ¹·Õ¿ÕàÇÍÃìàŵÒÁ¡ÃÐáÊ«Ñê¡Ë¹èÍ ÍÔÍÔ
价˹ 1, 2  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
Radar
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 14 Jun 2005
ͺ: 763
͹ͧ(Dog name): RADAR

ͺͺ: Fri Jul 14, 2006 9:59 pm    ͧ: àË繪èǧ¹Õé¢Ñ¹·Õ¿ÕàÇÍÃìàŵÒÁ¡ÃÐáÊ«Ñê¡Ë¹èÍ ÍÔÍÔ ͺҧͤ

¨Ñ´ä»àËç¹ÁÕ¤¹¶ÒÁºèÍ æ ÇèÒÁÕä¢èãºà´ÕÂÇ ËÃ×ÍäÁèÁÕä¢è·Ó§Ñ ¡çàÅÂàÍÒÁÒãËé´Ù¤ÃѺÇèÒ·ÓẺ¹Õéä§ ÍÔÍÔ Laughing


26052006_re.jpg
 Description:
àÊÃç¨áÅéÇ¡çÁÕ¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁà»ç¹¢Í§µÑÇàͧ ÍÔÍÔ
 Filesize:  21.33 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

26052006_re.jpg25052006(023)_resize.jpg
 Description:
àÂ纻Դ«Ð˹èÍÂà´ëÇÊèǹ·ÕèäÁèµéͧ¡ÒÃàÍÒÍÍ¡¨ÐÍÍ¡ÁÒ´éÇÂ
 Filesize:  21.03 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

25052006(023)_resize.jpg25052006(024)_resize.jpg
 Description:
·ÒÁÍÒÃÒ¼Áà¹Õè¹ҹ¨Ñ§
 Filesize:  22.63 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

25052006(024)_resize.jpg25052006(020)_resize.jpg
 Description:
ªèÇ¡ѹËÒ˹èÍ«ÔÇèÒä»áͺÍÂÙèä˹ËÇèÒ
 Filesize:  18.82 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

25052006(020)_resize.jpg25052006(018)_resize.jpg
 Description:
ÊźàËÁ×Í´ ʺÒÂ㨠ËØ æ
 Filesize:  20.45 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

25052006(018)_resize.jpg25052006(017)_resize.jpg
 Description:
µéͧ¨Ñ´¡Òþ×é¹·Õè«Ð˹èÍ »èÒ¹¹ÕéÂѧáËÇè§ÍÂÂÙèàÅ á§é æ
 Filesize:  19.26 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

25052006(017)_resize.jpg25052006(013)_resize.jpg
 Description:
¼ÁàÃÔèÁ§§ æ áÅéǹÐà¹Õè©մäÃãËé¼ÁÎÐ
 Filesize:  19.61 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

25052006(013)_resize.jpg25052006(011)_resize.jpg
 Description:
ÍéÒ....àÍÒà¢éÒàÊé¹ä»àÅéÂÂÂ
 Filesize:  17.68 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

25052006(011)_resize.jpg25052006(009)_resize.jpg
 Description:
ÁÒ·ÓäÃËÇèÒÇѹ¹Õé à¾Ôè§ÁÒàͧ¹Õè¹Ò¨Óä´é¹Ð
 Filesize:  18.56 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

25052006(009)_resize.jpg25052006(002)_resize.jpg
 Description:
¤ÔéÇ¢ÇÒ¡Ãеء æ·èÒäÁè´ÕáÎÐ ËÒ·Ò§¡ÅѺàͧ´Õ¡ÇèÒ
 Filesize:  19.28 KB
 Viewed:  6111 Time(s)

25052006(002)_resize.jpg_________________
¾èÍ レーダー(RADAR) àͧ¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
onnanonan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Feb 2006
ͺ: 663
͹ͧ(Dog name): ¾Õè "ªÒàÂç¹" ¡Ð ¹éͧ "¾Íà¾Õ§" áÅÐ˹٠"ÅѤ¡Õé"

ͺͺ: Fri Jul 14, 2006 10:15 pm    ͧ: ͺҧͤ

ªÒàÂç¹àÊÕÂÇá·¹àÅÂÍèФÃѺ à´ÕëÂÇ͹Ҥµ¼ÁµéͧⴹàËÁ×͹¡Ñ¹á¹èàÅ á§...á§
_________________
={ ªÒàÂç¹ .... ã¤ÃÇèÒ .... àÂç¹ªÒ }=
-*- «¹....«èÒ....ºéÒÃÐËèÓ -*-
*-* àÈÃÉ°¡Ô¨ "¾Íà¾Õ§" *-*
__¡Ô¹ãËéàÂÍÐæ àÅè¹ãËé˹ѡæ áÅй͹ÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§ (¹Ò¹æ)__ËÅѺãËéʺÒ¹ÐÅÙ¡¾èÍ¡ÐáÁèÃѡ˹ٹФÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email MSN Messenger
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Fri Jul 14, 2006 10:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

¾Õè»êÍ¡¡Õé¢Í§ÃÔªªÕè¨ÐµéͧⴹẺ¹ÕéàËÃÍà¹ÕèÂ
_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
DEE DEE
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jul 2005
ͺ: 1171
͹ͧ(Dog name): deedee tatar

ͺͺ: Fri Jul 14, 2006 10:28 pm    ͧ: ͺҧͤ

âÍéâËé ÁÕ¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¡Ò÷Ӣѹ·ÕãËé´ÙẺàµçÁ æ àÅÂËÃ×Íà¹Õè ËÇÒ´àÊÕÂÇ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email
PUMMY
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Apr 2005
ͺ: 1589
͹ͧ(Dog name): **ªÕâµÊ & ªÕµÒÃì**

ͺͺ: Fri Jul 14, 2006 11:03 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³¹éͧ¡Ôê¡...
àôÒÃìâªÇì ³ Ëéͧ¼èҵѴÍÂèÒ§¹Õé à¾×è͹æ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐÃͤÔÇà¨Õë¹ÁÕËÇѧà»ÅÕè¹㨡ѹà»ç¹á¶Ç ÍÔÍÔ..
Smile
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
totti777
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 May 2006
ͺ: 604
͹ͧ(Dog name): ´Øê¡´Ôê¡,´êÍ¡á´ê¡,âùÑÅâ´é,¶Ø§·Í§

ͺͺ: Fri Jul 14, 2006 11:51 pm    ͧ: ͺҧͤ

àËç¹áÅéÇàÊÕÂÇá·¹àŤÃѺ àËÍæ áÅéÇ·ÓËÁѹà¤éÒ¹ÕèÁѹ´ÕËÃ×ÍÁдչÕè
¨Ðä´éä»·ÓºéÒ§ ʧÊÒÃÁÐÍÂÒ¡·ÓàÅÂ

_________________
´Øê¡´Ôê¡ áÅéÇà¡Ô´ÁÒà»ç¹¾èÍÅÙ¡¡Ñ¹ãËÁè¹ÐÅÙ¡¾èÍ
´Øê¡´Ôê¡ ´êÍ¡á´ê¡ âùÑÅâ´é ¶Ø§·Í§ ¶Ø§à§Ô¹
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email
áÁè»êÍ¡¡Õé
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 03 Aug 2005
ͺ: 692

ͺͺ: Fri Jul 14, 2006 11:58 pm    ͧ: ͺҧͤ

âË àÅè¹âªÇì¡Ñ¹Ê´æ Ẻ¹ÕéàÅÂàËÃÍà¹Õè ¹èÒ¡ÑǨѧ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
pangbobo
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 13 Jul 2006
ͺ: 94
͹ͧ(Dog name): ËÁÙâºéÍéǹ

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 2:46 am    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒ¡ÅÑǨѧ¹éÒ ¤Ô´ÇèÒ¨ÐäÁèà¨Õ깢ͧâºâºéá¹è¹Í¹¤Ñº!!!!


203codysit3x5-2.jpeg
 Description:
 Filesize:  6.8 KB
 Viewed:  6077 Time(s)

203codysit3x5-2.jpeg_________________
à¾ÃÒÐàÃÒ ËèÒ§....ä¡Å¡Ñ¹àËÅ×Íà¡Ô¹.....
©Ñ¹àͧ¡çäÁèÃÙéàÁ×èÍäèÐä´é¾º..à¸Í....ËÁÙâºéSad
¨ÐÊͺáÅéǹÐ..
äÁèä´éà¨Í¡Ñ¹ºèÍÂæáÅéǹÐ....
¤Ô´¶Ö§¹éͧËÁÒ(ËÁÙ)·Ø¡µÑǹÐ...
Mylovegolden
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
pop
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Jan 2005
ͺ: 1036
͹ͧ(Dog name): ¶Ø§à§Ô¹ ¶Ø§·Í§ â¡Åà´é¹ àÁÂìà´Âì áÅеÑÇàÅ硵ÑǹéÍÂÍÕ¡4µÑÇ

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 4:26 am    ͧ: ͺҧͤ

Í×ÁÁ... ¹èÒ¡ÅÑÇ

¨Ð¾Òä»·ÓºéÒ§´ÕäËÁà¹Õè ¤§µéͧ¤Ô´ËÅÒÂÃͺ˹èÍÂ

(ÃÙ»àËç¹äÁè¤èͪѴ ÍÐ ÍÔÍÔ )
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email MSN Messenger
bio
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Mar 2006
ͺ: 792
͹ͧ(Dog name): bio

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 8:35 am    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒ¡ÑÇ·Õè«Ùé´
¾è͡ѺáÁèÎѺÍÂèÒ¾Ò»ëÁ仹Ð
»ëÁ¡ÑÇ

_________________
¾èͤÃѺ..áÁè¤ÃѺ¼Á´×é͹éÍÂŧáÅéǹФÃѺ.....
çHi5 äºâͨéÒ
http://biomylove.hi5.com
¢Çºáá¢Í§äºâÍ
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5934&highlight=
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email MSN Messenger
indy
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 14 Jun 2006
ͺ: 53
͹ͧ(Dog name): Indy , Linux , Browny , Mafia , Ava , Java

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 9:02 am    ͧ: ÍÔÍÔ ͺҧͤ

»êÍ¡¡Õé ´ÙäÇé¹Ð¨êÐ ¶Ö§µÒ»êÍ¡¡ÕéáÅéÇÅèÐ... Laughing Laughing Laughing
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ MSN Messenger
ËÁèÒÁÕêÇÕâ¡é(¡Ã³Ô¡Ò)
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2006
ͺ: 884
͹ͧ(Dog name): ÇÕâ¡é¤Ø§

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 9:32 am    ͧ: ͺҧͤ

bio :
¹èÒ¡ÑÇ·Õè«Ùé´
¾è͡ѺáÁèÎѺÍÂèÒ¾Ò»ëÁ仹Ð
»ëÁ¡ÑÇÎèÒ ÎèÒ â´¹á¹è æ ¾ÕèäºâÍ â´¹á¹è æ ˹ÕäÁè¾é¹ËÃÍ¡ ÍÔÍÔ

ÇÕâ¡éÁÒãËé¡ÓÅѧ㨾Õèäºâ͹Ð

ÇèÒáµèÇèÒ ¶éÒÁÕáÅéÇ Áѹ¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊË´ËÒÂä»ËÃ×Íà»ÅèÒà¹ÕèÂ

_________________
ËÁÑè¹à¢ÕéÂÇ ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡àÅ ÊÑ¡Çѹ¨Ðµéͧ¢ÂéÓÁѹãËéä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email MSN Messenger
jeed
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Jun 2005
ͺ: 500
͹ͧ(Dog name): T-BONE

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 9:56 am    ͧ: ͺҧͤ

Laughing âË..à¨éÒ»êÍ¡¡ÕéàÍëÂ...áÅÐÍÕ¡ËÅÒ æ æ ´Õ¹Ð·Õ⺹ÁÕä¢èáÅéÇäÁè§Ñé¹áÁèÁÒ¹à»ç¹ÅÁá˧ æ àÅÂÍÐ Rolling Eyes
_________________
...âÍêÂ..ÍÂÒ¡ÁÕàÁÕÂ
http://jeedjungna.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ MSN Messenger
supaporn
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Jan 2006
ͺ: 382
͹ͧ(Dog name): ¿Ñ¡·Í§

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 3:08 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹Ñè¹¨Ô ¹èÒË´ËÂͧÁÒ¡ æ àÅ ´Õ¹Ð¿Ñ¡·Í§ ·ÕèáÁèà¨Í˹ÙËÅѧ¨Ò¡·Õè˹Ùà»ç¹¢Ñ¹·ÕàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ
_________________
¾è͡ѺáÁè¡çÂѧÃÑ¡¿Ñ¡·Í§ÍÂÙè¹ÐÅÙ¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email MSN Messenger
jee-pumpkin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 1806
͹ͧ(Dog name): ¿Ñ¡·Í§ ¡Ð ᵧä·Â

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 4:00 pm    ͧ: ͺҧͤ

äÁèà¨Í¡Ñ¹á»ê»à´ÕÂÇ àôéÒÃìâµ¢Öé¹µÑé§àÂÍÐ ¾ÍÇѹ¹Õéà¢éÒÁÒÍèÒ¹ ÍéÒÇ à»ç¹¢Ñ¹·ÕáÅéÇ´éÇ µÍ¹¹Õéá¼ÅËÒÂÂѧ¤Ð ¾Õè·Í§ ¾Õèᵧ¢ÍãËé˹ÙËÒÂäÇäǹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 8:00 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Í§âÁâÁè¼èҵѴàÊÃç¨ ãªéãÊèàÊ×éͤèÐ ËÑǨҹºÔ¹âÁâÁèäÁèªÍº

¤Ø³¡Ôê¡ à¨ë§¨Ô§ 㨡ÅéÒÁÑè¡ÁÑè¡ ¢Í§ºÕä»Ê觵͹ÊÒÂæ ËÁÍ¡ç¨Ñº¢Öé¹à¢Õ§àÅ áÁèÁѹ¢Í¡ÅѺ仹͹ÃÍ·ÕèºéÒ¹ à´ÕëÂǤèÓæ¤èÍÂÁÒÃѺ ¡ÐãËé¿×é¹µÑÇà»ç¹»¡µÔáÅéǤèÍÂà¨Í¡Ñ¹ äÁèÍÂÒ¡àËç¹ÁëÒ·Õèà¾Ô觿×é¹ Áѹâ«à« áÅéÇ·Óã¨Í´¤Ô´¶Ö§â·ÃèÒäÁèä´é µÒÂà¾ÃÒÐÁ´ÅÙ¡ÍÑ¡àʺ àŨѺâÁâÁèä»à¨Õ빫ÐàÅÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 8:39 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èҨШѺ(ÍÕ¡¤¹)µÑ´à»ç¹¢Ñ³±Õä»àŹФسµÙè¹Ð ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
Êع·ÃÕ Ê§Ç¹Ç§Èì
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 May 2006
ͺ: 985
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡Áѧ¤Ø´

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 10:11 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒʧÊÒèѧ¹Í¹ÊźàËÁ×Í´
_________________
ÃÑ¡ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡¨êÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
boong-gi
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 682
͹ͧ(Dog name): ¾ÕèºØ駡Õë ¾Õè㺺ÑÇ ¹éͧºêÇÂËÇÒ¹

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 10:46 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒ¡ÅÑÇà¹ÍСÔê¡ à¹ÍÐ
ÍÖë ¶éÒâ´¹¡ÑºµÑǨÐà»ç¹ä§¹Ð ÍÔÍÔ
´Õ¹Ðà¹Õè ÅÙ¡¼Áä¢èŧ»¡µÔ áÅмÁ¡çäÁèà¨éÒªÙé´éÇ ËÒÂËèǧ àËÍ àËÍ

_________________
¾ÕèºØ駡Õë ¡Ð ¾Õè㺺ÑÇ......

à¨éÒºêÇÂËÇÒ¹ ¡Ðà ¨éÒÁÕà§Ô¹

à¨éÒÊÕèáʺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Radar
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 14 Jun 2005
ͺ: 763
͹ͧ(Dog name): RADAR

ͺͺ: Sat Jul 15, 2006 11:41 pm    ͧ: ͺҧͤ

¾Õè»ØéÁ¤ÃѺ·Õè¡Ôê¡Å§ÃÙ»äÇéà¹ÕèÂàÍÒäÇéãËé¾èÍáÁè·Ñé§ËÅÒµѴÊÔ¹ã¨ã§¤ÃѺÇèÒÍÂÒ¡·Ó¨Ô§ æ äËÁ¶éÒ·ÓáÅéÇäÁèÊÒÁÒöá¡éä¢äáÅѺä´é¹Ð Êèǹ·Õè¡Ô꡵ѴÊԹ㨷Óà¹ÕèÂâ´ÂÊèǹµÑÇáÅéÇ Happy ¤ÃѺ Âѧ䧶éҵ͹·Õèà¢ÒÍÒÂØÁÒ¡ æ ¨Ðä´éäÁèÁÕÍѵÃÒ¡ÒÃàÊÕ觵èÍ¡ÒÃà»ç¹ÁÐàÃç§á¹è¹Í¹ à¾ÃÒжéÒà»ç¹ÁÐàÃ秵͹á¡è¤§ÃÑ¡ÉÒä´éÂÒ¡à¹×èͧ¨Ò¡»Ñ­ËÒ·Ò§´éÒ¹ÃèÒ§¡Ò·Õè¨Ð·¹µèÍÂÒÊźäÁèäËÇ ¡Ôꡤ§¨Ðä´éäÁèµéͧÁÒ¹Ñè§àÊÕÂ㨷ÕËÅѧÇèÒÃÙé§Õé·Óáµèà¹Ôè¹ æ ´Õ¡ÇèÒ


¾ÕèÇÔ·Âì¨ëÒ¢Íà¡çºäÇé·Ó¾Ñ¹¸ØìºéÒ§¹Ð¨êÐ áµèàÍ...ÁÒ¤Ô´ÍÕ¡·Õ¡ç¹èҨдչФÃÒǹÕéä»ä˹·ÓäÃä´éʺÒÂËÒÂËèǧ ËØ æ

ËÇÑ´´Õ¤ÃѺ¾ÕèËÁÙ¾ÕèàÅç¡ µÍ¹¹Õéá¼ÅËÒ´ÕáÅéǤÃѺà¡×ͺÊͧà´×͹áÅé¹ áµè¢¹Âѧ¡Ø´ÍÂÙèàÅÂÍèÐ

áË¹Ð æ ¤Ø³«èÒ ÍÂÒ¡ÅͧÍèÐ¨Ô Ê¹ÁêÐà´ëǾÒä»·ÓºéÒ§¤Ø³ËÁ͹èÒÃÑ¡¹Ð ÁèÒÂàª×èͶÒÁÍչѧµØÅ´Ù¨Ô ÍÔÍÔ Laughing

_________________
¾èÍ レーダー(RADAR) àͧ¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2  Ѵ
˹ 1 ҡ 2

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow