My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

###ÃÙ»à¾×è͹æÃèÇÁ·ÓºØ­·ÕèÇÑ´·Óàŷͧ¤ÃѺ ÁÒÃѺºØ­¡Ñ¹¤ÃѺ###

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÇÁÃÙ»¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÒÇ My Love Golden (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Oct 16, 2007 11:36 pm    ͧ: ###ÃÙ»à¾×è͹æÃèÇÁ·ÓºØ­·ÕèÇÑ´·Óàŷͧ¤ÃѺ ÁÒÃѺºØ­¡Ñ¹¤ÃѺ### ͺҧͤ

Çѹ¹Õé (Çѹ·Õè 14 µØÅÒ¤Á 50) à¾×è͹æä´éä»ÃèÇÁ·ÓºØ­ÃèÇÁºÃÔ¨Ò¤¢Í§¡Ñ¹·ÕèÇÑ´·Óàŷͧ¤ÃѺ Áբͧ¨Ò¡à¾×è͹æ·Õè½Ò¡ÁÒàÂÍÐáÂÐÃÇÁ¶Ö§¢Í§·Õèà¾×è͹æ¹ÓÁҡѹàµçÁ¤Ñ¹Ã¶·Ñé§ÍÒËÒÃàÁç´ ÍÒËÒáÃлëͧ à¢çÁ©Õ´ÂÒ ÂÒÃÑ¡ÉÒâä ÏÅÏ
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=9489

·Ò§ Eukanuba ÃèÇÁÁҷӺح¡Ñ¹¡Ñº·Ò§ÁÒÂàÅÔ¿Ï ÃÇÁ¡Ñº¢Í§à¾×è͹æÁÒÂàÅÔ¿Ï·Ñé§ËÁ´¢Í§·Ñé§ËÁ´¡Í§à»ç¹ÀÙà¢ÒàÅÂÁÙŤèÒÃÇÁ·Ñé§ËÁ´¹èÒ¨Ðà¡Ô¹ 50,000 ºÒ·ä»àÂÍÐ ÃÇÁ¶Ö§¶ÇÒ»Ѩ¨ÑÂáÅÐÊѧ¤·Ò¹ãËé¡ÑºËÅǧ¾èÍ´éǤÃѺ

ÁÒ´ÙÃÙ»áÅÐÃѺºØ­ÃèÇÁ¡Ñ¹¤ÃѺDSC06244.JPG
 Description:
 Filesize:  85.6 KB
 Viewed:  8943 Time(s)

DSC06244.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Oct 16, 2007 11:45 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢¹¢Í§½Ò¡ÁÒºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡à¾×è͹æ·Ñ駹Ñé¹ ã¹Ã¶ÁÕÍÕ¡ÁÒàµçÁ¤Ñ¹Ã¶àÅ áͧ¨ÕéàÅÂÍ´ÁÒ´éÇÂàÅÂ


DSC06149.JPG
 Description:
 Filesize:  71.37 KB
 Viewed:  8942 Time(s)

DSC06149.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Oct 16, 2007 11:50 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÁÒ¶Ö§ÇÑ´¡çªèÇ¡ѹ¢¹¢Í§Å§¨Ò¡Ã¶ÁÒÃÇÁäÇé˹éÒÈÒÅÒ¤ÃѺ


DSC06150.JPG
 Description:
 Filesize:  80.34 KB
 Viewed:  8940 Time(s)

DSC06150.JPGDSC06152.JPG
 Description:
 Filesize:  84.73 KB
 Viewed:  8940 Time(s)

DSC06152.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Tue Oct 16, 2007 11:53 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Í§·ÕèÁÒÃÇÁäÇé ã¹ÃÙ»ÁÕ¹éͧËÁÒä·Â·ÕèÇÑ´ÁÒà´Ô¹µÃǨ¢Í§´éÇÂ


DSC06154.JPG
 Description:
 Filesize:  96.62 KB
 Viewed:  8939 Time(s)

DSC06154.JPGDSC06155.JPG
 Description:
 Filesize:  77.94 KB
 Viewed:  8939 Time(s)

DSC06155.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 12:01 am    ͧ: ͺҧͤ

ËÅǧ¾èÍ·èÒ¹à´Ô¹ÁÒ¾Ù´¤Ø´éÇÂáÅéÇ¡çàŶèÒÂÃÙ»¡Ñºà¾×è͹æÃѺºØ­á·¹¡Ñ¹¡è͹ à¾ÃÒÐÂѧÁҡѹäÁè¤Ãº·ÂÍ¡ѹà´Ô¹·Ò§ÁÒ ÂѧÁբͧºÃÔ¨Ò¤·ÂÍÂÁÒÍÕ¡


DSC06166.JPG
 Description:
 Filesize:  87.83 KB
 Viewed:  8936 Time(s)

DSC06166.JPGDSC06168.JPG
 Description:
 Filesize:  84.85 KB
 Viewed:  8936 Time(s)

DSC06168.JPGDSC06170.JPG
 Description:
 Filesize:  85.88 KB
 Viewed:  8936 Time(s)

DSC06170.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 12:03 am    ͧ: ͺҧͤ

ÁÕ¡ÅØèÁá¨êÊÁÒºÃÔ¨Ò¤´éÇÂàŶèÒÂÃÙ»äÇé˹èÍÂ


DSC06163.JPG
 Description:
 Filesize:  97.82 KB
 Viewed:  8935 Time(s)

DSC06163.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 12:10 am    ͧ: ͺҧͤ

ÁҴ٢ͧ·ÕèºÃÔ¨Ò¤¡Ñ¹¤ÃѺ ·ÂÍÂÁÒàÃ×èÍÂæ


DSC06198.JPG
 Description:
 Filesize:  75.58 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06198.JPGDSC06161.JPG
 Description:
 Filesize:  85.73 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06161.JPGDSC06162.JPG
 Description:
 Filesize:  94.84 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06162.JPGDSC06176.JPG
 Description:
 Filesize:  74.33 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06176.JPGDSC06178.JPG
 Description:
 Filesize:  69.38 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06178.JPGDSC06177.JPG
 Description:
 Filesize:  71.88 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06177.JPGDSC06179.JPG
 Description:
 Filesize:  96.35 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06179.JPGDSC06175.JPG
 Description:
 Filesize:  80.36 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06175.JPGDSC06173.JPG
 Description:
 Filesize:  76.33 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06173.JPGDSC06197.JPG
 Description:
 Filesize:  84.82 KB
 Viewed:  8933 Time(s)

DSC06197.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 12:14 am    ͧ: ͺҧͤ

ÁÕÁÒÍÕ¡¤ÃѺ


DSC06206.JPG
 Description:
 Filesize:  78.46 KB
 Viewed:  8931 Time(s)

DSC06206.JPGDSC06208.JPG
 Description:
 Filesize:  84.77 KB
 Viewed:  8931 Time(s)

DSC06208.JPGDSC06210.JPG
 Description:
 Filesize:  80.67 KB
 Viewed:  8931 Time(s)

DSC06210.JPGDSC06209.JPG
 Description:
 Filesize:  79.29 KB
 Viewed:  8931 Time(s)

DSC06209.JPGDSC06241.JPG
 Description:
 Filesize:  89.5 KB
 Viewed:  8931 Time(s)

DSC06241.JPGDSC06240.JPG
 Description:
 Filesize:  84.81 KB
 Viewed:  8931 Time(s)

DSC06240.JPGDSC06211.JPG
 Description:
 Filesize:  84.44 KB
 Viewed:  8931 Time(s)

DSC06211.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 12:16 am    ͧ: ͺҧͤ

·Õè¹èÒ»ÃзѺ㨤×͹éͧ·Í§à¾ÔèÁá¤Ð¡ÃлءÁÒºÃÔ¨Ò¤´éÇÂ


DSC06193.JPG
 Description:
 Filesize:  52.18 KB
 Viewed:  8930 Time(s)

DSC06193.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 12:18 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Í§·Ñé§ËÁ´¢Í§à¾×͹æÁÒÂàÅԿϤÃѺ ¢Í͹ØâÁ·¹ÒºØ­¡ØÈŹÕéãËé¡Ñº·Ø¡¤¹¤ÃѺ


DSC06259.JPG
 Description:
 Filesize:  85.69 KB
 Viewed:  8928 Time(s)

DSC06259.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 12:21 am    ͧ: ͺҧͤ

¶èÒÂÃÙ»ËÁ١ѹ¤ÃѺ


DSC06234.JPG
 Description:
 Filesize:  80.55 KB
 Viewed:  8927 Time(s)

DSC06234.JPGDSC06235.JPG
 Description:
 Filesize:  80.2 KB
 Viewed:  8927 Time(s)

DSC06235.JPGDSC06236.JPG
 Description:
 Filesize:  83.2 KB
 Viewed:  8927 Time(s)

DSC06236.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 12:23 am    ͧ: ͺҧͤ

ÃÙ»ËÁÙèµèͤÃѺ


DSC06242.JPG
 Description:
 Filesize:  84.23 KB
 Viewed:  8926 Time(s)

DSC06242.JPGDSC06245.JPG
 Description:
 Filesize:  85.59 KB
 Viewed:  8926 Time(s)

DSC06245.JPGDSC06244.JPG
 Description:
 Filesize:  85.6 KB
 Viewed:  8926 Time(s)

DSC06244.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 12:27 am    ͧ: ͺҧͤ

ÁÕµèͤÃѺ
###ÃÙ»à¾×è͹æÃèÇÁ·ÓºØ­·ÕèÇÑ´·Óàŷͧ¤ÃѺ ÁÒÃѺºØ­¡Ñ¹¤ÃѺ 2###
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?p=94313
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email ǹ
nengpooh
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Sep 2005
ͺ: 194
͹ͧ(Dog name): Fargo,Lucy

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 8:31 am    ͧ: ͺҧͤ

ÍÔèÁºØ­¨ÃÔ§æ¤èÐ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡æ¹èФèÐ ·Õè·ÓãËéÁÕâÍ¡ÒÊä´éÃèÇÁ·ÓºØ­¤èÐ
_________________

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
m-mom
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 30 Sep 2006
ͺ: 635
͹ͧ(Dog name): ·Í§à¾ÔèÁ ¡Ð ᵧ©ÒÂ

ͺͺ: Wed Oct 17, 2007 9:23 am    ͧ: ͺҧͤ

Laughing áÁè»ëÁãËéʵҧ¤ì¡Ô¹ÇѹÅÐ 50 ºÒ· à»ç¹¤èÒ¢¹ÁáÅеѺ áÁèºÍ¡µéͧàËÅ×Í·Ø¡ÇѹäÇéËÂÍ´¡Ãлء à¾ÃÒеéͧà¡çºäÇéà»ç¹¤èÒËÒËÁÍ´éÇ¹Р¶éÒ¡Ô¹à¡Ô¹ ¾ÕèÊÒÇ»ëÁµéͧ¨èÒÂãËéàͧ ÎÔæ à¤éÒàÅÂäÁèãËé¡Ô¹à¡Ô¹ Áյѧ¤ìËÂÍ´»Ø¡·Ø¡ÇѹàÅ µéͧÃÙé¨Ñ¡ÍÍÁ¹Ð
_________________

http://m-moma.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Email MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÇÁÃÙ»¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÒÇ My Love Golden (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow