- เงื่อนไขการใช้งาน

คุณยอมรับว่า Administrator และ moderator ของ forum นี้ มีสิทธิ์อ่าน, ลบ หรือแก้ไขทุกข้อความ. และ administrator, moderator หรือ webmaster ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความที่คุณได้แสดงความคิดเห็น (ยกเว้นว่าพวกเขาจะเป็นผู้โพสต์เอง).

คุณตกลงว่าจะไม่โพสต์ข้อความที่หยาบคาย, ลามก, ไม่แสดงความเคารพ, หมิ่นประมาท, เป็นที่รังเกียจ, ขู่เข็ญ, ส่อไปในทางเพศ หรืออื่นๆที่ขัดต่อกฎหมาย. การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้คุณถูกหวงห้ามทันที และอย่างถาวร (และผู้ให้บริการของคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนด้วย). หมายเลข IP ของทุกโพสต์จะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐาน. คุณยินยอมให้ webmaster, administrator และ moderators ของ forum นี้มีสิทธิ์ลบ, แก้ไข, ย้าย หรือปิดหัวข้อใดๆได้ตลอดเวลาที่สมควร. คุณยินยอมให้ข้อมูลทุกอย่างของคุณถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล. ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ .Webmaster, administrator และ moderator ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกเจาะข้อมูล แล้วนำไปสร้างความเดือดร้อนต่างๆ.

ห้ามโพสต์ขอลูกหมาฟรีในเวบมายเลิฟโกลเด้น หากอยากได้กรุณาหาซื้อเองหรือไปหาจากคนรู้จัก เพราะหากแค่เงินในการซื้อลูกหมายังไม่มี เราก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะมีความสามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูอีกเป็น 10 ปีได้

ห้ามโพสต์เรื่องหมาถูกทิ้งจากเวบอื่น นอกจากหมาถูกทิ้งตัวนั้นคุณเป็นผู้ไปพบเห็นด้วยตัวเองหรือรับเค้ามาเลี้ยงดูชั่วคราวเองเท่านั้น


Forum นี้ใช้ระบบ cookies เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ. Cookies เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลที่คุณได้กรอกไว้เหมือนด้านบน; แต่เพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้น. E-mail จะถูกใช้เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิกและ password ของคุณเท่านั้น (และใช้สำหรับส่ง password อันใหม่เมื่อคุณลืม password เก่า).

กรุณาใส่ "ชื่อน้องหมา" ลงในช่องที่ให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกด้วยนะคะ(หากยังไม่มีน้องหมาเป็นของตัวเอง ก็ให้ใส่บอกไว้ด้วยค่ะ) มิฉะนั้นทางเวบฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้สมัครสมาชิกได้ค่ะ.

เมื่อคุณสมัครแล้ว กรุณากลับไปเช็ค E-mail และทำการกด link ที่ปรากฏใน E-mail เพื่อทำการยืนยันชื่อสมาชิกด้วย หากไม่มี E-mail ส่งไปให้ยืนยันภายใน 3 วัน หรือมีปัญหาในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ โปรดติดต่อที่ bok_pam@hotmail.com

ทางผู้ดูแล(Admin) ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการกับสมาชิกที่ไม่ทำตามข้อตกลงในขั้นตอนการสมัคร หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวมายเลิฟโกลเด้น ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่มีเงื่อนไข

ถ้าคุณคลิกยอมรับเงื่อนไขที่ด้านล่างนี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับทุกเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว


กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ

cron