My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

»Ñ­ËÒàÃ×èͧ ËÁÑ´ ..

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
jajahappy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Jul 2006
ͺ: 1271
͹ͧ(Dog name): á¡éÁ, ¡êÇÂ

ͺͺ: Fri Jan 12, 2007 12:51 pm    ͧ: »Ñ­ËÒàÃ×èͧ ËÁÑ´ .. ͺҧͤ

àÃ×èͧËÁÑ´

1. ©Õ´ÂÒ
2. ãË¡Ô¹ÂÒàÁç´
3. ËÂÍ´ÂÒ ..

ÇÔ¸Õä˹·Õèãªéä´é´Õ·ÕèÊØ´ ..

µÒÁÇÔ¸Õ·Õè 1 ©Õ´ÂÒ ¼Áà¤Âä´éÃѺ¿Ñ§ÁÒ
ºéÒ§ÇèÒ©Õ´ÂÒºèÍÂæ à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹àËçºËÁÑ´
¨ÐÊ觼ÅàÊÕµè͹éͧËÁÒ .. ( ¡Ã³Õ·Õè©Õ´ºèÍÂæ )

ÇÔ¸Õ·Õè 2 ãËé¡Ô¹ÂÒàÁç´ µÍ¹¹ÕéãËé¹éͧËÁÒ¡Ô¹ÍÂÙèáµè äÁèä´é¼Å ..

ÇÔ¸Õ·Õè 3 .. ËÂÍ´ÂÒ ¨Ð ÅͧãªéÍÂÙè áµèµÔ´µÃ§·ÕèÇèÒ
ËÂÍ´ä»áÃéÇ àÇÅÒÁÕ¹éͧËÁÒµÑÇÍ×è¹ÁÒàÅè¹
ÁÒàÅÕ ¨Ð ÍѹµÃÒÂãËÁ ?? ..

ÊèǹàÃ×èͧàË纹Ñé¹äÁè¤èͨÐÁÕ¤ÃѺ »Ã¡µÔ·ÕèºéÒ¹
¨ÐãªéÇÔ¸Õŧ¹éÓÂÒŧº¹¾×é¹´Ô¹¡è͹¹èФÃѺ
áµè §§ äÁèÃØ àËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒ ËÁÑ´ÁÒ¨Ò¡ä˹ ..

_________________
.... Ãé͹¨¹µÑºáź ....
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
petch
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Oct 2006
ͺ: 243
͹ͧ(Dog name): petch

ͺͺ: Fri Jan 12, 2007 4:58 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÂÒ·ÕèãËé¡Ô¹ãªéÂÕèËéÍÍÐäÃËÃ×ͤèÐ ·ÕèºéÒ¹¡éÍãËé¡Ô¹ áµèäÁèàËç¹ÁÕËÁÑ´ ¨ÐÁÕàË纺éÒ§àËç¹»ÕÅФÃÑé§
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
kla_ka13
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Apr 2005
ͺ: 181
͹ͧ(Dog name): Hine

ͺͺ: Fri Jan 12, 2007 11:27 pm    ͧ: ͺҧͤ

µÍ¹¹Õé·ÕèºéÒ¹ãËéÂÒẺË´àËçº-ËÁÑ´¡çŴŧä»àÂÍÐàŤѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
nonbung
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 1653
͹ͧ(Dog name): ä´Áè͹¤ÃѺ+¨Õ¹èÒ¤èÐ

ͺͺ: Sat Jan 13, 2007 12:23 am    ͧ: ͺҧͤ

¡è͹Í×蹹ФÐ
¶éÒàÃҡӨѴº¹µÑǹéͧËÁÒàÃÒáÅéÇ
µéͧÂé͹¡ÅѺÁÒ´Ù ºÃÔàdz·Õè¹éͧËÁÒàÃҹ͹´éǤèÐ
áÅеéͧ¡Ó¨Ñ´ÀÒÂ㹺éÒ¹´éǤèÐ
ÍÒ¨ãªéÂÒª¹Ô´©Õ´¾è¹µÒÁ¾×é¹ à¾×èͦëÒàËçº ËÁÑ´ ãËéËÁ´ä»àÃçÇÁÒ¡¢Öé¹

ËÅÕ¡àÅÕ觡ÒäÅØ¡¤ÅաѺÊعѢ·ÕèÁÕàËçºËÁÑ´ËÃ×Íã¡ÅéªÔ´ãËé¹éÍÂŧ
ËÅÕ¡àÅÕè§ Ë­éÒ·ÕèÁÕè¤ÇÒÁª×é¹ à¾ÃÒÐÁÑ¡¨ÐÁÕàËçºËÁÑ´¤èÐ

µéͧãªéͧ¤ì»ÃСͺËÅÒÂæÍÂèҧ㹡ÒôÙáÅÃÇÁ¡Ñ¹¤èÐ

ÍÂèÒ§ä´Áè͹¡Ñº¨Õ¹èÒ ¡éÍÂѧÁÕàËçºËÁÑ´¤èÐ
áµè¹Ò¹æææææ¨ÐÁÕÊÑ¡µÑÇÊͧµÑǤèÐ

ãªéÂÒË´ËÅѧ ·Ø¡Êͧà´×͹
áÅÐÍÒº¹éÓ´éÇÂáªÁ¾Ù¡Ñ¹àËçº ËÁÑ´ ·Ø¡ÍÒ·ÔµÂì¤èÐ

_________________

~~ ºéÒ¹¹ÕéÁÕâ¡Åà´é¹¢ÒÇ-´Ó http://dimon-jena.hi5.com~~
àÇçºÁÒÂàÅÔ¿...àËÁ×͹¡Ùà¡ÔéÅ...ÁÕ·Ø¡àÃ×èͧãËé¤é¹ËÒ(¶éÒ¢Âѹ) ÎèÒæææææ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Ning
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 May 2006
ͺ: 277
͹ͧ(Dog name): ¤ÔÇ»Ôé´,¾Ôª«ëÒ

ͺͺ: Sat Jan 13, 2007 12:42 am    ͧ: ͺҧͤ

µÒÁ»ÃÐʺ¡Òóì¨ÃÔ§æ àŹФèÐ

1. ©Õ´ÂҡӨѴàËçºËÁÑ´ÁÒ¡æ ÁռŵèÍÊعѢá¹è¹Í¹¤èÐ à¾ÃÒе͹¹ÕéÁÕ¹éͧËÁÒµÑǹ֧¹èÒʧÊÒÃÁÒ¡æ ¾Ñ¹¸ØìªÔÊØ à¨éҢͧàÅÕé§ẺáÂè áÅÐÂѧÍÂÙèá¿ÅµÍÕ¡ ¾Íà¾×è͹ºéÒ¹ÇèÒàÃ×èͧÁÕàËçºà´Ô¹à¢éÒËéͧà¤éÒ ¤Ø³à¸Í¡çàÍÒ仩մÂҡӨѴàËçº ¨¹µÍ¹¹ÕéµÒ¿èÒ¿Ò§áÅéǤèÐ ¹èÒʧÊÒÃÁÒ¡æ ¶ÒÁ¤Ø³ËÁÍ¡çºÍ¡ÇèÒ¨ÃÔ§æ¤èÐ ãªéÂÒË´ËÅѧ´Õ¡ÇèÒ¤èÐ..
2. ·Ò¹ÂÒàÁç´äÁèä´é¼Å¨ÃÔ§æ ¤èÐ ¾ÕèÅͧÁÒáÅéÇ
3. µÒÁ·Õèä´é¶ÒÁÁҹФèÐ Ë´ÂÒÇѹááµéͧᡡѹÍÂèÒ§à´ç´¢Ò´¤èÐ áµèÇѹ·Õè 2 3 4 ä»áÅéÇäÁèà»ç¹ÍÐääèÐ à¾ÃÒеÑÇÂҨЫÖÁà¢éÒ¼ÔÇ˹ѧ¹éͧËÁÒ¤èÐ ¾Õè¡çãªéÍÂÙè¤èÐ

äÁèµéͧ§§àŤèÐ.. àËçºËÁÑ´ÁÒ¨Ò¡à¾×è͹ºéÒ¹ä´é¤èÐ ÍÂèÒ¤Ô´ÇèÒµÑÇàÅç¡á¤è¹Ñ鹨ТéÒÁࢵÁÒäÁèä´é¤èÐ Áѹà´Ô¹ÁÒàÃçǨ¹àÃÒµ¡ã¨àŤèÐ à¾ÃÒлÃÐʺÍÂÙè¤èÐ..

_________________
"ªÕÇÔµ©Ñ¹ÁÕáµèËÁÒ¾Òä» ¨Ðà´Ô¹Ë¹ã´ÁÕËÁÒ¹Ó"
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
thefool
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jun 2006
ͺ: 196
͹ͧ(Dog name): ¼Ñ¡¡Ò´

ͺͺ: Sat Jan 13, 2007 9:09 am    ͧ: ͺҧͤ

àÃ×èͧÂÒ©Õ´¤Ñº ¹éͧËÁÒµÑÇ¡è͹¼Á©Õ´µÑé§áµèà¢ÒÍÒÂØ 1»Õ¨¹¶Ö§12»Õ(¨¹à¢Òá¡èµÒÂ) äÁèà»ç¹ÍÐäÃàŤѺ ÂÒ©Õ´ÁÕËÅÒÂÍÂèÒ§ ¤Ñº ¢Í§¡çͺ ·Õè·Óã¹ä·Â˹éҢǴ¨Ðà»ç¹ÃÙ»¡ÒÃìµÙ¹ ¢Í§á·é¨Ð·Ó·ÕèÎÍÅᏴì(¢Ç´¾ÅÒʵԡ) ã¤Ãà¤Â©Ö´ÍÂèÒ§äÃÁռŢéÒ§à¤Õ§ÍÂèÒ§äà ú¡Ç¹ÁÒâ¾ÊæºÍ¡¡Ñ¹äÇé¤Ñº ä´éÁÕ¢éÍÁÙÅÁÒ¡¢Öé¹
_________________
â¡à´é¹ ¨Ô§à»èÒ¿Ð ËÃ×ÍËÁÙ»ÅÍÁµÑÇÁҡѹá¹è ÍéǹàËÅ×Íà¡Ô¹
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
jajahappy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Jul 2006
ͺ: 1271
͹ͧ(Dog name): á¡éÁ, ¡êÇÂ

ͺͺ: Sat Jan 13, 2007 11:06 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹»ÃÐ⪹ì ÁÒ¡¤ÃѺ .. ã¤ÃÁÕ¢éÍÁÙŵç¹Õé ªèÇÂ æ ºÍ¡¡Ñ¹¡éÍ´Õ ¤ÃѺ

¨Ð ä´é¹Ó ä»»¯ÔºÑµÔÍÂèÒ§¶Ù¡ÇÔ¸Õ ..

_________________
.... Ãé͹¨¹µÑºáź ....
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
D'Mond
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 02 Dec 2005
ͺ: 280
͹ͧ(Dog name): ä´Á͹´ì

ͺͺ: Sun Jan 14, 2007 12:29 am    ͧ: ͺҧͤ

ä´Á͹´ì¡ç©Õ´ÂÒÁÒµÅÍ´¤ÃѺ µÍ¹¹Õé»Õ¡ÇèÒ æ áÅéÇ ©Õ´à´×͹àÇé¹à´×͹ äÁèà¤ÂÁÕËÁÑ´àÅ«ѡµÑÇà´ÕÂÇ áµèäÁè·ÃÒºÇèÒÃÐÂÐÂÒǨÐÁÕ¼ÅÍÐäõè͵ÑÇÊعѢºéÒ§ ¹Õè¡ç¨Ð¶Ö§àÇÅÒ©Õ´ÍÕ¡¤ÃÑé§ÍÒ·ÔµÂì˹éÒ¤ÃѺ áÅéǨжÒÁ¤Ø³ËÁÍãËé¹Ð¤ÃѺ Wink Wink
_________________
Goldens teach you to take each day as it comes, and not to take the small stuff (like dog hair) too seriously.
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
smallboy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 03 Oct 2006
ͺ: 627
͹ͧ(Dog name): jerry & jany

ͺͺ: Sun Jan 14, 2007 7:47 am    ͧ: ͺҧͤ

·Õèà¤Â»ÃÖ¡ÉÒËÁÍ·ÕèÃÑ¡ÉÒ»ÃÐ¨Ó ¤Ø³ËÁÍà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂìËÁÍÍÂÙè·Õè ¨ØÌÒ
á¹Ð¹ÓãËé ©Õ´ ÊÅѺ¡Ñº ËÂÍ´ ·Ø¡ 3 à´×͹ àªè¹ ¶éÒ¤ÃÑé§ááËÂÍ´ ¤ÃÑ駵èÍ仡ç©Õ´ à¾ÃÒÐÂÒ©Õ´¤Ø³ËÁͺ͡ÇèÒ¨ÐÁÕµÑÇÂÒ»éͧ¡Ñ¹¾ÂÒ¸Ô˹͹ËÑÇ㨴éÇÂ
áµè¹éͧ jerry ¡çäÁèä´é·Ó·Ø¡ 3 à´×͹ ·Ó੾ÒжéÒÁÕàËçºËÁÑ´à·èÒ¹Ñé¹ àªè¹
¶éÒÁÕàË纡çàÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃËÂÍ´ ¶éÒàÇÅÒ¼èÒ¹ä» 2-3 à´×͹ ¡Ã³ÕÂѧÁÕàËçºÍÂÙè¡ç¨Ð仩մ«éÓÍÕ¡à¢çÁáµèÊèǹÁÒ¡¡ç¨ÐËÒ´éÇÂÂÒËÂÍ´ á¹Ð¹Ó ¿ÍÃì¹äŹì ËÂÍ´µé¹¤Í´éÒ¹º¹·ÕèÊӤѭ ¶éÒÁÕàËçºËÁÑ´·ÕèºéÒ¹ÁÕËÁÒ¡ÕèµÑǵéͧŧ·Ø¹ËÂÍ´ãËéËÁ´¤ÃѺ à¤ÂÅͧáÅéÇËÂÍ´µÑÇà´ÕÂÇäÁè¹Ò¹¡çÁÕÍÕ¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
¾èͪÒâ´Çì
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jul 2005
ͺ: 629
͹ͧ(Dog name): shadow

ͺͺ: Mon Jan 15, 2007 9:26 am    ͧ: ͺҧͤ

µÒÃÒ§»éͧ¡Ñ¹àËçºËÁÑ´ªÒâ´Çì
5 Á¤. ©Õ´ÂÒ»éͧ¡Ñ¹¾ÂÒ¸ÔËÑÇã¨
µé¹ ¡¾.Ë´ÂÒËÅѧ Frontline »éͧ¡Ñ¹àËçºËÁÑ´
5 ÁÕ¤.©Õ´ÂÒ»éͧ¡Ñ¹¾ÂÒ¸ÔËÑÇã¨
µé¹ àÁÂ.Ë´ÂÒËÅѧ revolution »éͧ¡Ñ¹àËçºËÁÑ´
5 ¾¤.©Õ´ÂÒ»éͧ¡Ñ¹¾ÂÒ¸ÔËÑÇã¨
µé¹ ÁÔÂ.Ë´ÂÒËÅѧ Frontline »éͧ¡Ñ¹àËçºËÁÑ´
5 ¡¤.©Õ´ÂÒ»éͧ¡Ñ¹¾ÂÒ¸ÔËÑÇã¨
µé¹ ʤ.Ë´ÂÒËÅѧ revolution »éͧ¡Ñ¹àËçºËÁÑ´
5 ¡Â.©Õ´ÂÒ»éͧ¡Ñ¹¾ÂÒ¸ÔËÑÇã¨
µé¹ µ¤.Ë´ÂÒËÅѧ Frontline »éͧ¡Ñ¹àËçºËÁÑ´
5 ¾Â.©Õ´ÂÒ»éͧ¡Ñ¹¾ÂÒ¸ÔËÑÇã¨
µé¹ ¸¤.Ë´ÂÒËÅѧ revolution »éͧ¡Ñ¹àËçºËÁÑ´

·ÓµÒÁ¹Õé¤ÃѺ ÃѺÃͧäÁèÁջѭËÒàËçºËÁÑ´Áҡǹã¨
áµèµÍ¹¹Õé¨ÐËÒÂÒ©Õ´»éͧ¡Ñ¹¢¹ÃèǧÍÂÙè ã¤ÃªèÇÂä´éºéÒ§à¹ÕèÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Radar
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 14 Jun 2005
ͺ: 763
͹ͧ(Dog name): RADAR

ͺͺ: Thu Jan 18, 2007 1:05 am    ͧ: ͺҧͤ

µÍ¹¹Õéà¨éÒàôÒÃì¡çÃèǧ¡ÃШÒÂàŤÃѺ¾Õè»éÍÁ ʧÊѵéͧ·Óã¨ÍÂèÒ§à´ÕÂÇÍèÐ áÎÐ æ Laughing
_________________
¾èÍ レーダー(RADAR) àͧ¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
bankz
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 03 Jan 2007
ͺ: 13
͹ͧ(Dog name): ÁйÒÇ

ͺͺ: Thu Jan 18, 2007 3:21 am    ͧ: ͺҧͤ

äÁè·ÃÒºÁÕã¤Ãà¤Âãªéà¾ç·Êà»ÃÂìäËÁ¤ÃѺ à»ç¹¡ÃлëͧäÇé©Õ´¾è¹Å§º¹µÑÇÊعѢ ¤Ø³ËÁͺ͡äÁèÁռŢéÒ§à¤Õ§à»ç¹¢Í§¹Óà¢éÒ¨Ò¡µèÒ§»ÃÐà·È àËçºËÁÑ´â´¹Êà»ÃÂì»ÃÐÁÒ³¤ÃÖ觪ÑèÇâÁ§¡é¨ÐËÅè¹Å§¾×é¹ ãªé©Õ´·Õè¡Ã§ËÃ×ͺÃÔàdz·ÕèàËç¹µÑÇÁѹà´Ô¹ÍÂÙèä´é ÁÕã¤Ã·´ÅͧáÅéÇä´é¼Å´ÕäËÁ¤ÃѺ áÅéÇÁռŢéÒ§à¤Õ§äËÁ ¼ÁãËéÁйÒÇÅͧãªé´Ù¡çÃÙéÊÖ¡ÇèÒàËç¹¼ÅàÃçÇ´Õ àËçºËÁѴŴŧàÂÍÐàÅÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow