My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

¾ÃØ觹Õé.......... â´â´é¨Ð¼èҵѴ (ÍÕ¡áÅéÇ)
价˹ 1, 2  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 10:59 pm    ͧ: ¾ÃØ觹Õé.......... â´â´é¨Ð¼èҵѴ (ÍÕ¡áÅéÇ) ͺҧͤ

áÁèÍصÊèÒËì¡ÓÅѧÀÙÁÔã¨ÇèÒà¨éÒÅÙ¡ªÒ¢¹¢Öé¹ÁÒà¡×ͺàµçÁáÅéÇ
¢¹Ò´ÇèÒ¼ÔÇ˹ѧµ¡ÊÐà¡ç´¨¹µéͧʹ¡Ô¹ä¡è¢Í§â»Ã´ä»à»ç¹à´×͹
µÍ¹¹Õé¼ÔÇàÃÔèÁ´Õ¢Öé¹ ¢¹¡ÓÅѧ¼ÅÑ´ãËÁè áÁè¡Ð¨Ð¾Òä»ÍÍ¡Êѧ¤Á㹧ҹ pet expo «éÒ˹èÍÂ

àÎéÍ.... Crying or Very sad

ÊØ´ËÅè͵éͧà¢éÒâç¾ÂÒºÒÅÍÕ¡áÅéǤèÐ
ÍÒ·ÔµÂì¡è͹¡Í´æÍÂÙè ...ÍéÒÇ ¹Õè¡é͹ÍÐäÃÍÐ àºéÍàÃèÍ àËÁ×͹à»ç¹ÅÙ¡»Ô§»Í§µÃ§µé¹¤Í Çѹ¡è͹ÂѧäÁèÁÕàÅÂ
µÐáá¹Ö¡ÇèÒà»ç¹ä·ÃÍ´ìÅлèÒÇà¹Õè àÍ..ËÁÒÁÕà»ç¹ä·ÃÍ´ìäËÁ Rolling Eyes àÍÍ..äÁèÃÙéàËÁ×͹¡Ñ¹

ä»·Õèþ à¡ÉµÃ à¢Òà¨ÒÐ仵ÃǨ¤èÐ ÂѧºÍ¡äÁèä´é áµèàËç¹ÇèÒäÁèÁÕàª×éÍâäÍÐäÃ
ãËé·Ò¹ÂÒá¡éÍÑ¡àʺ ¡Ð Å´ºÇÁ ¡çÂغŧ áµè¡é͹µÃ§¤ÍÁѹá¢ç§¢Öé¹ÍÐ

àÁ×èÍÇÒ¹ä»ËÒËÁÍÍÕ¡·Õ à¢ÒÇèÒʧÊѵéͧµÑ´ áÅéÇÊ觪Ôé¹à¹×é͵ÃǨ
Crying or Very sad

ʧÊÒÃà¨éÒÅÙ¡ªÒ¨ѧ0752.jpg
 Description:
 Filesize:  55.98 KB
 Viewed:  4731 Time(s)

0752.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 11:00 pm    ͧ: ͺҧͤ

ËÁͺ͡ÇèÒµéͧÇÒ§ÂÒÊź´éÇ Crying or Very sad


0192.jpg
 Description:
 Filesize:  79.49 KB
 Viewed:  4730 Time(s)

0192.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 11:08 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤§äÁèä´éâ´´¹éÓä»ÍÕ¡¹Ò¹¹¹¹¹¹¹ Crying or Very sad


0206.jpg
 Description:
 Filesize:  80.06 KB
 Viewed:  4729 Time(s)

0206.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 11:11 pm    ͧ: ͺҧͤ

¾èÍáÁè¡çËÒàÃ×èͧá¡Åé§â´éäÁèä´éÍÕ¡ËÅÒÂÍÒ·ÔµÂì Crying or Very sad


0251.jpg
 Description:
 Filesize:  89.36 KB
 Viewed:  4727 Time(s)

0251.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 11:14 pm    ͧ: ͺҧͤ

ã¤Ã¨Ð¹Ö¡ÇèÒ ¤ÍÍÇºæ ¢Í§â´é¨ÐÁÕ¡é͹ÍÐäûÃÐËÅÒ´ÍÂÙè¢éÒ§ã¹


0276.jpg
 Description:
 Filesize:  51.92 KB
 Viewed:  4725 Time(s)

0276.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 11:19 pm    ͧ: ͺҧͤ

â´â´é¼èҵѴ... áÅéÇ¡ØꧡÔꧨÐàÅ蹡Ðã¤Ã


1371.jpg
 Description:
 Filesize:  72.14 KB
 Viewed:  4722 Time(s)

1371.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
PUMMY
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Apr 2005
ͺ: 1589
͹ͧ(Dog name): **ªÕâµÊ & ªÕµÒÃì**

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 11:20 pm    ͧ: ͺҧͤ

ʧÊÒÃâ´â´é¨Ñ§àÅ ½Ò¡ºÍ¡â´â´éÇèÒ·¹à¨çº¹Ô´¹Ö§¹Ð¤Ð ¨Ðä´éÃÙéÇèÒà»ç¹ÍÐäÃ

à¢éÒ㨤سáÁèÁÔªªÕèÁÒ¡¤èÐ ÇèÒà»ç¹¡Ñ§ÇÅÁÒ¡á¤èä˹ à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤Ø³áÁè áÅТÍãËéâ´â´éäÁèà»ç¹ÍÐäÃÁÒ¡ ËÒÂä´éàÃçÇäǤèÐ
Smile
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 11:23 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤§µéͧËéÒÁàÅè¹à¡Á§ÑºËÙä»ÍÕ¡¹Ò¹¹¹¹¹ Crying or Very sad


1334.jpg
 Description:
 Filesize:  67.9 KB
 Viewed:  4720 Time(s)

1334.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 11:29 pm    ͧ: ͺҧͤ

¼èÒáÅéǨÐËÅèÍàËÁ×͹à´ÔÁäËÁäÁèÃÙé

......àÎéÍ Crying or Very sad
Crying or Very sad Crying or Very sad

¢Íº¤Ø³¡ÓÅѧ㨨ҡ¤Ø³ PUMMY ÁÒ¡¤èÐ0136.jpg
 Description:
 Filesize:  46.37 KB
 Viewed:  4718 Time(s)

0136.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
¾èÍÅÙÅÙè¡ÐÅÙà¸ÍÃì
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 07 Jan 2005
ͺ: 60
͹ͧ(Dog name): ÅÙÅÙè¡ÐÅÙèà¸ÍÃì

ͺͺ: Fri Aug 11, 2006 11:34 pm    ͧ: à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤ÃѺ ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤ÃѺ ¢ÍãËéâ´â´é»ÅÍ´ÀÑ áÅÐËÒÂäÇæ¹Ð¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
DEE DEE
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jul 2005
ͺ: 1171
͹ͧ(Dog name): deedee tatar

ͺͺ: Sat Aug 12, 2006 12:46 am    ͧ: ͺҧͤ

â´¹¼èÒÍÕ¡áËÅйèÒʧÊÒèѧàÅ ¢ÍãËéâ´â´éËÒÂäÇ æ ¹Ð¤ÃѺ áÅлÅÍ´ÀѨҡ
¡ÒüèҵѴ¤ÃÑ駹Õé´éǤÃѺ ¢ÍãËé¡é͹á¢ç§ æ ¡é͹¹Ñé¹à»ç¹à¾Õ§à¹×éͧ͡¸ÃÃÁ´Ò¹Ð¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
Paepae
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Feb 2006
ͺ: 169
͹ͧ(Dog name): Paepae and Neena forever

ͺͺ: Sat Aug 12, 2006 1:21 am    ͧ: ͺҧͤ

à»à»é¡çà»ç¹àªè¹¡Ñ¹¤ÃѺ à»ç¹2¤ÃÑé§ ¤ÃÑé§ááà»ç¹·ÕèªèǧËÅѧ¤è͹价ҧ´éÒ¹ËÅѧµÃ§µÓá˹觷Õè©Õ´ÂÒ¦èÒ¾ÂÒ¸ÔàÁç´àÅ×Í´ ·Õèà»ç¹à¾ÃÒÐÇèÒµÑÇÂÒÁѹäÁè¡ÃШÒ¡çàÅÂÍÑ¡àʺà»ç¹¡é͹¡çàŵéͧ⡹¢¹áÅéÇ´Ù´ÍÍ¡ÃèÇÁ¡Ñº¡ÒáԹÂÒ¡çËÒÂ´Õ Êèǹ¤ÃÑ駷ÕèÊͧ«Öè§Âѧà»ç¹ÍÂÙèáµèÂغŧÁÒ¡¨¹á·º¨ÐËÒÂʹԷáÅéÇà¡Ô´¨Ò¡ÍÐäáçäÁè·ÃÒºä´é áµèÊѹ¹ÔÉ°Ò¹ÇèÒÍÒ¨¨ÐÁÒ¨Ò¡¡ÒúҴà¨çº¢Í§¢ÒÍÕ¡¢éÒ§¨Ö§ãªé§Ò¹¢Ò¢éÒ§·ÕèàËÅ×Í˹ѡ¼Ô´»¡µÔ¨Ö§à¡Ô´à»ç¹à¹×éͧ͡»ÃСͺ¡Ñº¼Á´Ñ¹ÃÙéà·èÒäÁè¶Ö§¡Òóìä»àÊÃÔÁá¤Åà«ÕÂÁãËéà¾ÃÒФԴÇèҨЪèÇ·ÓãËé¡Ãд١á¢ç§áç áµè·Õèä˹ä´éÁѹÂÔ觡ÅѺ价ÓãËé¡é͹à¹×éͧ͡ÁѹãË­èáÅÐá¢ç§¢Öé¹ÁÒ¡ ä»ËÒËÁÍ¡Õè·Õè æ ¡çºÍ¡ÇèÒµéͧ¼èҵѴáÅéÇ¡çäÁèá¹èã¨ÇèÒÁѹ¤×Í¡é͹à¹×éÍÍÐäÃáÅШÐÍÑ¡àʺ¢Öé¹ÁÒÍÕ¡ËÃ×ÍäÁèËÁÍäÁèÃѺ»ÃСѹ áµè¾Íä»ËÒËÁÍ·ÕèÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ(á¶ÇºéÒ˹Ù)ËÁÍ¡çãËéÂÒÁÒ¡Ô¹2ÊÑ»´ÒËì¡é͹à¹×éÍ¡çÂغä»àͧ
¼ÁÍÂÒ¡á¹Ð¹ÓãËéÅͧä»ËÒËÁÍ·Õè¹Ñè¹´Ù¡è͹à¾ÃÒÐÇèÒà»ç¹à¤Êã¹ÅѡɳÐà´ÕÂǡѹ áµèàËç¹ÇèÒ¨Ðä»ËÒËÁÍ·Õèþ.à¡ÉµÃà¾×èͼèҵѴ¾ÃØ觹Õé ¡ç¤§äÁè·Ñ¹áÅéÇ Âѧ䧼Á¡ç¢ÍãËéâ´â´é¼èҵѴ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐËÒ»èÇÂà»ç¹»ÅÔ´·Ô駨ҡ¡é͹à¹×éÍ(¸ÃÃÁ´Ò)¹Õé¹Ð¤ÃѺ à¢éÒã¨ËÑÇÍ¡¢Í§¡Ò÷ÕèËÁҨеéͧ¶Ù¡¼èҵѴ´Õ·Ñé§Ê§ÊÒ÷Ñ駡ѧÇŨҡķ¸Ôì¢Í§ÂÒÊźáÅмŢͧ¡ÒüèҵѴ ¢ÍãËé¼èÒ¹¾é¹ä»ä´é´éÇ´չФÃѺ

_________________
My dream comes true. ½Ñ¹à»ç¹¨ÃÔ§¼ÁºÔ¹ä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
LEKlinux
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Mar 2006
ͺ: 743
͹ͧ(Dog name): Linux, Browny, Indy Vista, Mafia, Ava, Java ~

ͺͺ: Sat Aug 12, 2006 7:42 pm    ͧ: ͺҧͤ

Razz àÍÒ㨪èÇ¢ÍãËéÃÙ»ËÅèÍâ´â´é »ÅÍ´ÀÑ ËÒÂäÇ æ ´éǤèÐ
à¢éÒã¨ËÑÇÍ¡¾èÍáÁè¤èÐ à¾ÃÒÐá¤è¾ÒÅÙ¡ æ ä»·ÓËÁѹàÃÒÂѧà¤ÃÕ´àÅÂ

_________________
.

.
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=4079&highlight
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Sat Aug 12, 2006 8:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍÕ¡áÅéÇàËÃͤÃѺ àÎéÍâ´é¹Ðâ´é ʧÊÒèÃÔ§æ¢ÍãËé¡ÒüèҵѴà»ç¹ä»´éÇ´չФÃѺ áÅШÐäÁèà»ç¹ÍÕ¡áÅéǨÐä´éËÁ´à¤ÃÒÐËì«Ð·Õ¹ÐÅÙ¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Sat Aug 12, 2006 8:36 pm    ͧ: ͺҧͤ

â´â´é¨ÐËÁ´ËÅèÍÍÕ¡áÅéÇàËÃÍà¹Õè ¼èҵѴ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐËÒÂäÇæ´éǹФèÐ
à¢éÒã¨àÇÅÒÃÍ¢¹¢Ö鹤èÐÁѹªèÒ§ÂÒǹҹàÊÕ¨ÃÔ§

_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
ªÔÊØÁØÁËéͧ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Sep 2005
ͺ: 535
͹ͧ(Dog name): Latte'

ͺͺ: Sat Aug 12, 2006 10:17 pm    ͧ: ͺҧͤ

µÍ¹¹ÕéÅÒàµé¡çà»ç¹¤Ð áµè¡ÓÅѧÂغŧ Âغŧ.. ¨Ò¡¢¹Ò´ºÇÁá¢ç§à·èÒ¼ÅÊéÁ ä»à·èҡѺ¼ÅÁйÒÇáÅéǤèÐ ÂغŧàÂÍÐ..
¢Í§¡Ã³ÕÅÒàµé¤Ô´ÇèÒ«¹áÅéÇ¡ç仪¹ÍÐäëѡÍÂèÒ§ áÅéÇ¡ç»Ù´ÍÍ¡ÁÒẺ¤¹ºÇÁÍФèÐ

äÁèá¹èã¨ÇèÒ´éÇÂÂÒ Danzen ËÃ×ÍÇèÒ ´éÇÂsupplement ¢Í§¤¹·ÕèáÁèÁѹ¢ÂѹÂÑ´àÂÕ´¡ÃÍ¡»Ò¡¡Ñ¹á¹è - -''

¢Í§â´â´é ÍÃäÁèá¹èã¨ÇèÒà»ç¹ cyst µÃ§µèÍÁ¹éÓÅÒÂÃÖà»ÅèÒ¤èÐ = =''
»¡µÔà¹Õè à¾×è͹Í÷Õèà»ç¹ÊѵÇìá¾·Âì¡ç¨Ðá¹Ð¹ÓãËé¢Ù´ÍÍ¡àËÁ×͹¡Ñ¹ã¹¡Ã³Õà»ç¹ cyst áµè¶éÒÃÑ¡ÉÒä»áÅéÇÂغŧ ¡çäÁè¹èÒËèǧÍÐääèÐ = =

ÍÒ¡ÒáçàËÁ×͹¡Ñ¹¡Ñºâ´é¹ÕèÅèФèÐ µÍ¹áá¡çºÇÁ áÅéÇ¡çà¨ÒÐ仵ÃǨ.. ¹éÓàÅ×Í´ÍÍ¡ÁÒÃÒÇæ à¡×ͺæ 14-15 cc ¤èÐ
Çѹ¹Ñ鹤سËÁÍà¨ÒÐáÅéÇà¤é¹ÍÍ¡ÁÒãËéàÂÍзÕèÊØ´ áÅéÇ¡çãËéÂÒ»¯ÔªÕǹР( Cepharexin ) ¡Ñº ÂÒÅ´ºÇÁ (Danzen ) ÁÒ·Ò¹¤èÐ
¼èÒ¹ä» 1 ÊÑ»´ÒËì ¾Òä»àªç¤ÍÕ¡·Õ (¡è͹ pet expo 1 Çѹ) »ÃÒ¡®ÇèÒà»ç¹¡é͹á¢ç§áÅéÇ à¨ÒÐ仡çà¤é¹¹éÓÍÍ¡ÁÒä´éÍÕ¡ 4 -5 cc áÅéÇ¡çá¢ç§ä»àÅ à»ç¹ÅѡɳÐäµ à·èÒ¼ÅÊéÁ ÊÑ»´ÒËì¹ÕéÍÃÅͧ §´ Danzen áÅéÇÅͧãËé·Ò¹ ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ·Õè·Ó¸ØáԨÍÂÙè ¢¹Ò´¡çŴŧàÃ×èÍÂæ ¤èÐ

µÍ¹¹ÕéÊÑ»´ÒËì·ÕèÊÒÁàÁ×èÍÇÒ¹ä» meeting ·Õè¤Ã¡äÁéÏ ¢¹Ò´Å´Å§à·èÒ¼ÅÁйÒÇáÅéǤèÐ ¤Ô´ÇèÒ¤§äÁèÁÕÍÐäùèÒËèǧ à¾ÃÒоÍä»àªç¤áÅéǤØ¡Ѻ¤Ø³ËÁÍ·Õè þÊ. àÊÃç¨ à¢ÒºÍ¡ÇèÒ ¡ÓÅѧ¤èÍÂæ Âغŧ ¡çäÁèµéͧãËéÂÒà¾ÔèÁ (ÍÃäÁè¡ÅéҺ͡ÇèÒ danzen ¹èÐ ËÒÂä» 1 ÊÑ»´ÒËì¡ÅÒ§§Ò¹ pet expo áÅéǤèÐ ËÁÍ áËÐæ)

¶éÒà¡Ô´¾ÕèÁÔªªÕèäÁèÍÂÒ¡ãËéâ´â´é¼èҵѴ ÅͧÊѧࡵآ¹Ò´´Ù仡è͹äËÁ¤Ð - -''
ºÒ§·Õ ÍÒ¨¨Ð¤èÍÂæ Âغŧ¡çä´é¤èÐ áµèÍÃÅͧâ·Ã令Ø¡ѺÊѵÇ×á¾·Âìà¾×è͹ÍÃáÅéÇ à¢Ò¡çºÍ¡ÇèÒ á¹Ð¹ÓãËé¼èÒàËÁ×͹¡Ñ¹ áµèà¼ÍÔ­äÁè¤èÍÂÍÂÒ¡ä´éà¨éÒµÑÇ´ÕÃÁÂÒÍФèÐ.. ¡çàÅÂàÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¹Õé¡è͹ ¡ç»ÃÒ¡®ÇèÒÂѧ´Õ·ÕèÂغŧ áµèá¢ç§¢Öé¹àËÁ×͹¡Ñ¹¤èÐ

à¾ÃÒоǡà¹×éÍàÂ×èÍà¡ÕèÂǾѹ (Fibrous tissue) ¤§¤èÍÂæ ¢Öé¹ÁÒËèÍËØéÁ¾Ç¡¶Ø§¹éÓÍФèÐ áµè¶éÒ¡Ô¹ÂÒÅ´ºÇÁ ¨ÐÁÕ enzyme ·ÕèªèÇÂÊÅÒ¾ǡà¹×éÍàÂ×è;ǡ¹ÕéÍФèÐ

_________________
áÁè¤éÒº.. ÅÒàµé¡ÅѺÁÒáÅéÇ
àµé¡ÅѺÁÒ¾ÃéÍÁ㺻ÃÔ­­Ò
àµé¡ÅѺÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁáʺ¶éÒäÁèä´éÍÂÙèã¹ÊÒ¨٧¤éÒº ÍÔÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
sagit
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Feb 2005
ͺ: 312
͹ͧ(Dog name): ¹éͧᵧâÁ

ͺͺ: Sun Aug 13, 2006 11:47 am    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒʧÊÒÃâ´â´é¨Ñ§àŤèÐ áÁèᵧâÁà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð Í´·¹Ë¹è͹ÐÊØ´ËÅèÍ ¢ÍãËéËÒÂäÇ æ ¹Ð¨êÐ ÊÙéÊÙé Wink
_________________
^0^ᵧâÁ¨ÍÁ«¹^0^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
»ÅÒ·Ù¹èÒ㹺èÍ»ÅÒ¾ÂÙ¹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 25 Jan 2005
ͺ: 372
͹ͧ(Dog name): ¾Õè½éÒ & ¹éͧ¿Ò¹

ͺͺ: Sun Aug 13, 2006 6:52 pm    ͧ: ͺҧͤ

â´é¨ëÒËÒÂàÃçÇæ¹êÒ
_________________
^^ ÃÑ¡½éÒ¡Ôê¡¿Ò¹ ^^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
ÁÔªªÕè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Jul 2005
ͺ: 1075
͹ͧ(Dog name): ¡ØꧡÔê§+â´â´é+ä«ÍÔëÇ+¼Ñ´ä·+à«àÇè¹+ÂÙ

ͺͺ: Sun Aug 13, 2006 10:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

¡ÅѺÁÒáÅéǤèÐ

ʧÊÒèѧàÅÂ

¨ëÍÂàÅÂ0095.jpg
 Description:
 Filesize:  48.47 KB
 Viewed:  4652 Time(s)

0095.jpg0089.jpg
 Description:
 Filesize:  55.5 KB
 Viewed:  4652 Time(s)

0089.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Sun Aug 13, 2006 11:08 pm    ͧ: ͺҧͤ

â´â´é¹èÒʧÊÒèѧàŤèÐ ·èÒ·Ò§¨Ðà¨ç¹èÒ´Ù
ËÒÂäÇäǹÐâ´â´é¹Ð

_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2  Ѵ
˹ 1 ҡ 2

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow