My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

***Ãé͹¢¹Ò´ 40C ½Ò¡´ÙáŹéͧËÁÒÃÐÇѧ Heat Stroke ´éǤÃѺ***
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 8:23 am    ͧ: ***Ãé͹¢¹Ò´ 40C ½Ò¡´ÙáŹéͧËÁÒÃÐÇѧ Heat Stroke ´éǤÃѺ*** ͺҧͤ

˹éÒÃé͹ÁÒÍÕ¡áÅéÇ »Õ¹ÕéâÅ¡Ãé͹¢Ö鹡ÇèÒ»Õ¡è͹ ·Ø¡»Õ¨ÐÁÕà¾×è͹ÁÒâ¾ÊÇèÒ¹éͧËÁÒµÑÇàͧªÑ¡à¾ÃÒТҴ¹éÓáÅÐËÒ¡à»ç¹áÅéÇÁÑ¡¨Ð¡ÅѺÁÒäÁèàËÁ×͹à´ÔÁà¾ÃÒÐÊÁͧⴹ¢Ò´ÍêÍ¡«Ôਹⴹ·ÓÅÒÂä» áÅéÇ¡çÍÒ¨µÒÂã¹·ÕèÊØ´...(70-80%¨ÐµÒÂ) »Õ¹ÕéäÁèÍÂÒ¡ãËéà¡Ô´¢Ö鹡Ѻ¹éͧËÁҢͧà¾×è͹æàÃÒ¤ÃѺ

-µéͧ»éͧ¡Ñ¹äÇé¡è͹â´Â¡ÒÃÁÕ¹éÓãËé¹éͧËÁÒ¡Ô¹ÍÂèÒãËé¢Ò´
-¶éÒÍÂÙè㹡ç¨Ò¹Ãͧ¹éÓµéͧÁÕ·ÕèÇÒ§äÁèãËéË¡ä´éà¾ÃÒйéͧËÁҨФÇÓ¨Ò¹¹éÓáÅéǹ͹·Ñº¹éÓÍÒ¨à»ç¹»Í´ºÇÁä´é
-áÅжéÒËÁÒÂѧàÅ硶éÒàÅè¹¹éÓÃÐÇѧ¹éÓà¢éһʹ·ÓãËé»Í´ÍÑ¡àʺä´é
-ËÅÕ¡àÅÕ觡Òâѧ¹éͧËÁÒã¹Ã¶
-ËÃ×Íã¹·Õè¤Ñºá¤ºÍÒ¡ÒȶèÒÂà·ÂÒ¡ËÃ×Íâ´¹áʧᴴâ´ÂµÃ§

â¡Åà´¹à»ç¹¹éͧËÁÒÁÕ¢¹ÂÒǵéͧÃé͹¡ÇèÒËÁÒÍ×è¹á¹è ¶éÒÍÂÙè㹡çÃÐÇѧ¡Ã§µÒ¡á´´¹Ð¤ÃѺ »ÅèÍÂãËéÍÂÙè㹺ÃÔàdzºéÒ¹·Õèà¤éÒÊÒÁÒöà´Ô¹ËÒ·ÕèËźᴴä´éàͧ´Õ·ÕèÊØ´¤ÃѺ

ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ·Õè¹Õè¤ÃѺ
http://www.mylovegolden.com/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=88273&Ntype=0asia_highs.jpg
 Description:
 Filesize:  51.44 KB
 Viewed:  9104 Time(s)

asia_highs.jpg
ش mylovegolden Mon Apr 16, 2007 7:28 pm, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
daodao
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Sep 2006
ͺ: 567

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 12:17 pm    ͧ: ͺҧͤ

ªèǧ˹éÒÃé͹¹Õè ʧÊÒùéͧËÁÒ¹èÒ´ÙàŤèÐ àË繹͹ÅÔé¹ËéÍ µéͧ¤ÍÂàÅè¹¹éÓ´éǵÅÍ´·Ñé§ÇѹàŤèÐ ÍѹµÃÒ¨ÃÔ§æ àÅÂÍÒ¡ÒÈÃé͹æ ÍÂèÒ§¹Õé
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
PUMMY
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Apr 2005
ͺ: 1589
͹ͧ(Dog name): **ªÕâµÊ & ªÕµÒÃì**

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 12:33 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤Ø³ÇÔ·Âì¤èзÕèÁÒàµ×͹¡Ñ¹·Ø¡»Õ

¹Õè¡çäÁèµÑ´àÅçÁµé¹äÁéàÅ à¡çºäÇéãËéà»ç¹ÃèÁà§Ò à¢Ò¨Ð¢Ø´´Ô¹¹Í¹¡çäÁèÇèÒà¢Ò ¨Ðä´éàÂç¹æ¾Ø§ ¾ÍàÊÒÃì-ÍÒ·ÔµÂì·ÕèàÃÒÍÂÙèºéÒ¹¡çãËéà¢Òà¢éÒ仹͹àÅè¹ã¹ºéÒ¹ä´é¤èÐ
Very Happy
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 12:59 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³·Õèàµ×͹àªè¹¡Ñ¹¤èÐ

ÃÔªªÕèÁѹÃé͹¨¹ÊÁͧ¿Ñè¹à¿×͹ä»áÃÐ à´Ô¹¤ÒººÍÅǹÃͺºéÒ¹»Ãзéǧ¾èÍà¾ÃÒоèÍäÁèä´é¾Òä»ÇèÒ¹éÓàÁ×èÍÍÒ·ÔµÂì·Õè¼èÒ¹ÁÒ á¶ÁÍÒËÒáçäÁè¡Ô¹
àº×èÍÍÒËÒÃÊØ´æ áµè¢¹ÁÊÙéäÁè¶Í 55

_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
chamber
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Nov 2006
ͺ: 327
͹ͧ(Dog name): Chamber

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 1:58 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤èзÕèÁÒàµ×͹ .. Á×ÍãËÁèẺà´Í¨Ðä´é¤ÍÂÃÐÇѧ ^^
_________________
áªÁàºÍÃì¨Ð¡ÅѺºéÒ¹~ ~

ºéÒ¹¨ëÒ~~ áªÁàºÍÃìÁÒáÅéÇ!!
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
âõÕ+¶éÇ¿Ù
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Nov 2006
ͺ: 575
͹ͧ(Dog name): âõÕ, ¶éÇ¿Ù,ÍÑè§à»Ò

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 4:09 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤èоÕèÇÔ·Âì áµè¡ÅÑÇÇèÒáÁè¨Ðà»ç¹ Heat Stroke ¡è͹¹ÐÊԤР»ÃÍ·à¡×ͺᵡËÅÒÂÇѹáÅéÇ Laughing Laughing Laughing
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
LEKlinux
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Mar 2006
ͺ: 743
͹ͧ(Dog name): Linux, Browny, Indy Vista, Mafia, Ava, Java ~

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 6:46 pm    ͧ: ͺҧͤ

Laughing Ãé͹ÁÒ¡¨ÃÔ§ æ Laughing
¢Íº¤Ø³¤Ø³ÇÔ·Âì·Õèà»ç¹Ëèǧà¾×è͹¾éͧ¹éͧ¾ÕèÊշͧ·Ñé§ËÅÒÂ
Very Happy áËÐ áËÐ áµèÇèÒ·ÕèºéÒ¹Åչء« àÂ繪ØèÁ©èÓẺ¸ÃÃÁªÒµÔ
ìãªÇÔ¸Õé·Ó½¹à·ÕÂÁ¤èÐ àÍÒÊ»ÃÔ§à¡ÍÃì¢Öé¹ä»à¡ÒÐäÇé·ÕèÃÒ§¹éÓº¹ËÅѧ¤Ò ÍÔ ÍÔ
ºéÒ¹àÃÒ½¹µ¡ÍÂÙèËÅѧà´ÕÂÇ áËÐ áËÐ àÂç¹ ¹ ¹ ¹ ¹

_________________
.

.
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=4079&highlight
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
junmino
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Jun 2005
ͺ: 616
͹ͧ(Dog name): Anfield+Uefa+Sam Soon+Sam Six

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 8:09 pm    ͧ: ͺҧͤ

++¢Íº¤Ø³¤Ñêº ¨ÐÃÐÇѧ¹Ð¤Ð¾ÕèÇÔ·Âì...˹éÒÃé͹¹ÕéÃé͹ÁÒ¡¨ÃÔ§ æ ¢¹Ò´ÅÁ¾Ñ´ÂѧÃé͹àÅÂÍèÐ
_________________
"You'll Never Walk Alone!"
http://junmino.hi5.com
...U-Know My Dream Family...
++ÁèÒªèÒ¿ÒÃìÁ¹Ð¨êÐ...á¤è¤Ãͺ¤ÃÑǹ֧àͧÍèÐ++
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
Pongpitan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Oct 2005
ͺ: 1782
͹ͧ(Dog name): Summer,Snow White

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 9:54 pm    ͧ: ͺҧͤ

Ãé͹ÁÒ¡ µéͧµÑ´ÊԹ㨾ҹéͧÊâ¹ÇìäÇ·ì¡ÅѺ¨Ò¡âçàÃÕ¹ÁÒÍÂÙèºéÒ¹ªÑèǤÃÒÇ¡è͹ àÃÒàͧÂѧ·¹á·ºäÁèäËÇàÅ ¨Ðà»Ô´áÍÃìÃÖ ¤èÒä¿à´×͹¹Õé¡çá¾ê§á¾§...
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
¾èÍÊà¹ÅÅì
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 02 Feb 2007
ͺ: 256
͹ͧ(Dog name): Êà¹ÅÅì

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 10:10 pm    ͧ: ͺҧͤ

¼ÁÂѧ⪤´Õ˹èÍ à¾ÃÒÐÇèÒ·ÕèºéÒ¹ÁÕµé¹äÁéãË­èæãËé§èÁà§ÒÁÒ¡æ ËÁÒàÅÂäÁè¤èÍÂÃé͹à·èÒäËÃè áµè¹éÓ¹Õè ¢Ò´äÁèä´éàŨÃÔ§æ
_________________
sn ˹ØèÁ¹éÍ äÎâ«....
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Romeo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Nov 2006
ͺ: 2135
͹ͧ(Dog name): Romeo & The Gang

ͺͺ: Thu Apr 05, 2007 11:27 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤èоÕèÇÔ·Âì·ÕèÁÒàµ×͹¡Ñ¹ µÍ¹¹Õé·ÕèºéÒ¹¾Ñ´ÅÁ 3 µÑÇ à»Ô´·Ñé§Çѹ·Ñ駤׹àŤèРʧÊÒÃà´ç¡æ....
_________________
^^ Romeo.. à»ç¹ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕèÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ^^
http://romeozaaaaaaaa.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
áÁèâ»àµâµé
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Aug 2006
ͺ: 1103
͹ͧ(Dog name): â»àµâµé(àµé)

ͺͺ: Fri Apr 06, 2007 8:27 am    ͧ: ͺҧͤ

Ãé͹ÁÒ¡·ÕèºéÒ¹ µéͧàÍÒ¼éҪغ¹éÓÁÒ¡Ò§äÇé·Õè¾×é¹ áÅéÇà»Ô´¾Ñ´ÅÁ·Ôé§äÇé ËèǧÅÙ¡ËÁÒÁѹ¨ÐºéÒ¤ÅÑ觹Ð
_________________
»ëÁà»ç¹ËÁÒ áµè¡çÁÕËÑÇ㨹ФѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
SUMOJAM
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 14 Dec 2006
ͺ: 411
͹ͧ(Dog name): «ÙâÁè ¡Ñº áÂÁ

ͺͺ: Fri Apr 06, 2007 9:20 am    ͧ: ͺҧͤ

ÃÐÇѧ¹Ð¤ÃÒº ÃÐÇѧ´Õæ
_________________
¾èÍáÁè¡çá¡èà²èÒ ¨Ó¨Ò¡à¨éÒäÁèÍÂÙè¹Ò¹
¨Ð¾º¨Ð¾éͧ¾Ò¹ à¾Õ§àÊÕéÂÇÇÒ¹¢Í§Çѹ¤×¹
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
JOKE
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 Jan 2007
ͺ: 554
͹ͧ(Dog name): PANCAKE

ͺͺ: Fri Apr 06, 2007 10:50 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
nonbung
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 1653
͹ͧ(Dog name): ä´Áè͹¤ÃѺ+¨Õ¹èÒ¤èÐ

ͺͺ: Fri Apr 06, 2007 11:04 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤èÐ
ªèǧ¹Õé ä´Áè͹¨ÐªÍº¹Í¹º¹ Ë­éÒà»Õ¡æ
àÇÅÒä»à´Ô¹àÅ蹡ÅѺÁÒ µéͧà»Ô´¾Ñ´ÅÁ¨èÍàÅÂ...äÁè§Ñ鹨ÐËͺáçÁÒ¡

áµèµÍ¹¹Õé ä´Áè͹ËÅѺ»Øë àŤèÐ....ÍÔÍÔ

_________________

~~ ºéÒ¹¹ÕéÁÕâ¡Åà´é¹¢ÒÇ-´Ó http://dimon-jena.hi5.com~~
àÇçºÁÒÂàÅÔ¿...àËÁ×͹¡Ùà¡ÔéÅ...ÁÕ·Ø¡àÃ×èͧãËé¤é¹ËÒ(¶éÒ¢Âѹ) ÎèÒæææææ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
patriya
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Jun 2005
ͺ: 218
͹ͧ(Dog name): Neo ¡Ð Butter »Ñ§¤Ø§´éǤÃéÒº

ͺͺ: Fri Apr 06, 2007 7:10 pm    ͧ: ͺҧͤ

¡Ô¹¹éÓá¢ç§¡çªèÇÂä´é¹Ð¤Ð ËÒÂËͺ价ѹµÒàŤèÐ
´Õ¡ÇèÒà¤ÕéÂÇ¡é͹ËÔ¹ÍèÐ ËØËØ

_________________
" Won't be long" mean nothing to a dog.

++All he knows is that you are GONE!!++
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Gerrard_Sonya
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 08 Aug 2005
ͺ: 418
͹ͧ(Dog name): «Í¹­èÒ

ͺͺ: Sat Apr 07, 2007 1:30 am    ͧ: ͺҧͤ

ÍѹµÃÒ¨ÃÔ§æ¤ÃѺ àÁ×èÍÍÒ·ÔµÂì·Õè¼èÒ¹ÁÒà¾Ô觤Ø¡Ѻ¤Ø³ËÁÍ á¡¡çà¾Ô觺͡ÇèÒ ËÁÙèºéÒ¹ã¡Åéæ¡Ñ¹ ¡çÁÕâ¡Åà´é¹à¾Ôè§àÊÕÂä» ÍÒÂØá¤è3¢Çº à¨éҢͧ¢Ñ§äÇé㹡ç¤ÃѺⴴᴴä»Çѹà´ÕÂÇ àÃÕºÃéÍÂàÅ ¹èÒʧÊÒäÃѺ Embarassed à¤éÒÊÃéÒ§¡Ã§äÁè¤èÍ´մéǤÃѺ ¾×鹡çãªé¾×鹫ÕàÁ¹Êì¢Í§ºéÒ¹àÅ ᴴÁѹ¡çÊèͧ·Ñé§Çѹ ¨¹ÊعѢ¹çͤä»àÅÂ
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
mumukoko
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 Feb 2006
ͺ: 150
͹ͧ(Dog name): â¡â¡é(à¾È¼Ùé) ÁÙÁÙè(à¾ÈàÁÕÂ) ¢éÒÇâ¾´(à¾ÈàÁÕÂ) ¢éÒÇ»Ñé¹(à¾ÈàÁÕÂ)

ͺͺ: Sat Apr 07, 2007 12:48 pm    ͧ: ÍÂèÒÍÔ¨©ÒÅÙ¡¼Á¹Ð ͺҧͤ

à¨éÒâ¡â¡é ¡Ð à¨éÒÁÙÁÙè ¢Í§¼Á⪤´Õ˹èÍÂà¾ÃÒÐÁÕ¤ÅͧÍÂÙè˹éÒºéÒ¹ ÅÁ¾Ñ´àÂç¹ÊºÒ àÇÅÒ¹éÓ¢Ö鹡ç¨Ð»ÅèÍÂÅԧŧ¹éÓ àÅ蹡ѹÁé¹ÊìÊØ´ æ áµè¶éÒ¨ÐãËéÁѹÊìÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé äÍéà¨éÒÊͧÅÔ§ªÍºãËé¼ÁËÃ×Íà´ç¡æ ŧä»àÅè¹´éÇ ËÁ´»Ñ­ËÒàÃ×èͧÍÒ¡ÒÈÃé͹ (·ÕèàÅèÒÁÒ¹Õà¾×èÍãËéà¾×è͹æÊÁÒªÔ¡ÍÔ¨©ÒàÅè¹ ¢Íº¤Ø³)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
sagit
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Feb 2005
ͺ: 312
͹ͧ(Dog name): ¹éͧᵧâÁ

ͺͺ: Sat Apr 07, 2007 1:05 pm    ͧ: ͺҧͤ

âÍÇ...˹éÒʧÊÒùéͧËÁҨѧ à¨éҢͧ˹éҨФԴÊÑ¡¹Ô´ÇèÒÁѹÃé͹¢¹Ò´ä˹
¢¹Ò´¤¹¹Ð...ÍÒº¹éÓÂѧáµè§µÑÇäÁè·Ñ¹àÊÃç¨àÅ à˧×èÍ·èÇÁàÅ ªèǧà·Õè§᷺äÁèÍÂҡŧ仡Թ¢éÒÇ àÅÔ¡§Ò¹¡ÅѺ¶Ö§ºéÒ¹à»Ô´áÍÃì·Ñ¹·Õ¤èÐ...áÅéǤԴ´Ù¹éͧËÁÒµÒ¡á´´·Ñé§Çѹ...¹èÒʧÊÒèѧ Crying or Very sad

_________________
^0^ᵧâÁ¨ÍÁ«¹^0^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
MARCRO
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Apr 2007
ͺ: 512
͹ͧ(Dog name): ä¢èà¨ÕÂÇ , à¡ÕÂÇ«èÒÃì

ͺͺ: Sat Apr 07, 2007 4:58 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÓËÃѺ»ëÁ ªÍº¹Í¹áͺ¢éÒ§âÍè§ ·ÕèÁÕ¹éÓá©ÐàÅ硹éÍ áÅй͹·èÒä¡èÂèÒ§ ·ÓãËé·éͧà»Õ¡ ¶éÒ»êлëÒàË繨ШѺãËé¹Í¹·èÒ¸ÃÃÁ´Ò »êлëҺ͡ÇèÒ à´ÕëÂÇ¢ÒÊÐ⾡äÁè´Õ ¡ÓÅѧÃÑ¡ÉÒàÃ×èͧÊÐ⾡........¡Òººººº
_________________
ä¢èà¨ÕÂÇà¨éÒÊعѢ¢ÕéÍé͹ µÒáʹ«×èÍäÃéà´Õ§ÊÒ
à¡ÕéÂÇ«èÒÃì¼Ùé¹èÒʧÊÒÃ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2, 3  Ѵ
˹ 1 ҡ 3

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow