My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ã¤ÃÃÙéºéÒ§¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§Ê§Ç¹

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
¸Ò¹Ô¡Ò¹µì ÈÃÕÊÁ·Ã§
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 28 Jun 2006
ͺ: 58
͹ͧ(Dog name): Lion King

ͺͺ: Thu Jul 27, 2006 2:01 pm    ͧ: ã¤ÃÃÙéºéÒ§¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§Ê§Ç¹ ͺҧͤ

ÍÂÒ¡·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§Ê§Ç¹¢Í§à¨éÒ¹éͧËÁÒµÑǼÙéàͧ¨Ñ§ÁÕã¤ÃªèÇÂàà¹Ð¹Óä´éºéÒ§ àËç¹ÁÕÇÔ¸Õ·Õèãªé¹éÓà¡Å×͹ФèÐ áµèäÁèÃÙé¢Ñ鹵͹¤èÐ

ش ¸Ò¹Ô¡Ò¹µì ÈÃÕÊÁ·Ã§ Thu Jul 27, 2006 2:04 pm, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
bokbok
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jan 2005
ͺ: 1013
͹ͧ(Dog name): ºêÍ¡ ºêÍ¡

ͺͺ: Thu Jul 27, 2006 11:09 pm    ͧ: ͺҧͤ

à·èÒ·ÕèÃÙéÁÒ¡ç¤×Íãªé¹éÓà¡Å×͹Ñè¹áËÅФÃѺàªç´µÃ§»ÅÒÂÍÇÑÂÇÐ
¾ÃéÍÁ·Ñé§à»Ô´Ë¹Ñ§ËØéÁ»ÅÒÂ(¹Ô´Ë¹è͹ФÃѺ)àªç´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ºÃÔàdz¹Ñé¹

äÁèµéͧ¶Ö§¢Ñ鹩մ¹éÓÊǹà¢éÒä»ã¹ºÃÔàdz¹Ñ鹹ФÃѺ
à¾ÃÒÐà¤ÂÁÕà¾×è͹æÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§àËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒÁÕ¤¹·Óáµè¹Ö¡äÁèÍÍ¡ÇèÒã¤Ã·Ó
áµè⢤Âѧ´Õ·ÕèäÁèÁÕ¼ÅÍÐäáѺÅÙ¡æÁÒ¡

_________________
ºêÍ¡ ºêÍ¡ The Goldendog
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
ËÁèÒÁÕêÇÕâ¡é(¡Ã³Ô¡Ò)
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2006
ͺ: 884
͹ͧ(Dog name): ÇÕâ¡é¤Ø§

ͺͺ: Fri Jul 28, 2006 9:44 am    ͧ: ͺҧͤ

¹éÓà¡Å×ÍẺä˹¤Ð ¹éÓà¡Å×ͼÊÁàͧ ËÃ×͹éÓà¡Å×Í ·ÕèËÒ«×éÍä´éµÒÁÃéÒ¹¢ÒÂÂÒ¤Ð

¨Ðä´é·ÓºéÒ§

_________________
ËÁÑè¹à¢ÕéÂÇ ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡àÅ ÊÑ¡Çѹ¨Ðµéͧ¢ÂéÓÁѹãËéä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
p
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 13 Mar 2006
ͺ: 106
͹ͧ(Dog name): ¹éӷͧ

ͺͺ: Fri Jul 28, 2006 6:00 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍÂÒ¡ÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹¤Ð ·ÕèºéÒ¹ÅéÒ§áµè¹éÓÊÐÍÒ´ äÁèà¤ÂãªéÍÂèÒ§Í×è¹àÅ¤РºÒ§¤¹à¤éҺ͡ÇèÒÍÂèÒä»ÂØ觢ͧà¤éÒ à¤éҨзӤÇÒÁÊÐÍÒ´µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔàͧ ¶éÒàÃÒä»·Ó à´ÕÂǨÐÍÑ¡àʺ¢Öé¹ÁÒ¤Ð
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
le-o
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Apr 2006
ͺ: 116
͹ͧ(Dog name): le_o

ͺͺ: Sat Jul 29, 2006 2:09 am    ͧ: ͺҧͤ

áÅéǵçÍÇÑÂÇТͧËÁÒ àËÁ×͹¨ÐÁÕ¹éÓ¢Øè¹ÍÍ¡àËÅ×ͧ(¤ÅéÒÂ˹ͧ.áµè¤§¨ÐäÁèãªè)Áѹ¨ÐÁÕÍÂÙèµÃ§¹Ñ鹶×ÍÇèÒ»¡µÔãªèÁÑê¤èÐ ÍÂÒ¡·ÃÒºÇÔ¸Õ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´àËÁ×͹¡Ñ¹¤èÐ à¾ÃÒл¡µÔ¡ç¨ÐàÍÒ·ÔªªÙàªç´ãËéÍèФÐ
_________________
ÅÕâÍ¡Ñ´áÁè·Ø¡ÇѹàÅÂà¨êºÁÒ¡æáµèÂѧ䧡ç**⤵ÃÃÑ¡àͧàÅÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
bio
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Mar 2006
ͺ: 792
͹ͧ(Dog name): bio

ͺͺ: Sun Jul 30, 2006 3:10 am    ͧ: ͺҧͤ

¾ÂÒÂÒÁ½Ö¡ãËéà¤éÒàÅÕ¤ÃѺ...àÁ×èÍ¡è͹äºâÍ¡éÍà»ç¹Áѹ¨ÐàËÁ×͹˹ͧ à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÊ¡»Ã¡¤ÃѺ....à´ëǹÕéäÁèÁÕáÅéÇà¾ÃÒÐäºâÍà¤éÒàÅÕÂà»ç¹áÅéÇ.....¡éͤ×Í·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´µÑÇàͧ¹Ñé¹áËÅÐ...
_________________
¾èͤÃѺ..áÁè¤ÃѺ¼Á´×é͹éÍÂŧáÅéǹФÃѺ.....
çHi5 äºâͨéÒ
http://biomylove.hi5.com
¢Çºáá¢Í§äºâÍ
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5934&highlight=
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
poo&pla_naka
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 02 Apr 2006
ͺ: 115
͹ͧ(Dog name): »¡»éͧ

ͺͺ: Sun Jul 30, 2006 2:50 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹àËÁ×͹¡Ñ¹àÅÂ............ÁÕ¹éÓàËÅ×ͧææäËÅÍÍ¡Áҵçä˹¢Í§»¡»éͧ ·ÕèºéÒ¹àÍÒÊÓÅժغ¹éÓà»ÅèÒàªç´ãËé¤èÐ Embarassed
_________________
à¨éÒ¾èͻҡ¹éÓ©ÒÂÒ.......»¡»éͧ¹éÍ¡зԧᴧÂÔÁ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
jeed
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Jun 2005
ͺ: 500
͹ͧ(Dog name): T-BONE

ͺͺ: Sun Jul 30, 2006 8:08 pm    ͧ: ͺҧͤ

Laughing Laughing Laughing ¢Í§ÃÑ¡¢Í§Ê§Ç¹ÃÐÇѧ¨ÐÍÑ¡àʺ¹Ð¨êÐ....»ÅèÍÂãËéà»ç¹àÃ×èͧ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ¨Ñ´¡ÒÃàͧ¨Ð´Õ¡ÇèÒÁÑé§...·Õ⺹¡çÁÕà¤éÒ¨ÐàÅÕÂàͧàÁ×èÍà»ç¹Ë¹ØèÁáµèà´ÕëÂǹÕéäÁèµéͧàÅÕÂàͧáÅéÇà¾ÃÒÐÁÕËÁÒä·ÂÍÕ¡µÑǤÍÂàÅÕ·ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ãËé¨éÒ Wink
_________________
...âÍêÂ..ÍÂÒ¡ÁÕàÁÕÂ
http://jeedjungna.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
áÁèâ»àµâµé
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Aug 2006
ͺ: 1103
͹ͧ(Dog name): â»àµâµé(àµé)

ͺͺ: Fri Sep 01, 2006 11:48 am    ͧ: ÍÂÒ¡ÃÙé¨Ñ§ ͺҧͤ

»¡µÔáÅéÇãªéáÍÅ¡ÍÎÍÅìàªç´à»ç¹äÃÁÑ駪èÇÂá¹Ð¹ÓºéÒ§
_________________
»ëÁà»ç¹ËÁÒ áµè¡çÁÕËÑÇ㨹ФѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
jane
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Feb 2005
ͺ: 237
͹ͧ(Dog name): ªÔâÃè,ºÑ´´Õé,¢éÒÇ¿èÒ§,¢¹Ø¹,â¡â¡é,ÂÑ¡Éì (5 ¡.¾.¹Õé¡ç¤Ãº 2 ¢ÇºáÅéǤÃѺ)

ͺͺ: Fri Sep 01, 2006 9:13 pm    ͧ: Re: ÍÂÒ¡ÃÙé¨Ñ§ ͺҧͤ

ÈØÀÒ¾Ôª­ì ªÒ­³Ã§¤ì :
»¡µÔáÅéÇãªéáÍÅ¡ÍÎÍÅìàªç´à»ç¹äÃÁÑ駪èÇÂá¹Ð¹ÓºéÒ§


Shocked äÁè¤ÇÃãªéáÍÅ¡ÍÎÍÅì¤èÐ ÍÒ¨·ÓãËéà¡Ô´¡ÒÃÍÑ¡àʺä´é¤èÐ ãªé¹éÓÊÐÍÒ´ ËÃ×͹éÓà¡Å×ͨдաÇèҹФèÐ

_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow